TTLV: Nghiên cứu công chúng phát thanh của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Bình Dương

Thứ tư - 10/11/2021 21:11
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN HUỲNH NHUNG                            2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 13/08/1982
4. Nơi sinh: Bình Dương
5. Quyết định công nhận học viên số: 4417/2019/QĐ-XHNV ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không
7. Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu công chúng phát thanh của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Bình Dương
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng     Mã số:  8320101.01 UD
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Trần Thị Tri, Giám đốc kênh FM89, VOV
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn Nghiên cứu công chúng phát thanh của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Bình Dương gồm có 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn để nghiên cứu công chúng phát thanh
Chương 2: Thực trạng công chúng phát thanh tại tỉnh Bình Dương và công tác thính giả của  Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bình Dương.
Chương 3: Một số giải pháp, kiến nghị
Luận văn nghiên cứu về công chúng chương trình phát thanh của Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở đó để biết được đối tượng phục vụ, đặc điểm đối tượng tiếp nhận thông tin đồng thời chỉ ra được hạn chế hoạt động tiếp cận, thu hút công chúng và nguyên nhân, tác giả sẽ đưa ra một số giải pháp thu hút sự quan tâm của công chúng hiện thực và phát triển công chúng phát thanh tại tỉnh Bình Dương trong thời gian tới.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: (nếu có)
Luận văn có thể trở thành nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho công tác giảng dạy báo chí, đặc biệt là chuyên ngành phát thanh trong nhà trường. Đồng thời, luận văn cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho các sinh viên báo chí. Gợi mở hướng nghiên cứu để tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng báo phát thanh phục vụ cho công chúng thính giả. Việc phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp trong luận văn góp phần giúp cho Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bình Dương có hướng phát huy, phát triển ngày càng tốt hơn công chúng phát thanh; ngoài ra đề tài còn là định hướng cho các nghiên cứu khác với quy mô rộng lớn hơn trên phạm vi tỉnh, thành phố hoặc cả nước Việt Nam.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : NGUYEN HUYNH NHUNG                       2. Sex: Female
3. Date of birth: Au 13, 1982                                            4. Place of  birth: Binh Duong
5. Admission decision number: 4417/2019/QĐ-XHNV ;  Dated 26/11/2019 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: Research on Radio Listeners of Binh Duong Radio-Television (BTV)
8. Major:  Journalism                                                         9. Code: 8320101.01 UD
10. Supervisors: Dr. Tran Thi Tri, Director of FM89, VOV
11. Summary of the findings of the thesis: 
Thesis Research on Radio Listeners of Binh Duong Radio-Television, including 3 chapters
Chapter 1: Theoretical and practical basis for Research on Radio Listeners of Binh Duong Radio-Television
Chapter 2: The reality of the Radio Listeners in Binh Duong province and the audience work of Binh Duong Radio-Television.
Chapter 3: Some solutions and recommendations
Thesis Research on Radio Listeners of Binh Duong Radio-Television. On that basis, in order to know the target audience, the characteristics of the recipients of information, and at the same time point out the limitations of accessing and attracting the public and the causes, the author will offer some solutions to attract customers. attract the attention of the real public and develop the Radio Listeners in Binh Duong province in the coming time.
12. Practical applicability, if any: 
The thesis can become a useful reference source for teaching journalism, especially broadcasting in schools. At the same time, the thesis can also serve as a reference for journalism students. Suggest research directions to continue to develop and improve the quality of radio journalism to serve the audience. The analysis of the current situation and the provision of solutions in the thesis contribute to helping the Binh Duong Radio-Television (BTV) to promote and develop better the radio public. In addition, the topic is also an orientation for other studies with a larger scale in the province, city or Vietnam.
13. Further research directions, if any: None
14. Thesis-related publications: None 

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây