TTLV: Đội ngũ võ quan triều Nguyễn (giai đoạn 1802-1884)

Thứ tư - 26/01/2022 02:59
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN THANH TÙNG                      2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 09/08/1992
4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc
5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ-XHNV-ĐT Ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
Kéo dài thời gian đào tạo lần 1: 12/2019
Kéo dài thời gian đào tạo lần 2: 7/2020
Kéo dài thời gian đào tạo lần 3: 12/2020
Kéo dài thời gian đào tạo lần 4: 7/2021
Kéo dài thời gian đào tạo lần 5: 12/2021
7. Tên đề tài luận văn: Đội ngũ võ quan triều Nguyễn (giai đoạn 1802-1884).
8. Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 60220313
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Đức Anh, Ban Khoa học – Công nghệ, ĐHQGHN
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
(nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)
Luận văn được hoàn thành trên cơ sở tập hợp, xử lý thông tin, phân tích nguồn tài liệu về tổ chức quân đội và đội ngũ võ quan triều Nguyễn giai đoạn 1802-1884. Bằng các phương pháp nghiên cứu hiện đại của khoa học Lịch sử, Luận văn mô tả mô hình tổ chức quân đội cùng hệ thống chức danh võ quan của triều Nguyễn, đồng thời phác dựng quan chế và các chính sách đối với đội ngũ võ quan trải qua 4 triều vua Gia Long, Minh Mệnh, Thiệu Trị và Tự Đức. Bên cạnh đó, Luận văn tập trung đi sâu vào nghiên cứu về nguồn gốc xuất thân, quê quán cùng con đường thăng tiến của đội ngũ võ quan, đem lại một số nhận thức lịch sử mới.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có) Luận văn phác dựng đầy đủ các vấn đề liên quan đến đội ngũ võ quan triều Nguyễn giai đoạn 1802-1884. Kết quả nghiên cứu của Luận văn là tài liệu tham khảo hữu ích, trực tiếp phục vụ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu về quân đội triều Nguyễn nói riêng, nghiên cứu lịch sử Việt Nam nói chung.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có) Quân đội triều Nguyễn, Lịch sử quân sự Việt Nam.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name : NGUYEN THANH TUNG            2. Sex: Male
3. Date of birth: 09/08/1992                                4. Place of  birth: Vinhphuc
5. Admission decision number: 3379/QĐ-XHNV-ĐT Dated 19/12/2017
6. Changes in academic process:
(List the forms of change and corresponding times)
Extension of training program time for the first time: 12/2017
Extension of training program time for the first time: 7/2020
Extension of training program time for the first time: 12/2020
Extension of training program time for the first time: 7/2021
Extension of training program time for the first time: 12/2021
Change the topic name: 12/2020
7. Official thesis title: The military mandarin team of the Nguyen Dynasty (period 1802-1884)
8. Major: History of Vietnam                              9. Code: 60220313
10. Supervisors: Dr. Pham Duc Anh, Department of Science and Technology, VNU.
(Full name, academic title and degree)
11. Summary of the findings of the thesis:
(Summarize them with stress on the new findings, if any)
The thesis is completed on the basis of gathering, processing information, analyzing sources of documents about the military organization and the military mandarin team of the Nguyen Dynasty in the period 1802-1884. By modern research methods of historical science, the thesis describes the millitary organizational structure and the military mandarin title system of the Nguyen Dynasty, and at the same time outlines the bureaucracy and policies for the martial arts team passed through 4 dynasties: Gia Long, Minh Menh, Thieu Tri and Tu Duc . In addition, the thesis focuses deeply on researching the origin, hometown and the career path of the military mandarin team, bringing some new historical awareness.
12. Practical applicability, if any: The thesis fully outlines the issues related to the military mandarin team of the Nguyen Dynasty in the period 1802-1884. This thesis’s research are useful references, directly serving training and research activities on the Nguyen Dynasty's army in particular, and Vietnamese history research in general.
13. Further research directions, if any: Army of the Nguyen Dynasty, Vietnam's military history.
14. Thesis-related publications:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây