TTLV: Tác động của môi trường Văn hóa - Xã hội Việt Nam đến chiến lược kinh doanh của công ty SamSung Việt Nam

Chủ nhật - 27/02/2022 22:01
1. Họ và tên học viên: Park Eunseo                                                  2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 01 / 04 / 1985                                                             4. Nơi sinh: Hàn Quốc
5. Quyết định công nhận học viên số: 3980/QĐ-XHNV-ĐT Ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không thay đổi
7. Tên đề tài luận văn: TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA – XÃ HỘI VIỆT NAM ĐẾN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY SAMSUNG VIỆT NAM
8. Chuyên ngành: Việt Nam học;                                        Mã số: 8310630.01       
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Thuận – Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Luận văn nghiên cứu về tác động của các yếu tố môi trường văn hoá xã hội Việt Nam đến chiến lược kinh doanh của công ty Samsung Việt Nam. Trong chương một, tác giả đã phân tích sự tương tác giữa chiến lược kinh doanh với môi trường văn hóa xã hội. Trong chương hai, luận văn khái quát toàn cảnh môi trường chính trị, môi trường kinh tế và công nghệ, môi trường văn hóa - xã hội Việt Nam từ năm 1986 đến nay. Trong chương cuối, thông qua việc phân tích chiến lược xuyên quốc gia và chiến lược hoà nhập vào nền văn hoá Việt Nam, tác giả khẳng định những thành tựu lớn mà Samsung Việt Nam đã đạt được là hệ quả tất yếu của những chiến lược kinh doanh phù hợp, được xây dựng dựa trên cơ sở am hiểu môi trường văn hoá xã hội Việt Nam.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có): Luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo, tư liệu nghiên cứu trong chuyên ngành Việt Nam học và quản trị kinh doanh. Ngoài ra, luận văn còn cung cấp những tổng kết giá trị cho các chuyên gia Samsung nói riêng khi làm việc ở Việt Nam và các doanh nhân nước ngoài nói chung khi muốn đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là những chuyên gia trong lĩnh vực hoạch định chiến lược cho các công ty toàn cầu muốn đầu tư vào Việt Nam và các công ty Việt Nam muốn đầu tư ra nước ngoài.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có): Nghiên cứu này hy vọng sẽ mở ra một hướng tiếp cận mới kết hợp giữa các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh với văn hoá xã hội. 
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn (liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có): Sự khác biệt trong văn hóa giao tiếp của người Việt và người Hàn (2019)
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: Park Eunseo                                                                  2. Sex: Male
3. Date of birth:  01/04/1985                                                               4. Place of birth: South Korea
5. Admission decision number: 3980/QĐ-XHNV-ĐT Dated 17/10/2019
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: The impact of Vietnamese sociocultural factors on business strategies: A case study of Samsung Vietnam
8. Major: Vietnamese Studies                                                       9. Code: 8310630.01
10. Supervisors: Dr. Nguyen Thi Thuan, Faculty of Vietnamese Studies and Language - University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
11. Summary of the findings of the thesis: The thesis studied the impact of Vietnamese socio-cultural factors on the business strategies of Samsung Vietnam. In the first chapter, the writer analyzed the interaction between business strategies and socio-cultural environment by analyzing the PEST model and place business strategies in a compatible relationship with socio-cultural environment from the perspective of business administration and Vietnamese studies. In chapter 2, the thesis provided an overview of political environment, economic and technological environment and socio-cultural environment of Vietnam from 1986 until now. The author emphasized that Samsung's investment and development in Vietnam is closely related to the country's reform process. In the last chapter, through the analysis of the transnational strategy and the strategy of integrating into Vietnamese culture, the author asserted that the great achievements that Samsung Vietnam has achieved are the inevitable consequences of the suitable business strategies, which were built on the basis of the company’s understanding of Vietnamese socio-cultural environment.
12. Practical applicability, if any: The thesis can be used as a reference and research material in the field of Vietnamese studies and business administration. In addition, the thesis also provides valuable summaries for Samsung experts in particular when working in Vietnam and foreign businessmen in general when they want to invest in Vietnam, especially experts in the field of strategic planning for global companies that want to invest in Vietnam as well as Vietnamese companies that want to invest abroad.
13. Further research directions, if any: This study hopes to open up a new research approach that combines economic, business and socio-cultural fields.
14. Thesis-related publications: The differences in communication culture between Vietnamese and Korean

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây