Thông báo Hội nghị xét khen thưởng NCKHSV cấp ĐHQGHN năm 2023

Thứ sáu - 04/08/2023 01:09
Triển khai công tác xét khen thưởng công trình nghiên cứu khoa học sinh viên (NCKHSV) năm 2023, căn cứ Quyết định số 2970/QĐ-ĐHQGHN ngày 17 tháng 8 năm 2015 về Quy định tổ chức xét khen thưởng công trình nghiên cứu khoa học sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức các Hội đồng xét khen thưởng với thông tin cụ thể như sau:
1. Thời gian:
Ngày Thời gian họp Nhóm lĩnh vực Đơn vị tham gia
trình bày báo cáo
07/08/2023
(Sáng Thứ 2)

08h30 – 12h00
Khoa học Tự nhiên - Y dược Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Trường Đại học Y Dược
07/08/2023
(Chiều Thứ 2)

13h30 – 16h30
Khoa học Công nghệ - Kỹ thuật Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Trường Đại học Công nghệ

09/08/2023
(Sáng Thứ 4)


08h30 – 12h00

Khoa học Xã hội và Nhân văn
Trường Đại học Ngoại Ngữ; Khoa Các Khoa học liên ngành; Trường Đại học Giáo dục; Trường Quốc tế; Trường Đại học Kinh tế
09/08/2023
(Chiều Thứ 4)

13h30 – 16h30
Khoa học Xã hội và Nhân văn Trường Đại học Luật; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Địa điểm: Phòng A101, Nhà Điều hành ĐHQGHN tại Hòa Lạc
  • Hình thức trình bày: Mỗi sinh viên/nhóm sinh viên trình bày trực tiếp trong thời gian tối đa 05 phút trước Hội đồng.
Căn cứ lịch họp trên, ĐHQGHN đề nghị các đơn vị tổ chức phương tiện đưa/đón các sinh viên viên có công trình tham gia trình bày báo cáo tại Nhà Điều hành ĐHQGHN ở Hòa Lạc (Danh sách sinh viên tham gia trình bày báo cáo tại Phụ lục kèm theo). Các sinh viên/nhóm sinh viên chuẩn bị nội dung trình bày theo định dạng PowerPoint. Đơn vị tổng hợp các bài trình bày và gửi về ĐHQGHN (qua Ban Khoa học-Công nghệ) trước ngày 09/08/2023 theo địa chỉ email: khcn@vnu.edu.vn.
ĐHQGHN đề nghị các đơn vị treo băng rôn với khẩu hiệu: “Nhiệt liệt chào mừng Hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023” tại trụ sở và trên cổng thông tin điện tử của đơn vị.
Thông tin chi tiết xin liên hệ Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Chuyên viên Ban Khoa học-Công nghệ, ĐHQGHN (điện thoại: 096 12 88838).
ĐHQGHN thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.


 
 

Phụ lục

DANH SÁCH THAM GIA XÉT KHEN THƯỞNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN ĐHQGHN NĂM 2023
 
  1. Nhóm lĩnh vực Khoa học Tự nhiên – Y dược
 
TT Tên đề tài Họ tên sinh viên Giáo viên hướng dẫn
I Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

1
Nghiên cứu ước tính khối lượng rác nhựa thất thoát ra môi trường tại tỉnh
Hà Tĩnh

Dương Thị Quỳnh Hoa

TS. Lưu Việt Dũng

2
Xây dựng mô hình chẩn đoán bệnh
ung thư biểu mô tế bào gan dựa trên nồng đô cytokine trong huyết thanh

Lê Thị Mai

TS. Thân Thị Trang Uyên

3
Nghiên cứu chế tạo vật liên nano lai Fe3O4@CDs ứng dụng trong hệ bay
hơi nước sử dụng năng lượng mặt trời
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Nguyễn Thùy Dương

PGS.TS. Lê Tuấn Tú
II Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN

1
Tổng hợp pha rắn, đánh giá tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm và gây tan máu của peptid Mastoparan C có
nguồn gốc từ nọc ong Vespa crabro

Trần Thị Khánh Huyền

TS. Nguyễn T. Thanh Bình. TS. Lương Xuân Huy

2
Đánh giá một số yếu tố liên quan đến năng lực sức khỏe tâm thần của thai
phụ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2022-2023
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Hồ Thị Lan

Thái Thị Hằng

ThS.DS Nguyễn Xuân Bách ThS. BSCKII Nguyễn Thị Minh Thanh3


Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hình ảnh tổn thương trên phim chụp cộng hưởng từ ở bệnh nhân ngộ độc khí N2O điều trị tại Trung tâm Chống độc
Bùi Như Quỳnh
Bùi Ngọc Thu Hiền

Nguyễn Thị Thu Hương Kiều Lâm
Nguyễn Tiến Hoàng Anh Đỗ Thị Hằng
Nguyễn Như Quỳnh Nguyễn Hồng Diệp Tuấn
TS.BS Lê Quang Thuận ThS.BS Huỳnh Thị Nhung
(Tổng số 06 báo cáo)./.
  1. Nhóm lĩnh vực Khoa học Công nghệ - Kỹ thuật
 

TT

Tên đề tài

Họ tên sinh viên

Giáo viên hướng dẫn
I Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

1
Bài toán xếp lịch thi tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Trần Thanh Tùng
Nguyễn Văn Quân

Đặng Quý Anh

TS. Hoàng Nam Dũng
 
2
 
II Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

1
Combining                       Multiple                            Tree Rearrangement                        Operators                               for
Efficient Parsimony Inference Using Reinforcement Learning Approach
Nguyễn Việt Dũng
Vũ Quốc Tuấn
Huỳnh Tiến Dũng

TS. Hoàng Thị Điệp

2
Retrieving legal document and extracting answer with BERT-based model
Nguyễn Tấn Minh

PGS.TS. Phan Xuân Hiếu ThS. Vương Thị Hải Yến

3
Nghiên cứu phát triển hệ thống vi lưu đóng gói tế bào ứng dụng phân tích tế bào đơn Phạm Đăng Nguyên Dương Văn Tân Nguyễn Thị Ánh
Nguyễn Kiên

GS.TS. Chử Đức Trình ThS. Phan Hoàng Anh

4

Truyền thông và tính bầy đàn trong hệ robot bay
Đỗ Mạnh Tuấn
Vũ Đình Tùng
Trần Thế Sơn

Phạm Minh Tiến

PGS.TS. Phạm Mạnh Thắng ThS. Nguyễn Quang Nhã


5

Nghiên cứu thiết kế thử nghiệm xe tự hành cỡ nhỏ
Hoàng Huy Anh Tuấn Lý Minh Tường
Ngô Văn Tuấn
Vũ Đại Lợi

Nguyễn Anh Tuấn Trường


TS. Bùi Đình Tú

6

Hệ thống dự tính dự báo và thu thập dữ liệu nghiên cứu sâu keo mùa thu trên cây ngô ở Việt Nam
Nguyễn Thị Ánh Dương
Nguyễn Kiến Thái

Dương
Nguyễn Duy Vũ
Lưu Thị Quỳnh Trang

TS. Hoàng Thị Điệp TS. Phạm Minh Triển
(Tổng số 07 báo cáo)./.
  1. Nhóm lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn
 

TT

Tên đề tài

Họ tên sinh viên

Giáo viên hướng dẫn
I Trường Đại học Ngoại Ngữ, ĐHQGHN
1 Nhận thức của sinh viên ULIS về việc tự đánh giá kỹ năng viết Thạch Hương Giang ThS. Trịnh Hồng Linh


2
Khó khăn của sinh viên đại học ngành Ngôn ngữ Anh khi thiết kế một chuyến du lịch trong môn "Tiếng Anh du lịch": Nghiên cứu
trường hợp của trường Đại học Ngoại ngữ - VNU


Cao Thành CôngThS. Nguyễn Thanh Thủy


3
Nghiên cứu hiện tượng chữ Hán đa âm và ứng dụng vào việc nâng cao khả năng nhận biết các âm đọc chữ Hán đa âm của sinh viên Khoa NN&VH Trung Quốc Nguyễn Thị Thùy Linh
Võ Thị Hường
Nguyễn Thị Hà Trang Phạm Thị Yến

Nguyễn Thị Thảo Vân


TS. Nguyễn Đại Cồ Việt
 
3
 


4
Ảnh hưởng của từ Hán Việt tới quá trình học chuyên ngành Biên - Phiên dịch của sinh viên năm 3 khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc trường
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)


Lưu Thị Vân Anh
Phạm Thị Trang
Nguyễn Bảo Khanh


TS. Đỗ Thị Thanh Huyền
II Khoa các Khoa học liên ngành, ĐHQGHN

1
Những yếu tố ảnh hưởng đến tài sản thương hiệu xanh: cách tiếp cận kết hợp mô hình cấu trúc tuyến tính phương pháp chuyên gia Nguyễn Thị Lan Anh
Đỗ Thị Vân Anh

Võ Thị Mai Quỳnh


TS. Trương Thị Huệ
III Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

1
Thực tế ảo tăng cường EON-XR trong giáo dục kỹ năng bảo vệ bản thân phòng chống dịch COVID - 19
và một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ 5 - 6 tuổi

Trần Thị Huyền Trang


TS. Chu Thị Hồng Nhung

2
Tác động của người có tầm ảnh hưởng đến lối sống sinh viên ĐHQGHN Lê Hoàng Anh
Định Hồng Anh
Nguyễn Mai Anh

Định  Minh Hạnh

PGS.TS. Nguyễn Thúy Nga
IV Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

1
Mối liên hệ giữa mức độ niềm tin tôn giáo - tín ngưỡng và tình trạng trầm cảm, lo âu và stress của thanh niên Đinh Tuấn Duy
Nguyễn Vũ Hà Anh
Hàn Mai Lâm
Phạm Thị Mai Chi


ThS. Trần Văn Minh

2
Gắn kết với cha mẹ và cảm nhận thân mật trong mối quan hệ lãng mạn ở người trưởng thành Nguyễn Thị Thu Trang Bùi Phương Anh
Nguyễn Thị Huyền

Hà Thị Phượng


PGS.TS. Bùi Thị Hồng Thái

3
Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ với sự hài lòng của khách hàng tại một số cửa hàng café sách trên địa
bàn Hà Nội
Nguyễn Thùy Dương Nguyễn Thị Hải
Lê Tự Hoàng Phúc

TS. Nguyễn Thị Kim Dung

4
Khảo cứu phương thức tập cú đối liên kinh truyện trong văn bản Minh luân toát yếu ca
Kiều Phương Nhung

TS. Đinh Thanh Hiếu

5
Xu hướng tiến hóa trên nền tảng TikTok: thực hành quà tặng (donate) trên Live-stream Nguyễn Thủy Dinh Nguyễn Song Nhi
TS. Hoàng Thị Thu Hà

6
Vương triều Majapahit và mối quan hệ giao thương với các quốc gia khu
vực Đông Á (thế kỷ XII - XVI)
Nguyễn Ngọc Bách Nguyễn Vinh Quang
GS.TS. Nguyễn Văn Kim
 
4
 

7
Chủ nghĩa Tân Á Âu của Dugin và học thuyết "thế giới Nga" trong chính sách đối ngoại mới tại liên
bang Nga: những điểm tương đồng và khác biệt

Đặng Tuấn Dũng


PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn
V Trường Quốc tế, ĐHQGHN

1
The Impacts of Financial Literacy on Personal Saving Behaviors in Vietnam Nguyễn Danh Việt Anh Nguyễn Thị Bảo Hà
Vũ Lan Hương

Lê Đỗ Việt Hùng

TS. Đỗ Phương Huyền

2
A    study   of    student knowledge sharing        at         Vietnam           National
University, Hanoi
 

Vương Thị Lan Anh

TS. Trần Công Thành
VI Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

1
Analysis of factors affecting the adoption of sustainable farming practices by farmers in Vietnam: The role of behavioral factors Nguyễn Phương Thảo Nguyễn Thế Phong Phạm Anh Thư
Lại Minh Hiếu

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

2
Antecedents Of Household Willingness To Engage In Waste Recycling In Hanoi: A Discrete
Choice Experiment
Lê Phan Minh Nhật Huỳnh Châu Giang Lê Thị Hương
ThS. Nguyễn T.Phương Anh


3
Determinants of the Agri-tourism Development in the Tan Cuong Green Tea Farming Areas (Thai Nguyen): A Hybrid Approach based on the Combination of the Diffusion of Innovation (DOI) Theory and the
PLS-SEM

Nguyễn Tùng Lâm Nguyễn Thị Thúy Hằng Trần Minh NgọcPGS.TS. Nguyễn An Thịnh

4

Đánh giá tác động của chuyển đổi số đến thu hút FDI vào Việt Nam
Nguyễn Thị Hải Anh Trần Thị Hồng Gấm
Vũ Thị Lâm

Phạm Khánh Linh Bùi Phương Thảo


TS. Vũ Thanh Hương
VII Trường Đại học Luật, ĐHQGHN


1
Liên thư viện số ngành Luật: Một giải pháp cân bằng lợi ích trong bảo hộ quyền tác giả ở các cơ sở đào tạo Luật Việt Nam Đỗ Minh Chiến
Phạm Ngọc Lan
Nguyễn Minh Châu Hoàng Hương Giang
Tạ Đức Anh


TS. Nguyễn Bích Thảo
(Tổng 21 báo cáo)./.
 

Tác giả: Phòng Quản lý NCKH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây