TTLV: Nghiên cứu cầu du lịch đêm của khách quốc tế tại Hà Nội

Thứ tư - 21/12/2022 23:54

1. Họ và tên học viên: Trần Ngọc Quyết                          2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 15/09/1992
4. Nơi sinh: Nam Định
5. Quyết định công nhận học viên số: 3014/2019/QĐ-XHNV ngày: 30/07/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  
7. Tên đề tài luận văn: “Nghiên cứu cầu du lịch đêm của khách quốc tế tại Hà Nội”
8. Chuyên ngành: Du lịch;                                      Mã số: 8810101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Minh Hoà – Khoa Kinh tế và Kinh doanh, trường Đại học Phenikaa.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
            Luận văn đã tổng quan các công trình trong và ngoài nước về cầu du lịch đêm của du khách. Trên cơ sở đó tác giả đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về cầu du lịch đêm (khái niệm, cầu du lịch, xu hướng của cầu du lịch, du lịch đêm, cầu du lịch đêm, sản phẩm du lịch đêm, các thành phần tạo cầu du lịch đêm. Bằng phương pháp quan sát, phỏng vấn bảng hỏi…và sử dụng công cụ xử lý dữ liệu Excel, nghiên cứu đã chỉ ra được thực trạng về cầu các dịch vụ như: cầu về dịch vụ ăn uống ban đêm, cầu về dịch vụ vui chơi giải trí ban đêm và cầu về dịch vụ mua sắm ban đêm. Theo kết quả nghiên cứu cho thấy khách du lịch quốc tế khi đi du lịch đêm tại Hà Nội thích mua sắm đường phố, thích tham gia các hoạt động vui chơi giải trí đường phố và thưởng thức các món ăn đường phố. Tuy nhiên, chi phí cho những hoạt động du lịch đêm của khách quốc tế tại Hà Nội chưa cao khi chỉ có 6,2% du khách có mức chi tiêu trên 2 triệu đồng cho các hoạt động du lịch đêm tại Hà Nội. Điều này đòi hỏi chúng ta phải đa dạng hoá các sản phẩm du lịch đêm để có thể kích thích khách chi tiêu nhiều hơn nhằm mang lại doanh thu cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.
            Với kết quả nghiên cứu và các giải pháp cũng như khuyến nghị và tác giả đưa ra, nghiên cứu này sẽ là cơ sở cho chính quyền thành phố Hà Nội cũng như các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch nắm được thực trạng cầu du lịch đêm của khách quốc tế hiện nay để đưa ra những chính sách, giải pháp hợp lý, tạo điều kiện cho việc kích cầu du lịch đêm cũng như đa dạng hoá các sản phẩm du lịch cho Thủ Đô, tăng cường nâng cao hình ảnh của thành phố Hà Nội trong mắt du khách và bạn bè quốc tế.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Một số nội dung có thể có ích cho UBND thành phố Hà Nội trong định hướng phát triển du lịch đêm.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu cầu du lịch đêm của khách du lịch tại những thành phố lớn của Việt Nam.
13. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn:
Trần Ngọc Quyết (2022), Đẩy mạnh hoạt động du lịch đêm Hà Nội, Tạp chí Du lịch, số tháng 12/2022, tr.48-49
 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS1. Full name: Tran Ngoc Quyet                            2. Sex: Male
3. Date of birth: Sep 15th, 1992                            
 4. Place of birth: Nam Dinh Provice
5. Admission decision number: 3014/2019/QD-XHNV;  Dated: July 30th, 2019 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
6. Changes in academic process:
7. Official thesis title: “Study on night tourism demand of international tourists in Hanoi”
8. Major: Tourism                                                          9. Code: 8810101.01
10. Supervisors: Assoc. Prof. Tran Thi Minh Hoa - Faculty of Business and Economics of Phenikaa University.
11. Summary of the findings of the thesis:
               The thesis has reviewed the domestic and foreign works on the night tourist bridge of tourists. On that basis, the author has systematized theoretical and practical issues on night tourism bridge (concept, tourist demand, trend of tourist bridge, night tourism, night tourism bridge, tourism products). night calendar, components to create night tourism bridge. By observing, interviewing questionnaires... and using Excel data processing tools, the research has shown the status of service requests such as requests for night food service, requests for food service, and requests. about night entertainment services and requirements for night shopping services. According to the research results, international tourists when traveling overnight in Hanoi like street shopping, enjoy participating in street entertainment activities and enjoying street food. However, the cost of night tourism activities of international tourists in Hanoi is not high when only 6.2% of tourists spend over 2 million VND for night tourism activities in Hanoi. This requires us to diversify night tourism products so that we can stimulate customers to spend more to bring in revenue for travel service businesses.
               With the research results and solutions, as well as the incentives and suggestions given by the author, this study will be the basis for the Hanoi city government as well as the historical tourism service businesses to be implemented in accordance with the law. Night tourism requirements of international tourists today are in order to come up with reasonable policies and solutions, create conditions for stimulating night tourism as well as diversify tourism products for the Capital, strengthen enhance the image of Hanoi city in the eyes of international tourists and friends.
12. Practical applicability, if any: Some contents may be useful for the Hanoi People's Committee in the orientation of developing night tourism.

13. Further research directions, if any: Study on night tourism demand of tourists in big cities of Vietnam.

14. Thesis-related publications:

Tran Ngoc Quyet (2022), Đẩy mạnh hoạt động du lịch đêm Hà Nội, Travel Magazine, December issue, 2022, pp.48-49

 

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây