Thông báo chương trình Học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2023

Thứ ba - 15/11/2022 04:02
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhận được thông báo giới thiệu 10 ứng viên sang học tập tại Trung Quốc theo chương trình Học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2023, cụ thể như sau:

1. Điều kiện ứng tuyển

1.1. Không phải là công dân của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, có sức khỏe tốt.
1.2. Đã hoặc đang là sinh viên, học viên, cán bộ của Nhà trường.
1.3. Yêu cầu về tuổi tác, trình độ học vấn và ngôn ngữ:
  • Ứng viên xin học bổng bậc Đại học không quá 25 tuổi, có điểm trung bình tích lũy (Cumulative grade point average) từ 2.50 trở lên.
  • Ứng viên xin học bổng bậc Thạc sĩ không quá 35 tuổi, có bằng tốt nghiệp Đại học hoặc tương đương, có điểm trung bình tích lũy (Cumulative grade point average) từ 2.50 trở lên.
  • Ứng viên xin học bổng bậc Tiến sĩ không quá 40 tuổi, có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc tương đương, có điểm trung bình chung (Overall average) từ 2.50 trở lên.
  • Ứng viên xin học bổng chương trình học tập, nghiên cứu ngắn hạn (thời gian học tập và nghiên cứu kéo dài từ 1-2 năm, sau khi học xong sẽ được cấp chứng chỉ chứng nhận thời gian học tập tại Trung Quốc), yêu cầu không quá 45 tuổi với ứng viên là sinh viên hoặc học viên cao học và không quá 50 tuổi với ứng viên có học vị thạc sĩ trở lên.
1.4. Yêu cầu về ngôn ngữ:
  • Ứng viên xin học bổng bậc Đại học hoặc các chương trình học tập, nghiên cứu ngắn hạn với các chuyên ngành sử dụng tiếng Trung làm ngôn ngữ giảng dạy và học tập yêu cầu có trình độ tiếng Trung tương đương HSK 3 trở lên.
  • Ứng viên xin học bổng bậc Sau Đại học với các chuyên ngành sử dụng tiếng Trung làm ngôn ngữ giảng dạy và học tập yêu cầu có trình độ tiếng Trung tương đương HSK4 trở lên.
1.5. Yêu cầu khác
Ứng viên cần đồng thời đáp ứng các yêu cầu về năng lực học thuật, năng lực ngôn ngữ và các yêu cầu khác có liên quan của Trường Đại học được ứng viên lựa chọn theo học sau khi nhận được học bổng. 

2. Hồ sơ ứng tuyển: 

2.1. Đơn đăng ký học bổng Chính phủ Trung Quốc bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh.
2.2. Bản sao trang đầu hộ chiếu của ứng viên. Yêu cầu Hộ chiếu phải còn hạn sử dụng ít nhất đến ngày 01/3/2024. Ứng viên phải làm thủ tục xin cấp mới hộ chiếu nếu hộ chiếu hiện tại không phù hợp với yêu cầu. Trong trường hợp không thể nộp hộ chiếu đúng thời hạn vì lý do khách quan, ứng viên có thể nộp những tài liệu có thông tin “tên tiếng Anh, giới tính, quốc tịch, ngày sinh” của ứng viên nếu nhận được sự cho phép của đơn vị chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ.
2.3. Bằng tốt nghiệp bậc học cao nhất có công chứng. Riêng với các ứng viên đang là sinh viên của trường, có thể nộp giấy chứng nhận là sinh viên của Nhà trường và Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (với ứng viên là sinh viên năm cuối). Tài liệu bằng các ngôn ngữ không phải tiếng Trung Quốc hoặc Tiếng Anh phải được đính kèm với bản dịch tiếng Trung hoặc tiếng Anh có công chứng.
2.4. Bảng điểm: Bảng điểm bằng các ngôn ngữ không phải tiếng Trung hoặc tiếng Anh phải được đính kèm bản dịch bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh có công chứng.
2.5. Chứng minh năng lực ngôn ngữ. Đối với ứng viên chọn ngôn ngữ giảng dạy và học tập tại Trung Quốc là tiếng Trung, phải cung cấp Chứng nhận HSK hoặc chứng nhận trình độ tương ứng theo yêu cầu. Đối với ứng viên chọn ngôn ngữ giảng dạy và học tập tại Trung Quốc là ngôn ngữ khác tiếng Trung, cần căn cứ vào yêu cầu về năng lực ngôn ngữ của Trường ứng viên chọn học tại Trung Quốc để cung cấp những chứng nhận năng lực ngôn ngữ tương ứng, như IELTS hay TOEFL.
2.6. Thông báo trúng tuyển. Ứng viên ứng tuyển học bổng Sau đại học hoặc các Chương trình học tập, nghiên cứu ngắn hạn có thể kèm theo hồ sơ Thông báo trúng tuyển chính thức hoặc dự bị của Trường Đại học ứng viên chọn theo học tại Trung Quốc hoặc Thư tiếp nhận của giáo viên hướng dẫn tại Trung Quốc. (Những hồ sơ có tài liệu nêu trên sẽ được ưu tiên khi xét tuyển Học bổng Chính phủ Trung Quốc)
2.7. Kế hoạch học tập hoặc Đề cương nghiên cứu bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh (Tối thiểu 200 chữ đối với ứng viên ứng tuyển trình độ đại học; Tối thiểu 500 chữ đối với ứng viên ứng tuyển chương trình học tập, nghiên cứu ngắn hạn; Tối thiểu 800 chữ đối với ứng viên ứng tuyển trình độ sau đại học). Kế hoạch học tập hoặc Đề cương nghiên cứu cần được đính kèm theo bản dịch tiếng Việt.
2.8. Thư giới thiệu: 02 thư giới thiệu bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh từ những người giới thiệu có học hàm từ phó giáo sư trở lên.
2.9. Ứng viên ứng tuyển các chuyên ngành nghệ thuật, thiết kế… phải  nộp các tác phẩm của cá nhân (như tượng, tranh…), đồng thời căn cứ vào yêu cầu của Trường ứng viên lựa chọn học tập tại Trung Quốc để giao nộp dưới các hình thức khác.
2.10. Đối với những chương trình đào tạo có thời gian học tập dài hơn 06 tháng tại Trung Quốc, ứng viên phải nộp bản sao “外国人体格检查表” (Phiếu khám sức khỏe dành cho người nước ngoài), bản gốc do ứng viên tự bảo quản (Bảng này được ban hành theo mẫu do cơ quan Kiểm dịch Bộ Y tế Trung Quốc quy định, các thông tin bắt buộc phải điền bằng tiếng Anh). Ứng viên cần căn cứ vào nội dung được liệt kê trong “Phiếu khám sức khỏe dành cho người nước ngoài” để tiến hành kiểm tra sức khỏe.  Đối với “Phiếu khám sức khỏe dành cho người nước ngoài” thiếu nội dung, chưa dán ảnh của ứng viên hoặc trên ảnh không có dấu giáp lai của bệnh viện, không có chữ ký của bác sĩ, không có dấu của bệnh viện đều bị coi là vô hiệu. Kết quả kiểm tra sức khỏe có thời hạn trong vòng 06 tháng kể từ ngày ứng viên đi khám sức khỏe. Ứng viên nên tải “Phiếu khám sức khỏe dành cho người nước ngoài” từ trang web  http://www.csc.edu.cn/studyinchina hoặc www.campuschina.org ).
2.11. Lý lịch tư pháp số 01 do cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp và vẫn còn trong thời gian có hiệu lực. Lý lịch tư pháp bằng các ngôn ngữ khác tiếng Trung hoặc tiếng Anh phải được đính kèm bản dịch bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh có công chứng.
2.12. Tài liệu khác: Bằng khen, Giấy khen, Chứng nhận tham gia hoạt động xã hội, đề tài nghiên cứu, bài nghiên cứu đăng tạp chí chuyên ngành… Nếu các tài liệu nêu trên sử dụng các ngôn ngữ khác tiếng Trung hoặc tiếng Anh phải được đính kèm bản dịch bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh có công chứng.

3. Hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ trên Hệ thống quản lý thông tin du học Học bổng Chính phủ Trung Quốc (中国政府奖学金来华留学管理信息系统”)

1. Bước 1: Vào trang web: http://www.campuschina.org, chọn “学生注册”(Ứng viên đăng ký), đăng ký 01 tài khoản cho ứng viên sử dụng. Sau khi đăng ký thành công, sử dụng tài khoản mới lập để đăng nhập vào hệ thống.
2. Bước 2: Đăng nhập vào mục “个人资料” (Tài liệu cá nhân), chọn “编辑个人资料” (Biên tập tài liệu cá nhân) bắt đầu tải tài liệu cá nhân theo hướng dẫn, đồng thời chọn “验证保存” (Lưu lại). Sau khi hoàn thành việc tải tài liệu cá nhân, chọn “完成” (Hoàn thành), rồi quay trở về giao diện phía trên tiếp tục điền nội dung thông tin xin học bổng của cá nhân. Ứng viên nên điền thông tin xin học bổng sau khi hoàn thành thao tác tải tài liệu cá nhân lên web.
3. Bước 3: Chọn chính xác “留学项目种类”(Loại hình du học). Xin lựa chọn mục “A类”. (Loại A: Học bổng do ĐSQ Trung Quóc tuyển chọn hồ sơ
4. Bước 4: Điền chính xác 7042 vào mục “受理机构编号” (Mã số đơn vị thụ lý hồ sơ)
Loại hình du học (留学项目种类) và Mã số cơ quan thụ lý hồ sơ (受理机构编号) có liên quan mật thiết. Đều là nội dung bắt buộc phải điền trong “Hệ thống quản lý thông tin du học Học bổng chính phủ Trung Quốc”. Sau khi ứng viên điền đủ và đúng, hệ thống sẽ tự động hiển thị tên gọi của cơ quan thụ lý hồ sơ tương ứng với mã số. Vì mục “Loại hình du học” (留学项目种类) có quan hệ đối ứng với “Mã số cơ quan thụ lý hồ sơ”(Mã số cơ quan thụ lý hồ sơ), nên nếu ứng viên điền sai thông tin, cơ quan thụ lý hồ sơ sẽ không thể nhận được thông tin ứng viên đăng ký trên hệ thống.
5. Bước 5: Điền “申请信息” (Thông tin xin học bổng)
Sau khi hoàn thành các thao tác nêu trên, ứng viên đăng nhập vào mục “语言能力及学习计划” (Năng lực ngôn ngữ và kế hoạch học tập) đồng thời tải lên mục“补充材料” (Tài liệu bổ sung). Cuối cùng chọn “提交”(Nộp) để hoàn thành việc đăng ký online.
Trước khi nộp hồ sơ online ứng viên cần kiểm tra cẩn thận nội dung thông tin ở mỗi mục và tài liệu bổ sung, nhằm đảm bảo tính xác thực và tính chính xác của tài liệu sẽ giao nộp. Khi những ứng viên chọn ứng tuyển học bổng loại A viết kế hoạch học tập, hệ thống sẽ căn cứ vào nội dung ứng viên lựa chọn trong mục “Loại hình học viên và ngôn ngữ dạy học” để tìm kiếm đơn vị đào tạo có điều kiện chiêu sinh phù hợp. Ứng viên sẽ lựa chọn “Trường xin học” và “Chuyên ngành” tương ứng của Trường đó. Nếu có bất cứ thắc mắc nào về chuyên ngành mà trường đó đang giảng dạy, xin liên hệ qua đường link http://www.campuschina.org/zh/universities/index.html
Nếu có thắc mắc về “学习门类”(Các môn học), có thể tải “专业对照表”(Bảng đối chiếu chuyên ngành), trong mục “帮助”(Giúp đỡ) để tìm hiểu.
6. Bước 6: Một khi lựa chọn nộp tài liệu, ứng viên sẽ không thể chỉnh sửa phần “个人资料”( Tài liệu cá nhân) và “申请信息”(Thông tin xin học bổng). Trước khi hồ sơ được xử lý, ứng viên có thể chọn “撤销”(Hủy bỏ) để hủy bỏ những tài liệu đã giao nộp và tiến hành chỉnh sửa. Sau khi tài liệu bị hủy bỏ, ứng viên phải biên tập và tiến hành nộp lại, nếu không hệ thống sẽ không thể xử lý hồ sơ của ứng viên. Sau khi Hồ sơ ứng tuyển học bổng được xử lý, ứng viên sẽ không thể thu hồi lại hồ sơ.
7. Bước 7: Ấn vào mục “打印申请” (In đơn đăng ký) để tải Đơn đăng ký học bổng Chính phủ Trung Quốc.  
8. Bước 8: Ứng viên cần gửi file mềm Hồ sơ Ứng tuyển học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2023 vào email: nguyenth@ussh.edu.vn, đồng thời nộp bản giấy Hồ sơ Ứng tuyển học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2023 về Phòng Hợp tác và Phát triển, Phòng 404, nhà E, trước 17h ngày 13/01/2023.
Lưu ý:
- Tất cả các tài liệu trên đều phải rõ ràng, hợp pháp, trung thực và còn giá trị. Các ứng viên nên sử dụng các thiết bị chuyên nghiệp để scan các tài liệu liên quan. Ứng viên phải tự chịu trách nhiệm với những tài liệu mình nộp.
- Tên chính thức bằng tiếng Trung của Trường Đại học KHXH&NV: 越南河内国家大学下属社会与人文科学大学.

Kính đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo tới các cán bộ, sinh viên, học viên cao học của khoa, xem các tệp đính kèm để có các thông tin về hướng dẫn nộp hồ sơ online và trực tiếp (các tệp đính kèm đều có tiếng Trung và tiếng Anh ở dưới). Mọi thông tin chi tiết về học bổng xin liên hệ qua địa chỉ nguyenth@ussh.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 3 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây