TTLV: Giáo dục của Phật giáo đối với Phật tử trong gia đình qua một số bản kinh

Thứ tư - 26/01/2022 22:01
1. Họ và tên học viên:          NGUYỄN BÁ BA VƯƠNG                 2. Giới tính: NAM
3. Ngày sinh: 28/09/1991
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số //QĐ-XHNV ngày  tháng  năm  của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.
7. Tên đề tài luận văn: Giáo dục của Phật giáo đối với Phật tử trong gia đình qua một số bản kinh.
8. Chuyên ngành: Tôn giáo học; Mã số: 8229009.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Thứ nhất, hệ thống hoá một số nội dung cơ bản về giáo dục người Phật tử trong gia đình qua các bản kinh.
Thứ hai, chỉ ra giá trị thực tiễn và tính ứng dụng của các bản kinh, từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết một số vấn đề trong gia đình Phật tử và xã hội hiện nay.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm rõ những giá trị trong tư tưởng giáo dục của Phật giáo, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử.
Luận văn có thể làm tài liệu trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong Phật giáo hoặc các nghành khoa học xã hội như Tôn giáo học, Xã hội học, Triết học v.v. Luận văn cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, làm công tác tôn giáo ở các địa phương.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Nghiên cứu về giá trị ứng dụng trong các bản kinh Nguyên thủy của Phật giáo đối với đạo đức thanh niên, văn hóa ứng xử trên mạng xã hội của giới trẻ hiện nay.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
                                                                                        
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: NGUYEN BA BA VUONG                          2. Sex: Male
3. Date of birth: 28/09/1991                                             4. Place of birth: HaNoi     
5. Admission decision number: //QĐ-XHNV Dated: th November 2019
6. Changes in academic process:
7. Official thesis title: Buddhism education for Buddhist in the family through some a sutras.
8. Major: Religous Studies                                               Code: 8229009.01
9. Supervisors: Associate Professor Ph.D Nguyen Hong Duong.
10. Summary of the findings of the thesis:
Firstly, systematizes some basic contents of Buddhism education in the family through some a sutras.
Second, pointing out the practical values and applicability of some a sutras, from there, proposing a number of solutions to solve some problems in the Buddhist family and society today.
11. Practical applicability:
The research results of the thesis contribute to clarify the values in Buddhist educational ideology, especially in the field of moral education, cultural behavior.
Thesis and its research results can be a reference for researching and teaching in Buddhism or the social sciences such as Religion, Sociology, Philosophy, etc. Thesis can also be used as a reference for leading officials, managers, and religious workers in the localities.
12. Further research directions:
Research on the application values in the Theravada sutras of Buddhism to youth ethics, social behavior culture of young people today.
13. Thesis-related publications: No.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây