TS. Đỗ Thị Ngọc Anh

Email dothingocanhdhqg@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Khoa học Chính trị

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung:

 • Năm sinh: 1976.
 • Email: dothingocanhdhqg@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Chính trị.
 • Học vị: Tiến sĩ.                                 Năm nhận: 2015.
 • Quá trình đào tạo:

1998: Đại học chuyên ngành Triết học, Trường ĐHSP Hà Nội.

2009: Thạc sĩ  Tôn giáo học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2015: Tiến sĩ Triết học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga, Tiếng Anh.
 • Hướng nghiên cứu chính: Hồ Chí Minh học, Triết học, Tôn giáo học.

II. Công trình khoa học

Sách

Nghiên cứu và vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay (viết chung), Nxb ĐHSP Hà Nội, 2015.

Bài báo

 1. “Một số nội dung cơ bản trong triết lý công giáo về hôn nhân, gia đình”, Tạp chí Giáo dục Lý luận số 2+3 năm 2011, tr. 81-83.
 2. “Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong văn kiện đại hội Đảng lần thứ XI”, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 12/2011.
 3. “Quan niệm của Công giáo về gia đình và giáo dục gia đình“, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 201/2013, tr. 54-56.
 4. “Tương đồng và khác biệt giữa hôn nhân, gia đình của người Công giáo và người ngoài Công giáo”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 12/2013, tr. 80-86.
 5. “Giá trị bền vững, tính thánh thiêng của hôn nhân và gia đình Công giáo Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo số 6, 2014, tr. 73-81.
 6. “Đạo Công giáo Việt Nam với giá trị tôn trọng sự sống con người”, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 217/2014, tr. 41-44.
 7. “Giá trị văn hóa đạo đức của hôn nhân, gia đình Công giáo ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo số 10 (148)/2015, tr. 49-63.
 8. “Toà thánh Vatican với các vấn đề chính trị quốc tế”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 9 (192) 2016, tr. 54-60.
 9. “Giá trị văn hóa đạo đức của hôn nhân, gia đình Công giáo ở Việt Nam hiện nay” (số Tiếng Anh), Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 34, 2016.
 10. “Tư tưởng phê phán Kito giáo của Nietzsche”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 2 (197) năm 2017, tr. 64-75.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Tìm hiểu tư tưởng triết học duy vật và biện chứng trong truyện ngụ ngôn Việt Nam (chủ trì), đề tài cấp trường, 2006.
 2. Sinh viên Trường Đại học Ngoại Ngữ, ĐHQG HN với việc giữ gìn và phát huy nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay (chủ trì), đề tài NCKH cấp trường, 2008.
 3. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong quá trình Việt Nam hội nhập quốc tế hiện nay (chủ trì), mã số: TTCT.10.10, đề tài cơ sở NCKH cấp Trung tâm, 2010-2011.
 4. Giá trị đạo đức của gia đình Công giáo Việt Nam hiện nay (chủ trì), mã số TTCT.12.05, Đề tài cơ sở NCKH cấp Trung tâm, 2013-2014.
 5. Phát huy giá trị của hôn nhân và gia đình Công giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay (chủ trì), mã số: CS.2015.03, Trường ĐHKHXH&NV, 2015-2016.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây