TTLA: Chuyển di từ vựng trong văn bản học thuật tiếng Anh của học viên Sau đại học người Việt.

Thứ tư - 30/11/2022 21:26

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Diệu Linh.          2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 21/01/1986.                                                 4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3684/2015/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31 tháng 12 năm 2015của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
- Kéo dài thời gian đào tạo 02 năm từ 01/01/2021 đến 31/12/2022.
- Công văn số 970/QĐ-XHNV ngày 10/05/2021 thông báo hết thời gian đào tạo chuẩn và kéo dài gửi về cơ quan công tác của nghiên cứu sinh.
7. Tên đề tài luận án: Chuyển di từ vựng trong văn bản học thuật tiếng Anh của học viên Sau đại học người Việt.
8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học      
9. Mã số: 62 22 02 40
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Lâm Quang Đông
11. Tóm tắt kết quả mới của luận án
Hiện tượng chuyển di thường xảy ra trong các kết hợp sau:
(1) Kết hợp từ cố định giữa thực từ với giới từ gồm có:

Hiện tượng chuyển di tích cực thường xảy ra nhiều hơn hiện tượng chuyển di tiêu cực.
(2) Kết hợp từ cố định giữa thực từ và thực từ gồm có:

Hiện tượng chuyển di tích cực và hiện tượng chuyển di tiêu cực đều xảy ra rất phổ biến trong các kết hợp từ cố định giữa thực từ với thực từ.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
- Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ chỉ ra được năng lực sử dụng tiếng Anh ở đối tượng người viết có trình độ cao, có khả năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ gần hoặc tương đương ngôn ngữ thứ nhất hay không.
- Luận án là tài liệu hữu ích cho việc giảng dạy và học ngoại ngữ do đã bước đầu khái quát hướng sử dụng tiếng Anh của người Việt, giúp cho người dạy và người học nhận ra được những thuận lợi và khó khăn mà người học có thể gặp phải trong quá trình viết các văn bản tiếng Anh học thuật. Từ đó, người dạy và người học có thể tìm ra những phương pháp dạy và học phù hợp để nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Mở rộng phạm vi nghiên cứu trên các loại văn bản tiếng Anh khác, ngoài luận văn thạc sĩ viết bằng tiếng Anh do học viên Sau đại học người Việt viết.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
14.1. Nguyễn Diệu Linh (2020), “Lỗi chuyển di trong trong kết hợp từ cố định giữa tính từ và giới từ”, Tạp chí Khoa học trường Đại học Thủ Đô Hà Nội (43), tr. 70-80.
14.2. Nguyen Dieu Linh (2020), “Errors in collocations between nouns and prepositions”, 2020 International graduate research symposium & 10th East Asian Chinese teaching forum, Vietnam National University, Hanoi, University of Languages and International Studies Vol. 2, pp.476-484.
14.3. Nguyen Dieu Linh (2021), “Lexical transfer from Vietnamese to English in collocations of verbs and adverbs”, 2021 International graduate research symposium, Vietnam National University, Hanoi, University of Languages and International Studies, pp.103-113.
                                                                                                                      
 

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS


1. Full name: Nguyen Dieu Linh                            2. Sex: Female
3. Date of birth: January 21st 1986                                    4. Place of birth: Hà Nội
5. Admission decision number: 3684/2015/QĐ-XHNV-SĐH dated December 31, 2015.   
6. Changes in academic title:
-  Lengthening 2 years of training time from January 1, 2021 to December 31, 2022.
- Decision number 970/QĐ-XHNV dated May 10, 2021 reported the end of training time, sent to Ph.D student’s working agency.
7. Official thesis title: Lexical transfer in English academic texts written by Vietnamese post-graduate learners
8. Major: Linguistics 
9. Code: 62 22 02 40
10. Supervisor: Assoc Prof. Dr. Lam Quang Dong
11. Summary of the new findings of the thesis:
Lexical transfer frequently occurs in:

(1) Collocations of lexical word and prepositions which include:

  • Noun-preposition collocations;

  • Adjective-preposition collocations;

  • Verb-preposition collocations.

Positive transfer occurs more frequently in those collocations than negative one.

(2) Collocations of lexical word and lexical words which consist of:

  • Verb-noun collocations;

  • Verb-adverb collocations;

  • Adverb-verb collocations;

  • Adjective-noun collocations;

  • Adverb-adjective collocations.

Both types of lexical transfer frequently occur in those collocations.
12. Practical applicability, if any:

- The research results of the thesis will show whether or not the English language proficiency in highly qualified writers can use English at a level close to or equivalent to the first language.

- The thesis is a useful document for teaching and learning foreign languages ​​because it initially outlines the direction of Vietnamese learners to use English, helping teachers and learners realize the advantages and disadvantages that learners have encountered in the process of writing academic English texts. Thus, teachers and learners can find appropriate teaching and learning methods to improve the quality of foreign language teaching and learning.

13. Further research directions, if any:
Expanding the scope of research on other types of English texts, in addition to the master's thesis written in English by Vietnamese post-graduate students
14. Thesis-related publications:

14.1. Nguyen Dieu Linh (2020), “Transfer errors in collocations of adjectives and prepositions", Journal of Science, Hanoi Capital University (43), pp. 70-80.

14.2. Nguyen Dieu Linh (2020), “Errors in collocations between nouns and prepositions”, 2020 International graduate research symposium & 10th East Asian Chinese teaching forum, Vietnam National University, Hanoi, University of Languages and International Studies Vol. 2, pp.476-484.
14.3. Nguyen Dieu Linh (2021), “Lexical transfer from Vietnamese to English in collocations of verbs and adverbs”, 2021 International graduate research symposium, Vietnam National University, Hanoi, University of Languages and International Studies, pp.103-113.

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây