Khung chương trình và đề cương chương trình đào tạo

Thứ hai - 09/12/2019 22:01

I. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH

Số TT Tên học phần Số tín chỉ  
 
I Khối kiến thức chung
(không bao gồm học phần 7 và 8)
16  
1 Triết học Mác - Lê nin 3  
2 Kinh tế chính trị Mác - Lê nin 2  
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2  
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  
5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2  
6 Ngoại ngữ B1 5  
  Tiếng Anh B1  
  Tiếng Trung B1 5  
7 Giáo dục thể chất 4  
8 Giáo dục quốc phòng - an ninh 8  
II Khối kiến thức theo lĩnh vực 29  
II.1 Các học phần bắt buộc
(không bao gồm học phần 17)
23  
9 Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3  
10 Nhà nước và pháp luật đại cương 2  
11 Lịch sử văn minh thế giới 3  
12 Cơ sở văn hoá Việt Nam 3  
13 Xã hội học đại cương 3  
14 Tâm lí học đại cương 3  
15 Lôgic học đại cương 3  
16 Tin học ứng dụng 3  
17 Kĩ năng bổ trợ 3  
II.2 Các học phần tự chọn 6/18  
18 Kinh tế học đại cương 2  
19 Môi trường và phát triển 2  
20 Thống kê cho khoa học xã hội 2  
21 Thực hành văn bản tiếng Việt 2  
22 Nhập môn năng lực thông tin 2  
23 Viết học thuật 2  
24 Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng 2  
25 Hội nhập quốc tế và phát triển 2  
26 Hệ thống chính trị Việt Nam 2  
III Khối kiến thức theo khối ngành 27  
III.1 Các học phần bắt buộc 18  
27 Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 4  
  Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 4  
  Tiếng Trung Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 4  
28 Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 5  
  Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 5  
  Tiếng Trung cho khoa học xã hội và nhân văn 2 5  
29 Khởi nghiệp 3  
30 Nguyên lí lí luận văn học 3  
31 Nghệ thuật học đại cương 3  
III.2 Các học phần tự chọn 9/39  
32 Nghệ thuật dân gian Việt Nam 3  
33 Dẫn luận ngôn ngữ học 3  
34 Hán Nôm cơ sở 3  
35 Lịch sử Việt Nam đại cương 3  
36 Báo chí truyền thông đại cương 3  
37 Mỹ học đại cương 3  
38 Nhân học đại cương 3  
39 Phong cách học tiếng Việt 3  
40 Văn học Việt Nam đại cương 3  
41 Văn hóa, văn minh phương Đông 3  
42 Quan hệ công chúng đại cương 3  
43 Ngôn ngữ báo chí 3  
44 Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội 3  
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 15  
IV.1 Các học phần bắt buộc 9  
45 Tác phẩm và loại thể văn học 4  
46 Văn học dân gian Việt Nam 5  
IV.2 Các học phần tự chọn (chọn một trong hai định hướng sau): 6  
  Định hướng kiến thức chuyên sâu của ngành 6/24  
47 Xã hội học nghệ thuật 3  
48 Văn học Bắc Mĩ - Mĩ Latinh 3  
49 Văn học Nam Á 3  
50 Nhập môn phương pháp nghiên cứu và giảng dạy văn học 3  
51 Tiếp cận liên ngành trong nghiên cứu văn học Việt Nam: lý thuyết và ứng dụng 3  
52 Folklore và văn hoá dân tộc 3  
53 Văn học Đông Bắc Á 3  
54 Tổng quan văn học thế giới 3  
  Định hướng kiến thức liên ngành 6/15  
55 Hán văn Việt Nam 3  
56 Giáo dục và khoa cử Việt Nam 3  
57 Tiếng Việt trên các phương tiện nghe nhìn 3  
58 Ngữ dụng học 3  
59 Viết sáng tạo 3  
V Khối kiến thức ngành 53  
V.1 Các học phần bắt buộc chung 28  
60 Lí luận, phê bình nghệ thuật 2  
61 Nhập môn nghệ thuật điện ảnh 2  
62 Văn học Việt Nam thế kỷ 10 – 17 3  
63 Văn học Việt Nam thế kỷ 18 – 19 3  
64 Văn học Việt Nam từ 1900 đến 1945 3  
65 Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay 3  
66 Văn học Trung Quốc 4  
67 Văn học Châu Âu 4  
68 Văn học Nga 4  
V.2 Các học phần tự chọn 6/22  
69 Huyền thoại học và huyền thoại Việt Nam 2  
70 Nho giáo và văn học dân  tộc 2  
71 Nguyễn Trãi và Nguyễn Du trong lịch sử văn học Việt Nam 2  
72 Tiến trình thơ Việt Nam hiện đại 2  
73 Truyện ngắn - lí thuyết và thực tiễn thể loại 2  
74 Truyện thơ Đông Nam Á 2  
75 Tiếp nhận thơ Đường tại Việt Nam 2  
76 Tiểu thuyết phương Tây thế kỉ 20 - một số khuynh hướng và đặc điểm 2  
77 Thơ Pháp và những vấn đề lí luận 2  
78 Những vấn đề văn học Trung Quốc đương đại 2  
79 Toàn cầu hóa và văn học di dân từ đầu thế kỷ 20 đến nay 2  
V.3 Các học phần bắt buộc theo hướng chuyên ngành (chọn 1 trong 4 hướng chuyên ngành sau): 9  
  1.      Folklore và văn hóa đại chúng 9  
80 Folklore và văn hóa đại chúng 3  
81 Di tích văn hóa dân gian Việt Nam 3  
82 Sự kiện văn hóa dân gian 3  
  2.      Văn học Việt Nam 9  
83 Văn học Việt Nam trong tiến trình hình thành căn tính dân tộc 3  
84 Điển phạm trong văn học Việt Nam 3  
85 Giới trong văn học Việt Nam 3  
  3.      Văn học nước ngoài 9  
86 Dịch văn học: Lý thuyết và ứng dụng 3  
87 Nhập môn văn học so sánh 3  
88 Lý thuyết phê bình văn học phương Tây hiện đại trong phân tích tác phẩm 3  
  4.      Lý luận Văn học - Nghệ thuật 9  
89 Chuyển thể kịch bản trong nghệ thuật điện ảnh 3  
90 Văn học và các loại hình nghệ thuật khác 3  
91 Những khuynh hướng cơ bản trong văn hóa nghệ thuật thế kỷ XX 3  
V.4 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/ các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 10  
92 Thực tập 3  
93 Niên luận 2  
94 Khoá luận tốt nghiệp 5  
  Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 5  
95 Đặc điểm lịch sử văn học Việt Nam 3  
96 Tiến trình vận động lí luận văn học 2  

II. ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chi tiết xem trong file đính kèm tại đây

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây