TS. Trương Bích Hạnh

Email hanhtrb@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Lịch sử

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1982.
 • Email: hanhtrb@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử.
 • Học vị: Tiến sĩ                      Năm nhận: 2015.
 • Quá trình đào tạo:

2000-2004: Đại học tại Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2007-2008: Thạc sĩ tại Asia - Europe Institute, University of Malaya, Malaysia.

2009-2015: Tiến sĩ tại Trường ĐHKHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B2.
 • Hướng nghiên cứu chính: Lịch sử Việt Nam cận đại, Các đảng phái chính trị trong lịch sử Việt Nam cận - hiện đại, Các vấn đề cư dân, đô thị trong lịch sử cận đại Việt Nam.

II. Các công trình khoa học

Chương sách

 1. Trong Nguyễn Đình Lê (chủ biên), Cách mạng tháng Tám ở Hà Nội, Nxb Hà Nội, 2010.
 2. Nguyễn Ái Quốc với các tổ chức chính trị trên hành trình tìm đường cứu nước in trong Hồ Chí Minh và con đường giải phóng dân tộc, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 87-99.
 3. Đào tạo và sử dụng trí thức thời Pháp thuộc”, in trong Xây dựng nguồn lực trí thức phục vụ sự nghiệp chấn hưng đất nước, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011.

Bài báo

 1. “Năng suất lúa ở châu thổ sông Hồng và những vấn đề cần đặt ra” (viết chung), Tạp chí Giáo dục lý luận (5), 2005, tr. 16-20.
 2. “Phong trào Đông Du - vài nét về tình hình nghiên cứu và những vấn đề khoa học đang đặt ra” (2006), Quan hệ văn hóa, giáo dục Việt Nam - Nhật Bản và 100 năm phong trào Đông Du, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội, tr. 298-312.
 3. “100 năm nghiên cứu Đông Kinh nghĩa thục ở Việt Nam - thực trạng và triển vọng” (2006), 100 năm Đông Kinh Nghĩa thục và công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội, tr. 83-90.
 4. “Les recherché sur le movement Duy Tan au Vietnam” (2008), Collection le temps de l’histoire, Publications de l’Uiversité Provence, pp. 271-286.
 5. “Hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài và Việt Nam tại Hải Phòng 30 năm đầu thế kỷ XX” (2011), Một chặng đường nghiên cứu lịch sử, Nxb, Hà Nội, tr. 597-610.
 6. “Nguyễn Ái Quốc và các tổ chức chính trị trên hành trình tìm đường cứu nước” (2011), Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr. 87-99.
 7. “Tìm hiểu thêm về Nguyễn Ái Quốc với Hội Liên hiệp thuộc địa và Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức” (2011), Tạp chí Lịch sử Đảng (252), tr. 16-18.
 8. “French Health Policy in Colonial Vietnam (1860s-1945): Objectives, Contents, and its Social Impacts” (2013), Hội thảo Quốc tế Population, Health, and Medicine in Developing Countries: the Example of Vietnam since the 18th century, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Giessen University.
 9. “Quá trình hoàn thiện tư duy của Đảng về con đường giải phóng dân tộc (1930-1945)”, Tạp chí Giáo dục Lý luận (215), tr. 62-64, 68.
 10. “Góp bàn về Đảng Cộng sản Đông Dương với các đảng phái chính trị trong cuộc vận động vì dân sinh, dân chủ (1936-1939)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (287), tr. 45-50.
 11. “Nhìn lại cuộc đấu tranh tư tưởng giữa Đảng Cộng sản Đông Dương và nhóm Trotskyist những năm 30 của thế kỷ XX”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 10/2015.
 12. “Các đảng phái chính trị ở Việt Nam trước năm 1945: Tiếp cận từ góc độ lý thuyết”, Hội thảo Nghiên cứu liên ngành trong khoa học xã hội và nhân văn: tiếp cận từ góc độ lý thuyết và thực tiễn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2015.
 13. “Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883-1892) trong nhận thực giới trẻ hiện nay (qua khảo sát sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội) (viết chung),  Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Nguyễn Thiện Thuật và cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy, Hưng Yên, 12/2016, tr. 67-76.
 14. “Một góc nhìn về văn hóa chính trị Nguyễn Chí Thanh”, Tọa đàm khoa học Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong lịch sử cách mạng dân tộc, Hà Nội, 7/2017, tr. 345-354.
 15. “Khi khát vọng độc lập, tự do là điểm tương đồng”, Tạp chí Xây dựng Đảng, 8/2017, tr. 4-6.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây