Công đoàn Trường ĐH KHXH&NV: Phát huy vai trò nòng cột trong hoạt động công đoàn của ĐHQGHN

Thứ năm - 17/08/2023 05:58
Sáng ngày 16/8/2023, Công đoàn Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN (VNU-USSH) đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2022 - 2023 và triển khai kế hoạch hoạt động năm học 2023 - 2024 với sự tham dự của đại diện Công đoàn ĐHQGHN, Ban Giám hiệu Trường ĐH KHXH&NV, Ban chấp hành Công đoàn và đại diện lãnh đạo các đơn vị và 112 cán bộ, công đoàn viên được nhận khen thưởng các cấp năm học 2022 - 2023.

Chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBNG NLĐ
Trong năm học 2022 – 2023, Công đoàn Trường ĐH KHXH&NV đã thực hiện tốt việc nắm bắt tư tưởng của đoàn viên công đoàn, kịp thời trao đổi, giải đáp và tạo được sự đồng thuận của viên chức và người lao động. Đồng thời, công đoàn Trường đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành, tình hình tư tưởng công đoàn viên luôn ổn định.
Công đoàn Trường luôn nhận được sự chỉ đạo kịp thời của CĐ ĐHQGHN trong các hoạt động. Đảng ủy Trường luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, Ban Giám hiệu tích cực phối hợp, hỗ trợ Công đoàn Trường trong mọi hoạt động vì mục tiêu chung đảm bảo các hoạt động chuyên môn và thu nhập ổn định cho cán bộ Trường.
Viên chức và người lao động tin tưởng vào tổ chức công đoàn Nhà trường, luôn dành sự quan tâm và ủng hộ to lớn đối với các hoạt động do công đoàn tổ chức, phát động.
Các chính sách, chế độ cho công đoàn viên luôn được đảm bảo. Công đoàn tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho 434 cán bộ viên chức, người lao động, tham gia xây dựng “Quy chế chi tiêu nội bộ”, bình xét các danh hiệu thi đua cuối năm học, tham gia hội đồng xét nâng lương của Trường; kịp thời kiểm tra, giám sát, đề xuất và điều chỉnh thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, tiền lương đối với cán bộ công đoàn toàn trường. Số lượng viên chức, người lao động được nâng lương năm 2022 là 160 người, trong đó: nâng bậc lương thường xuyên là 109 người, nâng bậc lương trước thời hạn là 51 người.
Động viên và tạo điều kiện cho công đoàn viên làm tốt công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ thông qua việc tổ chức các toạ đàm, như tọa đàm “Đẩy mạnh gắn kết giữa nghiên cứu và công bố quốc tế trong giảng viên”.
Hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy vẫn được duy trì với 114 hợp đồng đổi mới phương pháp dạy - học được triển khai. Số lượng bài giảng/giáo trình nghiệm thu là 23, trong đó có 11 bài giảng, 12 giáo trình đại học. Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ đào tạo các ngành khoa học cơ bản thông qua các buổi hội thảo, tọa đàm, cấp học bổng, cũng như tập huấn kỹ năng cho giảng viên và sinh viên.
Các hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo của công đoàn viên diễn ra toàn diện, hướng đến phục vụ cộng đồng, nâng cao năng lực nghiên cứu của cán bộ, người học và công bố quốc tế đi vào chiều sâu, hướng đến các tạp chí có chỉ số ảnh hưởng cao. Đội ngũ cán bộ Trường đã công bố 15 sách chuyên khảo, giáo trình, trong đó có 02 sách chuyên khảo được xuất bản bằng tiếng Anh; 425 bài nghiên cứu trên các tạp chí khoa học; 64 bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế và chương sách do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín xuất bản.
PGS.TS Lại Quốc Khánh - Phó Hiệu trường Trường Đại học KHXH&NV đánh giá Công đoàn nhà trường đã thực sự chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích, tạo cơ hội phát triển chuyên môn của mỗi công đoàn viên
Bày tỏ sự vui mừng trước những thành tích mà tổ chức Công đoàn trường đã đạt được, PGS.TS Lại Quốc Khánh - Phó Hiệu trường Trường Đại học KHXH&NV đánh giá Công đoàn nhà trường đã thực sự chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích, tạo cơ hội phát triển chuyên môn của mỗi công đoàn viên, đồng thời cũng là điểm sáng trong việc chăm lo đời sống văn hoá, văn nghệ, thể thao của công đoàn viên toàn trường. Với thế mạnh là tập hợp được công đoàn viên là các nhà khoa học, nhà giáo có chuyên môn cao, tổ chức công đoàn đã đóng góp tích cực vào thành tựu của nhà trường trong thời gian qua. Công đoàn Trường có 515 công đoàn viên sinh hoạt tại 22 công đoàn bộ phận, trong đó có 07 Giáo sư, 59 Phó giáo sư, 208 Tiến sĩ, 162 Thạc sĩ. PGS.TS Lại Quốc Khánh tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống, kinh nghiệm hoạt động, và nhất là tình yêu, nhiệt huyết của BCH Công đoàn và toàn thể CĐV, hoạt động công đoàn sẽ đạt được nhiều thành tựu mới, và sự phát triển mạnh mẽ của tổ chức Công đoàn sẽ góp phần vào sự phát triển bền vững của Trường ĐH KHXH&NV.
Đại diện Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Liên - Ủy viên BCH Công đoàn chúc mừng Công đoàn Trường Đại học KHXH&NV về những thành tích đã đạt được trong năm học qua. Với vai trò nòng cốt của Công đoàn ĐHQGHN, Công đoàn Trường Đại học KHXH&NV đã phát huy vai trò, đóng góp to lớn trong nhiều hoạt động của Công đoàn ĐHQGHN. Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Liên chia sẻ, Công đoàn VNU-USSH với những nhân tố xuất sắc trong các hoạt động công đoàn, được sự quan tâm sát sao, tạo điều kiện của BGH nhà trường và ban lãnh đạo các khoa/viện đã triển khai nhiều hoạt động một cách hiệu quả, chất lượng, mang đến nhiều giá trị cho công đoàn viên.
Đại diện Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đề xuất một số nội dung nhiệm vụ với Công đoàn Trường Đại học KHXH&NV trong việc phối hợp tích cực, hiệu quả với chính quyền để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và hỗ trợ đào tạo của VNU-USSH nói riêng và VNU nói chung; tập trung trí tuệ cao nhất để xây dựng kế hoạch hoạt động tổng thể của hoạt động công đoàn trong năm học mới. Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Liên tin tưởng rằng, trong năm học mới, Công đoàn VNU-USSH sẽ phát huy vai trò của một tổ chức công đoàn lớn trong VNU (số lượng, quy mô, cơ cấu tổ chức, đa dạng trong tổ chức phong trào, giàu truyền thống…) sẽ đóng góp chủ động, sáng tạo trong hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Đồng chí Nguyễn Văn Thủy - Ủy viên BCH Công đoàn trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2022 - 2023 và triển khai kế hoạch hoạt động năm học 2023 - 2024
Đồng chí Kim Diệp Hà - Ủy viên BCH Công đoàn trình bày báo cáo tài chính công đoàn

Đổi mới hoạt động công đoàn để mang đến lợi ích thiết thực cho CĐV
Trong bài phát biểu tại hội nghị, TS. Ngô Thị Kiều Oanh - Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH KHXH&NV nhấn mạnh: năm nay là năm đầu của Nhiệm kỳ công đoàn Trường, nhiệm kỳ 2023- 2028, Công đoàn Trường mong muốn các hoạt động của Công đoàn, ngoài việc thực hiện theo kế hoạch của công đoàn cấp trên thì còn phải bám sát kế hoạch của Nhà trường, đồng hành với Nhà trường để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ, vì vậy các hoạt động cần đi vào chiều sâu; phải được tổ chức, triển khai một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Muốn như vậy yếu tố con người là quan trọng, với chủ trương tất cả cán bộ công đoàn từ đơn vị đến Nhà trường đều tham gia vào các ban chuyên môn; các thành viên trong BCH sẽ tham gia với tư cách là trưởng các ban; trên cơ sở các ban chuyên môn đã được thành lập tại nhiệm kỳ 2017 – 2023, Ban chấp hành công đoàn đã điều chỉnh và thành lập 6 Ban chuyên môn chuyên trách để làm cơ sở triển khai các nhiệm vụ một cách hiệu quả. Để tận dụng thế mạnh và phát huy tốt nhất sở trường của công đoàn viên trong Nhà trường, BCH Công đoàn đã mời các công đoàn viên có năng lực phù hợp với nhiệm vụ của từng ban, là những người giàu kinh nghiệm về chuyên môn và nghiệp vụ tham gia vào các Ban chuyên môn để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong xây dựng các phong trào, hoạt động tập thể. Theo đó, 6 Ban chuyên môn sẽ bao quát các mảng hoạt động của Công đoàn, bao gồm: Ban Tổ chức - thi đua; Ban Chuyên môn; Ban Đời sống; Ban Văn thể; Ban Nữ công; Ban Tuyên huấn, chính sách pháp luật và truyền thông.
 
TS. Ngô Thị Kiều Oanh - Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH KHXH&NV kỳ vọng mỗi CĐV sẽ là một “đại sứ” góp phần lan toả hình ảnh, thương hiệu của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN tới người học, đối tác và xã hội
Trong bối cảnh nhân sự BCH và các vị trí chủ chốt đều phải giảm về số lượng nhưng mong muốn các hoạt động của Công đoàn vẫn phải được đảm bảo chất lượng; việc chăm lo đến đoàn viên công đoàn phải ngày càng chu đáo, nhiệm kỳ 2023 – 2028 nói chung và năm học 2023 – 2024 nói riêng BCH đã phân công các đ/c là Ủy viên BCH trực tiếp phụ trách các đơn vị trong toàn trường và phân nhóm phụ trách công tác hiếu, hỉ để các cán bộ công đoàn hỗ trợ và đồng hành cùng nhau trong thực hiện công tác này. Việc phân công này để mỗi đồng chí trong BCH sát sao hơn với các công đoàn bộ phận, kịp thời tiếp thu ý kiến từ các công đoàn bộ phận. Nhiệm vụ này đòi hỏi cán bộ công đoàn phải hoạt động chuyên nghiệp hơn, tích cực hơn. TS. Ngô Thị Kiều Oanh nhấn mạnh, việc đổi mới phương pháp hoạt động của công đoàn gắn với kỳ vọng các công đoàn bộ phận sẽ triển khai các hoạt động chuyên biệt của tổ chức Công đoàn một cách tích cực, hiệu quả, thiết thực... dựa trên thế mạnh của các công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn. Từ đó, mỗi đoàn viên công đoàn sẽ là một “đại sứ” góp phần lan toả hình ảnh, thương hiệu của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN tới người học, đối tác và xã hội.
Thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Mai K Đa - BCH công đoàn khoa Triết học đề xuất ý tưởng xây dựng các chương trình để kết nối giữa các công đoàn viên trẻ với các công đoàn viên nghỉ hưu. Đây là hoạt động nhằm giúp CĐV trẻ được học hỏi, được hỗ trợ về mặt chuyên môn cũng như kinh nghiệm từ các thầy cô nghỉ hưu, phát huy nguồn lực quan trọng và gắn kết các thế hệ cán bộ, giảng viên trong nhà trường.
Đồng chí Mai K Đa - BCH công đoàn khoa Triết học đề xuất ý tưởng xây dựng các chương trình để kết nối giữa các công đoàn viên trẻ với các công đoàn viên nghỉ hưu
Hội nghị nhận được sự nhất trí cao của công đoàn viên toàn trường về Báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2022 - 2023 và triển khai kế hoạch hoạt động năm học 2023 - 2024. Công đoàn cũng trao giấy khen cho 11 tập thể, 112 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn cấp ĐHQGHN và cấp trường.
 
 
 
 
 
 
 
Đại diện Công đoàn ĐHQGHN và BCH Công đoàn VNU-USSH trao giấy khen cho 11 tập thể, 112 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn cấp ĐHQGHN và cấp trường
Năm học 2022 - 2023 đã khép lại với nhiều thành quả đáng tự hào của tổ chức Công đoàn Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN. Với kế hoạch, mục tiêu đề ra trong năm học 2023 - 2024, Công đoàn Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN kỳ vọng sẽ đạt được nhiều kết quả mới để Công đoàn thực sự trở thành tổ chức tin cậy đối với người lao động; thực hiện tốt vai trò chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CB NG NLĐ; là cầu nối trong mọi hoạt động của Nhà trường.
Một số hình ảnh tại Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2022 - 2023 và triển khai kế hoạch hoạt động năm học 2023 - 2024:
 
 
 
 
 
 

Tác giả: Thùy Dung - USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây