Khung chương trình

Thứ năm - 12/11/2020 22:07
TT Học phần
(ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh)
 
 
I. Khối kiến thức chung
(Chưa tính các học phần từ  10-12)
 
 1.  
Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1
Fundamental Principles of Marxism – Leninism 1
 
 1.  
Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2
Fundamental Principles of Marxism – Leninism 2
 
 1.  
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh  Ideology
 
 1.  
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng  sản Việt Nam
The Revolutionary Line of the Communist Party of Vietnam
 
 1.  
Tin học cơ sở 2
Introduction to Informatics 2
 
 1.  
Ngoại ngữ cơ sở 1
Foreign Language 1
 
  Tiếng Anh cơ sở 1
General English 1
 
 1.  
Ngoại ngữ cơ sở 2
Foreign Language 2
 
  Tiếng Anh cơ sở 2
General  English 2
 
 1.  
Ngoại ngữ cơ sở 3
Foreign Language 3
 
  Tiếng Anh cơ sở 3
General  English 3
 
 1.  
Ngoại ngữ cơ sở 4(***)
Foreign Language 4(***)
 
  Tiếng Anh cơ sở 4(***)
General  English 4(***)
 
 1.  
Giáo dục thể chất
Physical Education
 
 1.  
Giáo dục quốc phòng–an ninh
National Defence Education
 
 1.  
Kĩ năng bổ trợ
Soft skills
 
II Khối kiến thức theo lĩnh vực  
II.1 Các học phần bắt buộc  
 1.  
Các phương pháp nghiên cứu khoa học
Research Methods
 
 1.  
Cơ sở văn hoá Việt Nam(*)
Fundamentals of Vietnamese Culture(*)
 
 1.  
Lịch sử văn minh thế giới(*)
History of World Civilization(*)
 
 1.  
Logic học đại cương
General Logics
 
 1.  
Nhà nước và pháp luật đại cương
General State and Law
 
 1.  
Tâm lý học đại cương(*)
General Psychology(*)
 
 1.  
Xã hội học đại cương(*)
General Sociology(*)
 
II.2 Các học phần tự chọn  
 1.  
Kinh tế học đại cương
General Economics
 
 1.  
Môi trường và phát triển
Environment and Development
 
 1.  
Thống kê cho khoa học xã hội
Statistics for Social Sciences
 
 1.  
Thực hành văn bản tiếng Việt
Practicing on Vietnamese Texts
 
 1.  
Nhập môn Năng lực thông tin
Introduction to Information Literacy
 
III. Khối kiến thức theo khối ngành  
III.1 Các học phần bắt buộc  
 1.  
Đại cương về quản trị kinh doanh
Introduction to Business Management
 
 1.  
Khoa học quản lý đại cương (*)
General Management Science(*)
 
 1.  
Quản lý nguồn nhân lực (*)
Human Resource Management(*)
 
 1.  
Tâm lý học quản lý
Psychology of Management
 
III.2 Các học phần tự chọn  
 1.  
Địa lý thế giới
Geography of the World
 
 1.  
Luật hành chính Việt Nam
Vietnam’s Administrative Law
 
 1.  
Lý thuyết hệ thống
Systems Theory
 
 1.  
Thông tin học đại cương
Introduction to Information Science
 
 1.  
Văn hoá tổ chức
Culture of Organization
 
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành  
IV.1 Các học phần bắt buộc  
 1.  
Khoa học chính sách (*)
Policy Science (*)
 
 1.  
Khoa học và công nghệ luận(*)
Theory of Science and Technology (*)
 
 1.  
Lịch sử tư tưởng quản lý (**)
History of Management Thought (**)
 
 1.  
Khoa học tổ chức (*)
Science of Organizations (*)
 
 1.  
Hành chính học đại cương (*)
Introduction to Administration Studies (*)
 
 1.  
Đại cương về sở hữu trí tuệ (*)
Introduction to Intellectual Property (*)
 
IV.2 Các học phần tự chọn  
 1.  
Quản lý biến đổi
Managing Changes
 
 1.  
Kỹ năng quản lý
Management Skills
 
 1.  
Bảo hiểm xã hội
Social Insurance
 
 1.  
Chính sách văn hoá và giáo dục
Cultural and Educational Policy
 
 1.  
Nghiên cứu xã hội về khoa học, công nghệ và môi trường
Social Studies of Science, Technology and Environment
 
V Khối kiến thức ngành  
V.1 Các học phần bắt buộc  
 1.  
Văn hoá và đạo đức quản lý
Management Culture and Ethic
 
 1.  
Lý thuyết quyết định (*)
Theory of Decision (*)
 
 1.  
Quản lý khoa học và công nghệ (**)
Science and Technology Management (*)
 
 1.  
Quản lý khởi nghiệp (***)
Startup Management (***)
 
 1.  
Lý thuyết trò chơi (***)
Games Theory (***)
 
 1.  
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Social Responsibility of Business
 
 1.  
Thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ (***)
Commercialization of Intellectual Property Rights (***)
 
 1.  
Quản lý chất lượng (**)
Quality Management
 
 1.  
Chính sách giảm nghèo bền vững
Sustainable Poverty Reduction Policy
 
V.2 Các học phần tự chọn  
 1.  
Quản lý dự án
Project Management
 
 1.  
Chính sách Trợ giúp xã hội
Social Assistance Policy
 
 1.  
Tuyển dụng nhân lực
Labor Recruitment
 
 1.  
Hệ thống đổi mới quốc gia
National Innovation System
 
 1.  
Quản lý tài chính công và tài sản công
Managing Public Finance and Public Asset
 
 1.  
Quản lý sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp
Managing Intellectual Property in Business
 
 1.  
Doanh nghiệp KH&CN
S&T Enterprises
 
V.3 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp  
 1.  
Thực tập thực tế
Internship
 
 1.  
Thực tập tốt nghiệp
Graduation Practice
 
 1.  
Khóa luận tốt nghiệp
Thesis
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây