Khung chương trình

Thứ hai - 09/12/2019 21:47
Số TT Tên học phần Số tín chỉ  
 
I Khối kiến thức chung
(không bao gồm học phần 7 và 8)
16  
1 Triết học Mác - Lê nin 3  
2 Kinh tế chính trị Mác - Lê nin 2  
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2  
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  
5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2  
6 Ngoại ngữ B1 5  
  Tiếng Anh B1  
  Tiếng Trung B1 5  
7 Giáo dục thể chất 4  
8 Giáo dục quốc phòng - an ninh 8  
II Khối kiến thức theo lĩnh vực 29  
II.1 Các học phần bắt buộc
(không bao gồm học phần 17)
23  
9 Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3  
10 Cơ sở văn hoá Việt Nam 3  
11 Lịch sử văn minh thế giới 3  
12 Logic học đại cương 3  
13 Nhà nước và pháp luật đại cương 2  
14 Tâm lí học đại cương 3  
15 Xã hội học đại cương 3  
16 Tin học ứng dụng 3  
17 Kĩ năng bổ trợ 3  
II.2 Các học phần tự chọn 6/18  
18 Kinh tế học đại cương 2  
19 Môi trường và phát triển 2  
20 Thống kê cho khoa học xã hội 2  
21 Thực hành văn bản tiếng Việt 2  
22 Nhập môn năng lực thông tin 2  
23 Viết học thuật 2  
24 Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng 2  
25 Hội nhập quốc tế và phát triển 2  
26 Hệ thống chính trị Việt Nam 2  
III Khối kiến thức theo khối ngành 27  
III.1 Các học phần bắt buộc 18  
27 Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 4  
  Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 4  
  Tiếng Trung Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 4  
28 Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 5  
  Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 5  
  Tiếng Trung cho khoa học xã hội và nhân văn 2 5  
29 Khởi nghiệp 3  
30 Tâm lí học xã hội 3  
31 Những vấn đề cơ bản của tâm lý học 3  
III.2 Các học phần tự chọn 9/27  
32 Dân số học đại cương 3  
33 Tâm lý học nhận thức 3  
34 Tâm lý học giao tiếp 3  
35 Gia đình học 3  
36 Nhập môn xử lý dữ liệu định lượng 3  
37 Tôn giáo học đại cương 3  
38 Nhân học đại cương 3  
39 Tham vấn nguồn nhân lực 3  
40 Công tác xã hội đại cương 3  
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 15  
IV.1 Các học phần bắt buộc 9  
41 Tâm lý học phát triển 3  
42 Tâm lý học quản lý 3  
43 Tâm lý học sức khoẻ 3  
IV.2 Các học phần tự chọn (chọn một trong hai định hướng sau): 6  
  Định hướng kiến thức chuyên sâu của ngành 6/12  
44 Tâm lý học tình dục 3  
45 Tâm lý học hành vi lệch chuẩn 3  
46 Tâm lý học thể thao 3  
47 Não bộ, hành vi và sức khỏe 3  
  Định hướng kiến thức liên ngành 6/18  
48 Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội 3  
49 Chính sách xã hội 3  
50 Hành vi con người và môi trường xã hội 3  
51 Công tác xã hội với người nghèo 3  
52 Phát triển cộng đồng 3  
53 Chăm sóc tâm lý - xã hội cho người cao tuổi 3  
V Khối kiến thức ngành 47  
V.1 Các học phần bắt buộc 23  
54 Giải phẫu và sinh lý hệ thần kinh 2  
55 Sinh lý học hoạt động thần kinh cấp cao 3  
56 Phương pháp nghiên cứu tâm lý học 3  
57 Tâm lý học tham vấn 3  
58 Tâm lý học nhân cách 3  
59 Tâm lý học lâm sàng đại cương 3  
60 Đánh giá tâm lý 3  
61 Tâm bệnh học đại cương 3  
V.2 Các học phần tự chọn 16/64  
  (Sinh viên chọn 1 trong 4 hướng chuyên ngành sau)    
  Tâm lý học xã hội 16  
62 Tâm lý học gia đình 2  
63 Tâm lý học giới 2  
64 Tâm lý học văn hóa 2  
65 Tâm lý học dân tộc 2  
66 Tâm lý học tôn giáo 2  
67 Tâm lý học pháp lý 2  
68 Thực hành tâm lý học xã hội 2  
  Tâm lý học Quản lý- kinh doanh 16  
69 Tâm lý học quản trị kinh doanh 3  
70 Giao tiếp trong quản lý kinh doanh 2  
71 Tâm lý học công nghiệp và tổ chức 3  
72 Tâm lý học lao động và hướng nghiệp 2  
73 Tâm lý học tuyên truyền quảng cáo 2  
74 Tâm lý học du lịch 2  
75 Thực hành tâm lý học quản lý- kinh doanh 2  
  Tâm lý học lâm sàng 16  
76 Đánh giá và can thiệp rối loạn phát triển 2  
77 Tâm lý trị liệu 3  
78 Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên 3  
79 Đánh giá trong tâm lý học lâm sàng 2  
80 Tâm lý học học đường 2  
81 Thực hành tâm lý học lâm sàng 4  
  Tâm lý học tham vấn 16  
82 Tham vấn cho trẻ em và thanh thiếu niên 2  
83 Đạo đức nghề tham vấn 2  
84 Tham vấn hôn nhân và gia đình 3  
85 Tham vấn học đường 2  
86 Tham vấn nhóm 2  
87 Tham vấn qua điện thoại và trực tuyến 2  
88 Thực hành tham vấn tâm lý 3  
V.3 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp /học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp) 8  
89 Thực tập tổng hợp 3  
90 Khoá luận tốt nghiệp 5  
  Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp    
91 Tâm lý học khác biệt 3  
92 Tâm lý học nhóm 2  

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 66 trong 14 đánh giá

Xếp hạng: 4.7 - 14 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây