Hướng tới Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XXVIII - Trang 3

Hướng tới Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XXVIII - Trang 3

Chùm bài viết về Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn lần thứ XXVIII

Chi bộ Bộ môn Tôn giáo học: Một chặng đường ổn định, phát triển bền vững

Chi bộ Bộ môn Tôn giáo học: Một chặng đường ổn định, phát triển bền vững

 00:16 13/05/2020

Chi bộ Bộ môn Tôn giáo học là tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Trường ĐHKHXH&NV, được thành lập cùng với Bộ môn Tôn giáo học trực thuộc Trường ĐHKHXH&NV (được tách ra từ Khoa Triết học vào cuối năm 2016). Với định hướng "Ổn định về tổ chức - Vững chắc trong phát triển", trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ đã lãnh đạo Bộ môn Tôn giáo học hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, từng bước khẳng định vị thế của một ngành học còn mới mẻ - ngành Tôn giáo học, góp phần quan trọng vào những đóng góp của Đảng ủy và Nhà trường cho xã hội.
Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Khoa Lịch sử nhiệm kỳ 2020-2022

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Khoa Lịch sử nhiệm kỳ 2020-2022

 22:44 12/05/2020

Ngày 7/5/2020, Chi bộ Khoa Lịch sử tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là Đại hội điểm cho các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, hướng tới Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII. Đại hội tiến hành trang trọng, nghiêm túc, đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh.
Chi bộ Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng: Đoàn kết và Phát triển

Chi bộ Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng: Đoàn kết và Phát triển

 07:53 28/04/2020

Chi bộ Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng hiện có 16 đảng viên, trong đó có 02 đảng viên đang học tập và sinh hoạt ở nước ngoài, 06 đảng viên là sinh viên. Mặc dù số lượng đảng viên không nhiều song trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Trường, với truyền thống đoàn kết, nhất trí cao, Chi bộ Khoa đã vượt qua nhiều khó khăn để đạt được những thành quả đáng khích lệ.
Chi bộ Khoa Du lịch học nhiệm kỳ 2017-2020: Những kết quả toàn diện

Chi bộ Khoa Du lịch học nhiệm kỳ 2017-2020: Những kết quả toàn diện

 05:47 28/04/2020

Trong nhiệm kỳ năm 2017-2020, Chi bộ Khoa Du lịch học đã luôn thực hiện đúng các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng bộ ĐHQG Hà Nội và của Nhà trường để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
[Video] Nghị quyết 15 - Soi sáng con đường giải phóng miền Nam

[Video] Nghị quyết 15 - Soi sáng con đường giải phóng miền Nam

 05:19 14/04/2020

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã giành được thắng lợi vẻ vang, đất nước độc lập, non sông thu về một mối. Ðể làm nên thắng lợi cuối cùng, sự lãnh đạo của Ðảng là nhân tố quyết định. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Ðảng lần thứ 15 là một minh chứng điển hình thành công trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng đối với cuộc đấu tranh cách mạng ở Miền Nam nói riêng và cách mạng Việt Nam nói chung.
Chi bộ Hiệu bộ IV: Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Hiệu quả

Chi bộ Hiệu bộ IV: Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Hiệu quả

 08:21 07/04/2020

Chi bộ Hiệu bộ IV là một trong những chi bộ thuộc khối các đơn vị chức năng của Hiệu bộ. Hiện nay, Chi bộ Hiệu bộ IV có 8 đảng viên công tác tại 3 đơn vị: Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học, Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục và Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn. Luôn bám sát và thực hiện khẩu hiệu hành động “Đoàn kết – Chuyên nghiệp – Hiệu quả”, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về Quản lý nghiên cứu khoa học, Đảm bảo chất lượng giáo dục, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Chi bộ Khoa Ngôn ngữ học: Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

Chi bộ Khoa Ngôn ngữ học: Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

 08:05 07/04/2020

Mặc dù trải qua rất nhiều khó khăn nhưng chi bộ Khoa Ngôn ngữ học là một tập thể có tinh thần phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Nhận được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng ủy Trường, sự giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm của các Đảng viên là PGS, GS có tuổi Đảng cao, Chi bộ Khoa trong nhiệm kỳ 2017-2020 đã lãnh đạo đơn vị đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, đối ngoại …
Chi bộ Khoa Tâm lý học: Chi bộ trong sạch, vững mạnh

Chi bộ Khoa Tâm lý học: Chi bộ trong sạch, vững mạnh

 17:16 06/04/2020

Tính đến tháng 3/2020, Chi bộ Khoa Tâm lý học có tổng số 12 đảng viên, trong đó có 10 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ luôn đoàn kết và nhất trí cao trong các chủ trương và định hướng phát triển đơn vị. Với những thành tích đạt được, Chi bộ Khoa Tâm lý học đã được tặng giấy khen của Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội cho Chi bộ "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2014-2018).
Chi bộ Khoa Khoa học Quản lý nhiệm kỳ 2017-2020: Kế thừa và phát triển

Chi bộ Khoa Khoa học Quản lý nhiệm kỳ 2017-2020: Kế thừa và phát triển

 03:14 27/03/2020

Sau mười tám năm thành lập, Chi bộ Khoa Khoa học quản lý đã có những bước phát triển mới về quy mô, chất lượng. Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống, đổi mới phương thức lãnh đạo của Chi bộ theo hướng tăng cường thực hành dân chủ và phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo đơn vị thành một khối đoàn kết, thống nhất nhằm thực hiện một cách tốt nhất nhiệm vụ được giao.
Chi bộ Khoa Nhân học: Những điểm sáng trong nỗ lực hội nhập và quốc tế hóa

Chi bộ Khoa Nhân học: Những điểm sáng trong nỗ lực hội nhập và quốc tế hóa

 08:29 25/03/2020

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi ủy Khoa Nhân học đã quyết liệt với định hướng hội nhập và quốc tế hóa trên nhiều mặt hoạt động, phấn đấu khẳng định vị thế là trung tâm nghiên cứu và đào tạo Nhân học uy tín hàng đầu đất nước, tiến tới mang tầm vóc khu vực và quốc tế.
Chi bộ khoa Quốc tế học: Ưu tiên phát triển đội ngũ cán bộ

Chi bộ khoa Quốc tế học: Ưu tiên phát triển đội ngũ cán bộ

 05:57 24/03/2020

Chi bộ Khoa Quốc tế học có số lượng Đảng viên ít (8 Đảng viên), bao gồm giảng viên và cả sinh viên, học viên cao học. Trong nhiệm kỳ 2017-2020 vừa qua, sự chuẩn bị chu đáo về chất lượng của đội ngũ cán bộ luôn được chi bộ ưu tiên hàng đầu bên cạnh việc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.
Chi bộ Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (2018-2020): Một nhiệm kỳ của chủ động, sáng tạo và phát triển

Chi bộ Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (2018-2020): Một nhiệm kỳ của chủ động, sáng tạo và phát triển

 22:42 19/03/2020

Giai đoạn 2017-2020, đó là khoảng thời gian tuy không dài, nhưng thực sự ghi dấu những bước phát triển mới mẻ của chi bộ Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông. Từ hoạt động tiên phong mở các ngành đào tạo mới theo xu hướng xã hội, mở các ngành xã hội hoá cho đến đẩy mạnh đào tạo sau đại học theo định hướng đại học nghiên cứu, đổi mới giảng dạy, thúc đẩy hợp tác với các đơn vị báo chí trong nước và các tổ chức nước ngoài…. Những kết quả đó có được vì đơn vị đã luôn nuôi dưỡng khát vọng và tìm những mục tiêu mới, vì mỗi đảng viên luôn lấy sự chủ động, sáng tạo làm phương châm hoạt động của mình.
Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2020

Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2020

 04:34 27/02/2020

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2020 được Đảng ủy Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN tổ chức vào ngày 21/02/2020. Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Đảng ủy, đại diện chi ủy và các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng
Tuổi trẻ Nhân văn chúc mừng Đảng ủy Nhà trường nhân dịp 90 năm thành lập Đảng

Tuổi trẻ Nhân văn chúc mừng Đảng ủy Nhà trường nhân dịp 90 năm thành lập Đảng

 22:13 04/02/2020

Ngày 3/2/2020, tại Văn phòng Đảng ủy, đại diện Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Trường là TS. Trần Bách Hiếu - Bí thư Đoàn Trường và ThS. Nguyễn Bích Đào - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường đã tặng hoa chúc mừng Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hồ Chí Minh với mùa xuân xây dựng Đảng

Hồ Chí Minh với mùa xuân xây dựng Đảng

 12:45 02/02/2020

Ra đời ở một nước thuộc địa, gắn liền với học thuyết “dân tộc cách mệnh” của Hồ Chí Minh, nhiệm vụ trước mắt là lãnh đạo cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập tự do, “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc” .
Ba mùa xuân với sự sinh tồn của Đảng

Ba mùa xuân với sự sinh tồn của Đảng

 05:51 01/02/2020

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là lịch sử đấu tranh gian lao, trải qua nhiều chặng đường cực kỳ gian khổ và thắng lợi vẻ vang. Qua mỗi mùa đông ác liệt, Đảng càng thêm vững mạnh và trưởng thành, đưa toàn dân tộc anh dũng tiến lên dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, làm nên mùa Xuân Đất nước. Đảng với mùa Xuân, mùa Xuân với Đảng đã trở thành bản trường ca hùng tráng nhất, vang lên mỗi khi Tết đến, Xuân về, nhưng sâu đậm nhất là ba mùa Xuân gắn với sự sinh tồn của Đảng: mùa Xuân năm 1930 - Đảng ra đời, mùa Xuân 1935 - Đảng phục hồi sau những năm thử thách khắc nghiệt, và mùa Xuân 1951 - Đảng ra hoạt động công khai, lãnh đạo toàn dân kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công. Dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng, cả dân tộc Việt Nam đã thành công trong sự nghiệp trồng cây độc lập, kết quả tự do, và “làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”.
Tổ chức đào tạo: Hoàn thiện “quy trình hóa” - Đầu tư “công nghệ hóa”

Tổ chức đào tạo: Hoàn thiện “quy trình hóa” - Đầu tư “công nghệ hóa”

 22:09 13/12/2019

Có lẽ chưa bao giờ từ khoá "đổi mới" lại được nhắc nhiều đến thế trong các chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động của Trường ĐHKHXH&NV. Tại Hội nghị Công tác Đào tạo 2019 của Nhà trường, đổi mới lại tiếp tục là từ khoá hạt nhân, mang tính định hướng trong mọi thảo luận hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo.
Tuyển sinh: Giữ vững số lượng - Nâng cao chất lượng

Tuyển sinh: Giữ vững số lượng - Nâng cao chất lượng

 05:24 13/12/2019

Năm 2019, công tác tuyển sinh được coi là một điểm sáng trong hoạt động đào tạo, bên cạnh những đổi mới về khung chương trình và phương pháp giảng dạy. 28 ngành và CTĐT bậc đại học và 73 chuyên ngành sau đại học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn vẫn tiếp tục chứng tỏ sức hút lớn với thí sinh và xã hội, đặc biệt trong bối cảnh việc tuyển sinh nói chung của các trường đại học đang có dấu hiệu giảm sút. Đây là ghi nhận tại hội nghị tổng kết công tác đào tạo của Nhà trường diễn ra đầu tháng 12 vừa qua.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây