ThS. Lương Bích Thủy

Email luongbichthuy@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Xã hội học

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung 

 • Năm sinh: 1987.
 • Email: luongbichthuy@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Bộ môn Công tác xã hội, Khoa Xã hội học.
 • Học vị: Thạc sĩ.Năm nhận: 2013.
 • Quá trình đào tạo:

2006-2010: Đại học chuyên ngành Công tác xã hội tại Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2011-2013: Thạc sĩ chuyên  ngành Công tác xã hội tại Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2016-nay: NCS ngành Công tác xã hội, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh (B2).
 • Hướng nghiên cứu chính: công tác xã hội trong lĩnh vực Y tế, các vấn đề liên quan đến trợ giúp trẻ em.

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Giá trị của Phật giáo đối với CTXH trong xu thế toàn cầu hóa (viết chung), Nxb ĐHQGHN ISBN: 978-604-62-1792-3, Hà Nội, 2015.
 2. Giáo trình Công tác xã hội đại cương (viết chung), Nxb ĐHQGHN, ISBN: 978-604-62-1985-9, Hà Nội, 2015.
 3. Giáo trình Công tác xã hội với người khuyết tật (viết chung), Nxb ĐHQGHN, ISBN: 978-604-939-844-5, Hà Nội, 2014.
 4. Công tác xã hội trong trợ giúp người cao tuổi (viết chung), Nxb Lao động Xã hội, Hà Nội, 2012.
 5. Công tác xã hội trong lĩnh vực bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình (viết chung), Nxb Lao động Xã hội, Hà Nội, 2012.
 6. Sổ tay hướng dẫn thực hành Công tác xã hội (viết chung), Nxb ĐHQGHN, 2012.

Chương sách

 1. Vai trò và nhu cầu hỗ trợ đối với người chăm sóc gia đình của bệnh nhân ung thư”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “CTXH Việt Nam thách thức tính chuyên nghiệp trước nhu cầu hội nhập và phát triển”, Nxb Lao động, ISBN 978-604-59-5001-2, Hà Nội, 2015, tr. 443-452.
 2. Mô hình chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư và vai trò của nhân viên xã hội(trong Kỷ yếu hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về Công tác xã hội và an sinh xã hội, Nxb ĐHQGHN, ISBN: 978-604-62-0701-2, Hà Nội, 2012, tr. 590-602).
 3. Công tác xã hội với người chăm sóc bệnh nhân” (trong Kỷ yếu hội thảo quốc tế: 20 năm Khoa Xã hội học - thành tựu và thách thức, Nxb ĐHQGHN, ISBN: 978-604-62-0588-3, Hà Nội, 2011, tr. 429-442.
 4. Chăm sóc và phục hồi chức năng cho bệnh nhân tâm thần dựa vào cộng đồng, Kỷ yếu hội thảo khoa học lần 3“Đổi mới công tác xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế: Quan điểm - Mô hình  - giải pháp”- Đề tài nghị định thư cấp nhà nước số 45/2010/NĐT - Trường ĐHKHXH&NV, Hà Nội, 9/2011, Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Thu Hà.
 5. “Sự hình thành, phát triển và biến đổi của những loại hình tổ chức Công tác xã hội Việt Nam trong thế kỷ XXI”, Kỷ yếu hội thảo khoa học lần 2Công tác xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế: Thực trạng và triển vọng”, Đề tài nghị định thư cấp nhà nước số 45/2010/NĐT - Trường ĐHKHXH&NV, Hà Nội, 7/2011, Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Thu Hà.
 6. “Vai trò của các chức sắc Phật giáo trong hoạt động tuyên truyền giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” (viết chung) (trong Những vấn đề Xã hội học trong sự biến đổi xã hội, Nxb ĐHQGHN, ISBN: 978-604-62-0594-4, Hà Nội, 2011, tr. 362-372).
 7. Công tác xã hội với trẻ em làm trái pháp luật trong bối cảnh văn hóa Việt Nam” (viết chung) (trong Những vấn đề Xã hội học trong sự biến đổi xã hội, Nxb ĐHQGHN, ISBN: 978-604-62-0594-4, Hà Nội, 201, tr.436-458).

Bài báo

 1. Vai trò của Công tác xã hội trong Chăm sóc sức khỏe ban đầu”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, ISSN 2354-1172, tập 2, số 1b (10/2016), tr. 153-162.
 2. Những nhân tố chính ảnh hưởng đến vai trò công tác xã hội trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân đồng bằng sông Hồng (viết chung), Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, ISSN 2354-1342, số 3, 12/2015.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Xây dựng chuẩn đầu ra đạo đức nghề Công tác xã hội (tham gia), đề tài cấp cơ sở, 2016-2017.
 2. Vai trò của Trung tâm bảo trợ trong đảm bảo phúc lợi xã hội cho người già tại Việt Nam: Rà soát việc thực hành và triển vọng gợi ý chính sách (tham gia), đề tài Quỹ Toyota (Nhật Bản), 2014-2015.
 3. Công tác xã hội với việc đảm bảo an sinh xã hội của người dân Đồng bằng Sông Hồng (nghiên cứu trường hợp tỉnh Hưng Yên)(thư ký đề tài), Đề tài ĐHQGHN, 2011-2015.
 4. Sự tham gia của Phật giáo vào công tác xã hội (tham gia), ĐHQGHN, PGS.TS Nguyễn Hồi Loan, 2011-2013.
 5. Đổi mới Công tác xã hội tại Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế (nghiên cứu kinh nghiệm của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên Bang Nga) (tham gia), Nghị định thư cấp Nhà nước số 45/2010/NĐT, 2010-2011.
 6. Đánh giá, xây dựng mô hình can thiệp để nâng cao chất lượng dân số một số dân tộc có số dân dưới 10.000 người (tham gia), Tổng cục Dân số Việt Nam phối hợp với Trường ĐHKHXH&NV thực hiện,  2011.
 7. Dự án: Nâng cao năng lực cho sinh viên khuyết tật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội thông qua đào tạo kỹ năng mềm (tham gia), Quỹ Xã hội Dân sự năm 2011 do Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tài trợ, 2011-2012.
 8. Dự án: Truyền thông kiến thức về thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (tham gia) thuộc Chương trình sáng kiến phòng chống tham những Việt Nam VACI, 2011-2012.
 9. Chức sắc tôn giáo tham gia khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (tham gia), Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Trường ĐHKHXH&NV và UNFPA tổ chức, 2010.
 10.  Dự án: Nâng cao năng lực cán bộ Công tác xã hội tương lai bằng phương pháp thực hành tại hiện trường (tham gia), Trường ĐHKHXH&NV, Trung tâm Phát triển Tri thức và Kỹ năng Công tác xã hội phối hợp thực hiện, Tổ chức Quỹ Châu Á tài trợ, 2010.
 11. Dự án: Nâng cao quyền năng cho thanh thiếu niên khuyết tật thông qua các hình thức truyền thông sáng tạo (tham gia), Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam thực hiện tại Cao Bằng, Đắk Lắk, 2008-2009.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây