Danh mục đề tài cấp ĐHQGHN 2016 đã nghiệm thu

Thứ sáu - 23/08/2019 04:05

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Kết quả khoa học, sản phẩm

 

Kết quả nghiệm thu

1.

Bản sắc dân tộc Nga qua sự thong diễn tư tưởng Cứu thế trong văn học

TS. Nguyễn Thị Như Trang

 

 1. Kết quả khoa học:
 • Hệ thống luận cứ và luận chứng khoa học làm sáng tỏ tư tưởng Cứu thế trong văn học Nga nhằm xác định bản sắc dân tộc Nga và vai trò của nó trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.
 1. Sản phẩm khoa học:
 • Số lượng bài báo công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc báo cáo khoa học đăng trong kỷ yếu hội nghị quốc tế (có phản biện): 03
 • Số lượng sách chuyên khảo được xuất bản hoặc ký hợp đồng xuất bản: 01
 1. Sản phẩm đào tạo: Đào tạo 02 thạc sĩ.
 • Tốt

2

Đông phương học và Việt ngữ học qua các vấn đề Từ pháp học Tiếng Việt

PGS.TS. Nguyễn Văn Chính,

 1. Kết quả khoa học :
 • Hệ thống các vấn đề lý thuyết và khái niệm Đông phương học ngôn ngữ.
 • Hệ thống luận cứ, luận chứng làm rõ mối liên hệ giữa bản ngữ và việc tiếp cận các lý luận Đông phương học.
 • Thống kê những thành quả của Từ pháp học Tiếng Việt dưới ảnh hưởng của các tuyến Đông phương học.
 • Định hướng giải quyết một số vấn đề quan yếu của Từ pháp học tiếng Việt theo lý luận Đông phương học
 1. Sản phẩm khoa học :
 • 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước hoặc hội thảo quốc tế.
 • Xuất bản 01 sách chuyên khảo.
 1. Sản phẩm đào tạo: Hỗ trợ đào tạo 01 NCS; Đào tạo 02 thạc sĩ.
 • Tốt

 

3.

Phát triển thành phần kinh tế tư nhân (KTTN) ở Việt Nam (1999- 2014): Từ chính sách đến thực tiễn

TS. Phạm Thị Lương Diệu,

     1. Kết quả khoa học:

     - Hệ thống tư liệu về quá trình hình thành chính sách, 

     chủ trưong của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với sự            phát triển của thành phần KTTN tại Việt Nam từ nam 1999          đến 2014

 • Luận cứ và luận chứng khoa học đánh giá những thuận lợi và khó khăn ửong quá trình thực hiện phát triển thành phần kinh tế tư nhân ở Việt Nam
 • Kiến nghị chính sách phát ữiển thành phần kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay
 1. Sản phẩm khoa học:
 • 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước/hội thảo quốc tế
 1. Sản phẩm đào tạo: Đào tạo 02 thạc sĩ.
 • Tốt

 

 

4

Hành vi xã hội hóa nghề nghiệp của người lao động trẻ và những tác động từ phía tổ chức

TS. Bùi Thị Hồng Thái

 

 1. Kết quả khoa học:
 • Dữ liệu và các phân tích đánh giá thực trạng sự tác động của tổ chức tới hành vi xã hội hóa nghề nghiệp của người lao động;
 • Các khuyến nghị áp dụng công cụ đánh giá những vấn đề liên quan đén người lao động trẻ như: Đặc điểm tâm lý; sự đánh giá của họ về sự công bằng trong lao động; tự đánh giá bản thân trong lao động; quản lý cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp;
 • Hệ thống giải pháp (từ phía tổ chức và người lao động) nâng cao hiệu quả và mức độ thuận lợi của quá trình gia nhập nghề nghiệp của người lao động trẻ tuổi.
 1. Sản phẩm khoa học:
 • 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế.
 • 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.
 • Tốt

5

Ảnh hưởng của những tác giả lón trong điện ảnh châu Á đương đại đến điện ảnh Việt Nam

TS. Hoàng Cẩm Giang

 1. Kết quả khoa học:
 • Hệ thống các phong cách sáng tạo của những đạo diễn nổi tiếng trong điện ảnh châu Á đương đại có ảnh hưởng trong nước, khu vực và thế giới.
 • Luận cứ và luận chứng khoa học làm rõ những tác động, ảnh hưởng của những đạo diễn nổi tiếng ữong điện ảnh châu Á đương đại đối với điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khu vực.
 • Những kiến nghị về chính sách phát ừiển điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế.
 1. Sản phẩm khoa học:
 • 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước;
 • Số lượng sách chuyên khảo được xuất bản hoặc ký họp đồng xuất bản: 01
 1. Sản phẩm đào tạo: Đào tạo 01 thạc sĩ.
 • Tốt

6

Tiếp cận mới về phưong pháp luận biện chứng duy vật và sự vận dụng nó trong xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

PGS.TS. Nguyễn Thúy Vân

 1. Kết quả khoa học
 • Hệ thống những nội dung mới về mặt lý luận của phương pháp luận biện chứng duy vật;
 • Các phương thức vận dụng các tiếp cận mới của phép biện chứngduy vật trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường ờ Việt Nam hiện nay
 • Sản phẩm công bố
 • 01 sách chuyên khảo được xuất bản
 • 03 bài báo trên các tạp chí khoa học của ĐHQGHN
 • Tốt

7

Hoạt động tự chăm sóc sức khỏe tâm thần của người cao tuổi: Thực trạng - giải pháp trợ giúp tự chăm sóc sức khỏe tâm thần của người cao tuổi tại cộng đồng.

PGS.TS. Hoàng Mộc Lan

 

 1. Kết quả khoa học:
 • Hệ thống lý luận của vấn đề hoạt động tự chăm sóc sức khỏe tâm thần của người cao tuổi tại cộng đồng
 • Bộ dữ liệu và các phân tích đánh giá thực trạng hoạt động tự chăm sóc sức khỏe tâm thần của người cao tuổi Việt Nam và đánh giá hiệu quả của các hình thức trợ giúp chăm sóc sức khỏe tâm thần của người cao tuổi tại cộng đồng
 • Hệ thống giải pháp nâng cao năng lực của các tổ chức, gia đình, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ hoạt động tự chăm sóc sức khỏe tâm thần của người cao tuổi tại cộng đồng
 1. Sản phẩm khoa học:
 • 02 bài báo đăng tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.
 • 01 bài báo công bố tạp chí khoa học quốc tế.
 • 01 sách chuyên khảo.
 1. Sản phẩm đào tạo: Hỗ trợ đào tạo 01 NCS; Đào tạo 01 thạc sĩ.
 • Tốt

8

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc đổi mới thể chế phát huy các nguồn lực phục vụ yêu cầu phát triển của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

TS. Hoàng Văn Luân

 1. Kết quả khoa học:
 • Dữ liệu đánh giá và tổng kết thực trạng thể ché trong mối tương quan với việc giải phóng và phát huy các nguồn lực phục vụ phát triển của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập
 • Hệ thống luận cứ, luận chứng khoa học cho việc đổi mới thể chế phát huy các nguồn lực phục vụ yêu cầu phát triển của Việt Nam
 • Hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí đo lường, đánh giá mức độ phù họp của thể chế với đặc thù địa - kinh tế, địa - chính trị và địa văn hoá của quốc gia, dân tộc;
 • Đề xuất lộ trình đổi mới thể chế đáp ứng yêu cầu phát triển của Việt Nam.
 1. Sản phẩm khoa học:
 • 01 sách chuyên khảo, 01 bản tư vấn
 • 03 bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành Sản phẩm đào tạo: Hỗ trợ đào tạo 02 NCS.
 • Tốt

 

 

 

 

 

 

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây