Thông báo tuyển lao động hợp đồng đợt 3 năm 2022

Thứ năm - 15/12/2022 00:02
Thực hiện kế hoạch năm học 2022 - 2023; Xét nhu cầu sử dụng nhân sự của các đơn vị, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo tuyển lao động hợp đồng đợt 3 năm 2022, cụ thể như sau:
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển lao động hợp đồng
1.1. Người có đủ các điều kiện sau
- Là người lao động Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Trong độ tuổi lao động theo quy định;
- Có phiếu đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Đáp ứng các điều kiện khác, không trái với quy định pháp luật theo yêu cầu của vị trí việc làm.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển lao động hợp đồng
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Số lượng, tên vị trí việc làm (VTVL) cần tuyển lao động hợp đồng

TT Vị trí Số lượng Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và kinh nghiệm liên quan
I. Giảng viên    
 1.  
Giảng viên Bộ môn Quản trị văn phòng thuộc Khoa Lưu trữ học và quản trị văn phòng 1 Có học vị thạc sĩ và đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành phù hợp với vị trí cần tuyển.
 1.  
Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ học Lý thuyết và ứng dụng thuộc Khoa Ngôn ngữ học 1 Có học vị thạc sĩ và đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành phù hợp với vị trí cần tuyển.
II. Nghiên cứu viên    
 1.  
Nghiên cứu viên thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo 1 Tốt nghiệp đại học loại giỏi và đang là học viên cao học hoặc có học vị thạc sĩ trở lên phù hợp với chuyên ngành cần tuyển.
 1.  
Nghiên cứu viên thuộc Trung tâm nghiên cứu và phát huy tài nguyên văn hóa
 
1 Tốt nghiệp đại học loại giỏi và đang là học viên cao học hoặc có học vị thạc sĩ trở lên phù hợp với chuyên ngành cần tuyển.
III. Chuyên viên    
 1.  
Chuyên viên thuộc Phòng Đào tạo 02 Tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.
 1.  
Chuyên viên thuộc Phòng Hành chính – Tổng hợp
 
01 Tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.
 1.  
Chuyên viên thuộc phòng Chính trị và công tác học sinh sinh viên 01 Tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.
 1.  
Trung tâm Truyền thông và Công nghệ thông tin 01 Tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.
 1.  
Văn phòng ĐTN-HSV 01 Tốt nghiệp đại học các ngành khoa học xã hội đạt loại khá trở lên, phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.
 1.  
Trung tâm Ngoại ngữ và Hợp tác Đào tạo 02  
  Chuyên viên 01 Tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.
  Kế toán viên 01 Tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.
 

3. Tiêu chuẩn tuyển lao động hợp đồng về trình độ ngoại ngữ, tin học và các tiêu chuẩn công việc khác

TT Tiêu chuẩn Yêu cầu chức danh nghề nghiệp chuyên viên và tương đương Yêu cầu ứng tuyển đối với chức danh nghề nghiệp giảng viên, nghiên cứu viên
 1.  
Trình độ ngoại ngữ, Tin học Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ vị trí tuyển dụng Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
 1.  
Yêu cầu khác về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp   - Đối với Giảng viên:
+ Có khả năng nghiên cứu khoa học: là tác giả duy nhất hoặc đứng tên đầu bài viết (đối với các tạp chí không sắp xếp tên tác giả theo thứ tự ABC) được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành có mã số chuẩn ISSN hoặc chương sách được xuất bản bởi nhà xuất bản có mã số chuẩn ISBN.
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học hoặc phải cam kết có chứng chỉ trong thời gian 01 năm ký HĐLĐ.
- Đối với Nghiên cứu viên: Có khả năng nghiên cứu khoa học: là tác giả duy nhất hoặc đứng tên đầu bài viết (đối với các tạp chí không sắp xếp tên tác giả theo thứ tự ABC) được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành có mã số chuẩn ISSN hoặc chương sách xuất bản bởi nhà xuất bản có mã số chuẩn ISBN.
 1.  
Kỹ năng - Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng soạn thảo văn bản
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng tổ chức hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học
 1.  
Phẩm chất Có phẩm chất đạo đức tốt Có phẩm chất đạo đức tốt
 1.  
Ngoại hình/sức khoẻ Có đủ sức khỏe - Có đủ sức khỏe
- Không nói ngọng, không nói lắp
 

4. Quyền lợi

-   Được ký Hợp đồng lao động, hưởng lương, thưởng và các chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy định của Nhà trường.
-   Có cơ hội làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.
-   Được hưởng các chế độ chính sách về đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của Nhà nước và của Nhà Trường.

5. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

5.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm
- Đơn xin dự tuyển (viết tay)
- Sơ yếu lý lịch (dán ảnh cỡ 4×6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);
- Bản sao công chứng các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ có liên quan đến chuyên môn cần tuyển. Các văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch sang tiếng Việt, có công chứng. Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có bản sao công chứng Giấy công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bản sao công chứng Giấy khai sinh;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);
- Văn bản, hồ sơ chứng minh kinh nghiệm công tác (bản sao hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, sổ bảo hiểm xã hội) (nếu có).
- Lý lịch khoa học theo Mẫu 02 có ghi rõ mã ISSN tạp chí đối với các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành; mã ISBN của nhà xuất bản đối với chương sách giáo trình hoặc chuyên khảo được xuất bản, có xác nhận của cơ quan đang công tác. (Đối với ứng viên dự tuyển ngạch giảng viên, nghiên cứu viên)
Lưu ý:
Người dự tuyển phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của văn bằng, chứng chỉ. Trường hợp sau khi có kết quả tuyển lao động hợp đồng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phát hiện người sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Trường sẽ ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển. Hồ sơ đã nhận không trả lại.
5.2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ
- Thời gian: Từ ngày 19/12/2022 đến hết ngày 23/12/2022 (các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần), buổi Sáng từ 08h30 đến 11h30; buổi Chiều từ 14h00 đến 16h30.
- Địa điểm: Phòng Tổ chức Cán bộ (Phòng 602, Nhà E), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 0243.8585246.
5.3. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/người dự tuyển (Năm trăm nghìn đồng).

6. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm xét tuyển

6.1. Hình thức tuyển lao động hợp đồng: Xét tuyển
6.2. Nội dung xét tuyển:
* Vòng 1 (chung cho các ứng viên): Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
* Vòng 2: Nghiệp vụ, chuyên môn
a. Hình thức: Phỏng vấn
b. Nội dung phỏng vấn: Chung cho các vị trí dự tuyển
* Kiến thức chung: Các quy định có liên quan theo yêu cầu của ví trị việc làm cần tuyển và các hiểu biết về Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, về Đại học Quốc gia Hà Nội.
* Kiểm tra khả năng sử dụng ngoại ngữ trong chuyên môn (do ứng viên đăng ký).
* Kiểm tra khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của vị trí dự tuyển.
* Kiến thức chuyên môn:
+ Đối với ngạch giảng viên:
Nội dung và hình thức: Ứng viên thực hành giảng dạy 01 tiết và phỏng vấn chuyên môn, trả lời trực tiếp các câu hỏi của Hội đồng.
+ Đối với ngạch còn lại: Phỏng vấn kỹ năng xử lý công việc và các tình huống thực tế liên quan đến vị trí tuyển dụng.
c. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
d. Thời gian: 30 phút đối với hình thức phỏng vấn;
6.3. Thời gian xét tuyển: 
Sẽ được thông báo trên Website: http://ussh.vnu.edu.vn/
6.4. Địa điểm xét tuyển: 
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Các thông tin về việc tuyển dụng sẽ được cập nhật thường xuyên trên website của trường ở địa chỉ: http://ussh.vnu.edu.vn/

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây