PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Thứ hai - 28/08/2017 07:32

Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Kế hoạch - Tài chính (KH-TC) là đơn vị thuộc Trường, có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản và chế độ kế toán.

Phòng KH - TC thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

 • Mở các loại sổ sách kế toán để hạch toán các nghiệp vụ thu, chi của trường theo đúng chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước.
 • Xây dựng kế hoạch tài chính theo từng năm học; lập dự toán thu chi tài chính hàng năm để trình duyệt, tổ chức công tác kế toán, báo cáo tài chính, quyết toán các nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và nguồn quỹ tự tạo hàng năm của trường theo quy định của Luật ngân sách và các quy định hiện hành của Nhà nước.
 • Thực hiện việc thu đúng, đủ và kịp thời các khoản thu học phí, lệ phí của sinh viên ở các hệ đào tạo; các khoản trích nộp theo định mức của các đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc trường theo quy định của Hiệu trưởng, các khoản nộp nghĩa vụ của cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật; tham mưu cho Ban Giám hiệu để tăng nguồn thu cho trường.
 • Làm đầu mối trong công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của trường và phương án phân phối các quỹ của trường trình Hiệu trưởng phê duyệt; hàng năm tính toán hiệu quả tài chính của các hệ đào tạo trong trường, báo cáo Hiệu trưởng để chỉ đạo.
 • Thực hiện việc chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn cho cán bộ, viên chức, các khoản phụ cấp, tiền giảng dạy, phúc lợi, ngoài giờ và các chế độ khác cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo thời vụ; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho sinh viên, các khoản tiền phải hoàn lại cho sinh viên theo quyết định của Hiệu trưởng (nếu có) và tất cả các khoản chi khác phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị… của trường theo đúng các quy định hiện hành.
 • Phổ biến, hướng dẫn và thực hiện chế độ tài chính, kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu và sử dụng ngân sách trực thuộc trường.
 • Thực hiện theo dõi quyết toán ấn chỉ thuế, biên lai trường, thuế thu nhập cá nhân, kinh phí khoán và theo dõi tài khoản của trường tại kho bạc nhà nước và các ngân hàng nơi trường mở tài khoản.
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản của trường.
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện công tác kiểm kê tài sản hàng năm theo quy định của Nhà nước.
 • Tổ chức thực hiện việc lập dự toán, quyết toán các hạng mục sửa chữa lớn tài sản cố định, các công trình xây dựng cơ bản của trường.
 • Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành; bảo quản, lưu trữ các chứng từ, số liệu kế toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Ban lãnh đạo

Trưởng phòng
ThS. Kim Thị Diệp Hà
nguyenkimhauyen@gmail.com
Phó Trưởng phòng
ThS. Lê Thị Quyên
quyenkhtc@gmail.com

Thông tin liên hệ

Phòng 403, nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 35576122

Email: Nguyenkimhauyen@gmail.com

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây