Khung chương trình

Thứ hai - 09/12/2019 05:23
Số TT Tên học phần Số tín chỉ  
 
I Khối kiến thức chung
(không bao gồm học phần 7 và 8)
16  
1 Triết học Mác - Lê nin 3  
2 Kinh tế chính trị Mác - Lê nin 2  
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2  
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2  
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  
6 Ngoại ngữ B1 5  
  Tiếng Anh B1  
  Tiếng Trung B1 5  
7 Giáo dục thể chất 4  
8 Giáo dục quốc phòng - an ninh 8  
II Khối kiến thức theo lĩnh vực 29  
II.1 Các học phần bắt buộc
(không bao gồm học phần 17)
23  
9 Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3  
10 Cơ sở văn hoá Việt Nam 3  
11 Lịch sử văn minh thế giới 3  
12 Lôgic học đại cương 3  
13 Nhà nước và pháp luật đại cương 2  
14 Tâm lí học đại cương 3  
15 Xã hội học đại cương 3  
16 Tin học ứng dụng 3  
17 Kĩ năng bổ trợ 3  
II.2 Các học phần tự chọn 6/18  
18 Kinh tế học đại cương 2  
19 Môi trường và phát triển 2  
20 Thống kê cho khoa học xã hội 2  
21 Thực hành văn bản tiếng Việt 2  
22 Nhập môn năng lực thông tin 2  
23 Viết học thuật 2  
24 Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng 2  
25 Hội nhập quốc tế và phát triển 2  
26 Hệ thống chính trị Việt Nam 2  
III Khối kiến thức theo khối ngành 25  
III.1 Các học phần bắt buộc 16  
27 Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 4  
  Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 4  
  Tiếng Trung Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 4  
28 Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 5  
  Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 5  
  Tiếng Trung cho khoa học xã hội và nhân văn 2 5  
29 Khởi nghiệp 3  
30 Hán Nôm cơ sở 4  
III.2 Các học phần tự chọn 9/36  
31 Sử liệu Hán Nôm 3  
32 Lịch sử khoa học công nghệ 3  
33 Nghệ thuật học đại cương 3  
34 Văn học Việt Nam đại cương 3  
35 Khu vực học đại cương 3  
36 Báo chí truyền thông đại cương 3  
37 Nhân học đại cương 3  
38 Tôn giáo học đại cương 3  
39 Chính trị học đại cương 3  
40 Thể chế chính trị thế giới 3  
41 Khoa học chính sách 3  
42 Văn hóa, văn minh phương Đông 3  
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 15  
IV.1 Các học phần bắt buộc 9  
43 Phương pháp luận sử học 2  
44 Cơ sở khảo cổ học 3  
45 Một số phương pháp nghiên cứu lịch sử 4  
IV.2 Các học phần tự chọn (chọn một trong hai định hướng sau): 6  
  Định hướng kiến thức chuyên sâu của ngành 6/24  
46 Đường lối đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam 3  
47 Sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước Đông Á 3  
48 Các tôn giáo thế giới 3  
49 Địa lý học lịch sử 3  
50 Biên soạn lịch sử 3  
51 Di sản Hán Nôm tại di tích 3  
52 Văn hóa dân gian: Lý thuyết và thực hành 3  
53 Văn hóa học và Lịch sử Văn hóa Việt Nam 3  
  Định hướng kiến thức liên ngành 6/21  
54 Truyền thông lịch sử văn hóa 3  
55 Lịch sử Đông Nam Á 3  
56 Văn học nghệ thuật ở các nước Đông Nam Á 3  
57 Nhập môn khoa học du lịch 3  
58 Văn hóa du lịch 3  
59 Các phương pháp nghiên cứu nhân học 3  
60 Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam 3  
V Khối kiến thức ngành 53  
V.1 Các học phần chung của ngành 34  
V.1.1 Các học phần bắt buộc 31  
61 Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại 4  
62 Lịch sử Việt Nam cận đại 3  
63 Lịch sử Việt Nam hiện đại 4  
64 Lịch sử Thế giới cổ - trung đại 4  
65 Lịch sử Thế giới cận đại 3  
66 Lịch sử Thế giới hiện đại 4  
67 Lịch sử sử học 4  
68 Sử liệu học và các nguồn sử liệu  lịch sử Việt Nam 3  
69 Niên luận 2  
V.1.2 Các học phần tự chọn 3/12  
70 Làng xã Việt Nam 3  
71 Đô thị Việt Nam 3  
72 Mĩ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam 3  
73 Các vấn đề của văn hóa đương đại 3  
V.2 Các học phần hướng chuyên ngành 10  
  (Sinh viên chọn 1 trong 6 hướng chuyên ngành)    
V.2.1 Hướng chuyên ngành Lịch sử Việt Nam 10  
74 Chế độ ruộng đất Việt Nam 2  
75 Thiết chế chính trị và pháp luật trong lịch sử Việt Nam 2  
76 Biến đổi kinh tế - xã hội trong lịch sử Việt Nam 2  
77 Giao lưu văn hóa trong lịch sử Việt Nam 2  
78 Một số vấn đề tư tưởng nghệ thuật quân sự trong chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc 2  
V.2.2 Hướng chuyên ngành Lịch sử Thế giới 10  
79 Toàn cầu hoá: Lịch sử hình thành và phát triển 2  
80 Quan hệ thương mại truyền thống ở khu vực Biển Đông 2  
81 Đặc điểm quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh 2  
82 Sự hình thành, phát triển của các công ty Đông Ấn châu Âu và tác động đối với châu Á thế kỉ XVI-XVII 2  
83 Chính sách đối ngoại của Hoa Kì từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai 2  
V.2.3 Hướng chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 10  
84 Một số vấn đề về nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2  
85 Đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các thời kì lịch sử (1945-2016) 2  
86 Một số vấn đề trong đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam 2  
87 Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng bộ máy chính quyền (1945-2016) 2  
88 Các cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930- 2016) 2  
V.2.4 Hướng chuyên ngành Văn hóa học và Lịch sử Văn hóa Việt Nam 10  
89 Lý thuyết và phương pháp nghiên cứu văn hóa học 2  
90 Tiếp xúc và giao lưu văn hóa ở Việt Nam 2  
91 Các tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội ở Việt Nam 2  
92 Di sản và quản lý di sản văn hoá ở Việt Nam 2  
93 Giới và nghiên cứu giới trong văn hóa ở Việt Nam 2  
V.2.5 Hướng chuyên ngành Khảo cổ học 10  
94 Lý thuyết và phương pháp khảo cổ học 2  
95 Khảo cổ học tiền sử và sơ sử Việt Nam 2  
96 Khảo cổ học lịch sử Việt Nam 2  
97 Khảo cổ học Trung Quốc và Đông Nam Á 2  
98 Khảo cổ học cộng đồng và quản lý di sản 2  
V.2.6 Hướng chuyên ngành Lịch sử Đô thị 10  
99 Các khuynh hướng nghiên cứu lịch sử đô thị trên thế giới và Việt Nam 2  
100 Nhân học đô thị 2  
101 Tổ chức và quản lý đô thị trong lịch sử Việt Nam 2  
102 Các mô hình đô thị trong lịch sử Đông Nam Á 2  
103 Đô thị hóa và di sản đô thị ở Việt Nam 2  
V.3 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 9  
104 Thực tập chuyên môn 2  
105 Thực tập tốt nghiệp 2  
106 Khóa luận tốt nghiệp 5  
  Các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp 5  
107 Quá trình dân tộc - lãnh thổ của Việt Nam 3  
108 Việt Nam trong các mối quan hệ khu vực và quốc tế 2  

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây