TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Email ngochoa75@yahoo.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Đông phương học

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1975.
 • Email: ngochoa75@yahoo.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Đông phương học.
 • Học vị: Tiến sĩ.                                Năm nhận: 2011.
 • Quá trình đào tạo: 

1992-1997: Cử nhân chuyên ngành Trung - Anh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

2000-2003: Thạc sĩ, Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung (Vũ Hán, Trung Quốc).

2008-2011: Tiến sĩ, Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung (Vũ Hán, Trung Quốc).

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Trung.
 • Hướng nghiên cứu chính: So sánh đối chiếu từ ngữ Hán – Việt, Nghiên cứu ngôn ngữ kinh điển Hán văn.

II. Công trình khoa học

 1. 越南语汉源借词词义演变(Diễn biến nghĩa từ của từ vay mượn Hán trong tiếng Việt), Tạp chí Nghiên cứu Ngôn ngữ, Trung Quốc, 2002.
 2. 越南语里汉源外来词(借词)的使用情况(Tình hình sử dụng từ vay mượn Hán trong tiếng Việt), Tạp chí Nghiên cứu Ngôn ngữ, Trung Quốc, 2002.
 3. “Một số vấn đề từ  ngữ  Phật giáo trong Đại từ điển tiếng Việt”, Tạp chí Khuông Việt, 2009.
 4. “Thành ngữ, tục ngữ Việt Nam với yếu tố Phật giáo”, Hội thảo khoa học quốc tế “Quốc sư Khuông Việt và Phật giáo Việt Nam đầu kỷ nguyên độc lập”, 2011.
 5. 佛教词语在越南语中的地位及其特点 (“Vị trí và đặc điểm của từ ngữ Phật giáo trong tiếng Việt”), Tạp chí Nghiên cứu Ngôn ngữ Văn tự Trung Quốc, Đài Loan, 2012.
 6. “Chữ, từ, ngữ may mắn của tập tục hôn nhân trong tiếng Hán” (漢語婚俗的吉祥字、詞、語), Nghiên cứu Văn hóa Trung Quốc (The Journal of Chinese Cultural Research), Hội Nghiên cứu Văn hóa Trung Quốc tại Hàn Quốc, 2012.
 7. “Ảnh hưởng của từ vựng kinh điển Phật giáo Hán văn đối với tiếng Việt (qua ví dụ các từ ngữ xưng hô trong Phật giáo như "sư", "tăng", "ni", "tiểu")” 漢文佛典詞彙對越南語之影響以表佛教常用稱謂詞的“師”、“僧”、“尼”、“小”為例 , Hội thảo khoa học quốc tế “Nghiên cứu Văn hiến Phật giáo và Ngôn ngữ học kinh điển Phật giáo lần thứ 6 - Hàn Quốc”Tạp chí Nghiên cứu Văn hiến Đông Á (Hàn Quốc), 6/2013.
 8. “Từ biểu thị kiến trúc chùa Phật “Tự” và “Chùa” trong tiếng Việt và văn hóa đặt tên chùa Việt Nam”(越南語表示佛教建築物的“Tự”(寺)和 “Chùa”(廚)及越南佛寺命名文化), Hội thảo khoa học quốc tế “Nghiên cứu Văn hiến Phật giáo và Ngôn ngữ học kinh điển Phật giáo lần thứ 7”, Nam Kinh, Trung Quốc, 2014.
 9. “Từ tôn xưng Đức Phật trong kinh điển Phật giáo”, Tạp chí Khuông Việt, 2016.
 10. “Phương thức truyền bá Phật giáo ở Việt Nam qua lễ Vu Lan”, Hội thảo khoa học quốc tế Truyền thông năm 2017, Đại học Nông Nghiệp Hoa Trung, Vũ Hán, Trung Quốc, 2017.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Nâng cao kĩ năng đọc hiểu tiếng Trung Quốc chuyên ngành cho sinh viên không chuyên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2006.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây