PGS.TS Dương Xuân Sơn

Email Xuansonduong@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung 

 • Năm sinh: 1954.
 • Email: Xuansonduong@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Báo chí và Truyền thông.
 • Học hàm: Phó Giáo sư.Năm phong: 2003.
 • Học vị: Tiến sĩ. Năm nhận: 1989.
 • Quá trình đào tạo:

1985: Cử nhân Báo chí, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Minsk, Belaruxia.

1989: Tiến sĩ Báo chí, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Minsk, Belaruxia.

1998 Lý luận chính trị cao cấp, Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

 • Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Nga.
 • Hướng nghiên cứu chính:

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Báo chí Việt Nam thời kỳ Đổi mới (từ năm 1986 đến nay), Nxb Giáo dục Việt Nam, 2013.
 2. Báo in Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới: Tiếp cận dưới góc độ Báo chí học và Khoa học Chính trị, Nxb Thông tin truyền thông, 2013.
 3. Lý luận Báo chí và Truyền thông (giáo trình), Nxb ĐHQGHN, 2015.
 4. Các loại hình báo chí truyền thông, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2014.
 5. Giáo trình Báo chí truyền hình, Nxb ĐHQGHN, 2012
 6. Các thể loại báo chí chính luận nghệ thuật, Nxb Thông tin truyền thông, 2012.
 7. Báo chí với vấn đề biển đảo và duyên hải Việt Nam, Nxb ĐHQGHN, 2016.

Bài báo

 • Số bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế ISI/SCOPUS: 1 bài.
 • Số bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế không thuộc ISI/SCOPUS: 4 bài.
 • Số bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước: 15 bài.
 • Số bài báo đăng trên các Hội nghị khoa học quốc tế: 10 bài.
 • Số bài báo đăng trên các Hội nghị khoa học trong nước: 12 bài.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Báo in Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới: Tiếp cận dưới góc độ Báo chí học và Khoa học chính trị (chủ trì), Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008-2011.
 2. Báo chí với vấn đề biển đảo và duyên hải Việt Nam (chủ trì), Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014-2016.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây