Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN: Đánh giá chất lượng các CTĐT theo chuẩn quốc tế

Thứ sáu - 28/04/2023 06:20
Năm học 2022 - 2023, Nhà trường đã hoàn thành tự đánh giá 12 CTĐT (11 CTĐT theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 01 CTĐT theo tiêu chuẩn AUN), tổ chức đánh giá ngoài 07 CTĐT theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 25/4/2023, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị Đảm bảo chất lượng năm học 2022 - 2023.
Hội nghị có sự tham dự của PGS.TS Đặng Thị Thu Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN; TS. Phạm Huy Cường - Giám đốc Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, lãnh đạo các phòng/khoa/viện/trung tâm/bộ môn trực thuộc của nhà trường.
Về phía Viện Đảm bảo Chất lượng, Đại học Quốc gia Hà Nội có sự tham dự của TS. Bùi Vũ Anh - Phó Viện trưởng.
Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả trong công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường trong năm 2022, đề xuất kế hoạch, giải pháp nhằm cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo trong năm 2023 và thời gian tiếp theo.
PGS.TS Đặng Thị Thu Hương - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV điều hành và có nhiều ý kiến chỉ đạo tạo Hội nghị
Tổng kết công tác Đảm bảo chất lượng năm học 2022 - 2023 và kế hoạch năm học 2023 - 2024 của Trường ĐH KHXH&NV, TS. Phạm Huy Cường - Giám đốc Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Trường ĐH KHXH&NV, trong năm 2022, công tác đảm bảo chất lượng của nhà trường đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, căn cứ tình hình thực tiễn, nhà trường đã có các điều chỉnh kế hoạch nhằm tăng cường công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng các CTĐT. Nhà trường đã hoàn thành tự đánh giá 12 CTĐT (11 CTĐT theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 01 CTĐT theo tiêu chuẩn AUN), tổ chức đánh giá ngoài 07 CTĐT theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm 2022 (Báo chí, Quan hệ công chúng, Khoa học quản lý, Tôn giáo học, Quản trị khách sạn, Quản trị văn phòng).
Nhà trường Tiếp tục triển khai đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo thông qua khảo sát ý kiến các bên liên quan: (1) Lấy ý kiến của người học về học phần (Học kỳ I : 786 học phần/ 45.950 lượt sinh viên), (2) Giảng viên tự đánh giá: 865 lượt giảng viên, (3) Lấy ý kiến của người học về chất lượng các hoạt động hỗ trợ người học: 2.034 người học, (4) Lấy ý kiến đơn vị sử dụng lao động đối với chất lượng đào tạo của Trường ĐH KHXH&NV: 272 đơn vị; phối hợp với các đơn vị hoàn thành khảo sát thông tin sinh viên tốt nghiệp (852 người học tốt nghiệp) và báo cáo “3 công khai”.
TS. Phạm Huy Cường - Giám đốc Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN tổng kết công tác Đảm bảo chất lượng năm học 2022 - 2023 và kế hoạch năm học 2023 - 2024 của nhà trường
Viện ĐBCL giáo dục của Trường ĐH KHXH&NV đã tổ chức các hoạt động như: Hội nghị công tác đảm bảo chất lượng năm học 2022 - 2023; tập huấn cho cán bộ tham gia hoạt động tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá các CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA (Quốc tế học, Tâm lý học, Xã hội học) và tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quản trị DVDL&LH, Quản lý thông tin, Thông tin - Thư viện); phối hợp tổ chức lớp đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục (dự kiến tháng 6/2023 tổ chức lớp cho 30 cán bộ chủ chốt trong trường). Ban hành 02 văn bản góp phần tiếp tục hoàn thiện hệ thống ĐBCL bên trong của Nhà trường: Tuyên bố Chính sách ĐBCL và Quy định về công tác ĐBCL ở Trường ĐH KHXH&NV.
Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Đặng Thị Thu Hương - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV đánh giá cao hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục, đặc biệt là hoạt động kiểm định chất lượng các CTĐT của toàn trường trong năm học qua. Các phòng/khoa/viện/trung tâm và các giảng viên đã có nhiều nỗ lực hoàn thành kiểm định chất lượng các CTĐT, nhằm mang đến cho người học những giá trị tốt nhất trong quá trình học tập tại nhà trường.
Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của lãnh đạo các phòng, khoa/viện để hoàn thiện hoạt động kiểm định chất lượng các CTĐT. Theo đó, các tiêu chí phù hợp với kiểm định vẫn được triển khai hàng ngày trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của các đơn vị, tuy nhiên do chưa có sự lưu trữ tài liệu theo quy chuẩn nên quá trình chuẩn bị tài liệu cho hoạt động kiểm định còn mất nhiều thời gian. Từ đó, TS. Vũ Hương Lan - Phó Trưởng khoa, Khoa Du lịch đề xuất sáng kiến số hóa các dữ liệu đào tạo để hoạt động kiểm định tiếp theo được triển khai thuận lợi.
PGS.TS Trần Thị Kim Oanh - Trưởng bộ môn Tôn giáo học
PGS.TS Trịnh Cẩm Lan – Trưởng khoa Khoa Ngôn ngữ học
TS. Phan Văn Kiền - Viện trưởng Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
TS. Vũ Hương Lan -  Phó Trưởng khoa, Khoa Du lịch
TS. Nguyễn Vũ Hoàng - Phó Trưởng khoa Nhân học chia sẻ kinh nghiệm kiểm định quốc tế AUN
Tại Hội nghị, TS. Bùi Vũ Anh - Phó Viện trưởng Viện Đảm bảo Chất lượng, Đại học Quốc gia Hà Nội đã triển khai hoạt động tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra và đề cương học phần đáp ứng các điều kiện đảm bảo, kiểm định chất lượng và các quy định hiện hành tới lãnh đạo các đơn vị và các giảng viên của nhà trường.
TS. Bùi Vũ Anh - Phó Viện trưởng Viện Đảm bảo Chất lượng, Đại học Quốc gia Hà Nội
Hội nghị xác định nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động ĐBCL giáo dục năm học 2023 - 2024 của nhà trường là tiếp tục phát triển, hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong; duy trì, đẩy mạng các hoạt động cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục và CTĐT; hoàn thành tốt kế hoạch tự đánh giá và kiểm định CTĐT đã đề ra; triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phụ trách, lãnh đạo và thực hiện công tác ĐBCL; tiếp tục triển khai và phối hợp triển khai các hoạt động lấy ý kiến các bên liên quan đồng thời có kế hoạch điều chỉnh hoàn thiện hơn hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng của Nhà trường.
Trong đó, Trường ĐH KHXH&NV sẽ hoàn thành tự đánh giá và đánh giá ngoài 09 CTĐT (03 theo tiêu chuẩn AUN, 06 theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT). 100% học phần được lấy ý kiến phản hồi của người học, 100% giảng viên tham gia hoạt động tự đánh giá. Ngoài ra, công tác đánh giá sẽ có sự tham gia ý kiến về các hoạt động hỗ trợ của người học, sự cung cấp thông tin của nhà sử dụng lao động. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho mạng lưới ĐBCL, từng bước phát triển đội ngũ chuyên gia về đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng.
 Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị Đảm bảo chất lượng năm học 2022 – 2023:
 
 
 
 
 
 

 Tin bài liên quan:
Khai mạc AUN-QA lần thứ 322: CTĐT Cử nhân ngành Nhân học của USSH được kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế
Bế mạc kỳ đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 322 tại trường ĐHKHXH&NV
Đánh giá Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Nhân học theo tiêu chuẩn Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) phiên bản 4.0

Tác giả: Thùy Dzung - USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây