Trường ĐHKHXH&NV thông báo tuyển dụng diện xét tuyển viên chức năm 2022

Thứ năm - 23/06/2022 23:25
Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022; Căn cứ Công văn số 1773/ĐHQGHN-TCCB ngày 26/5/2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo tuyển dụng diện xét tuyển viên chức năm 2022, cụ thể như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

1.1. Người có đủ các điều kiện sau

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Trong độ tuổi lao động theo quy định;
- Có phiếu đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Đáp ứng các điều kiện khác, không trái với quy định pháp luật theo yêu cầu của vị trí việc làm.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Số lượng, tên vị trí việc làm (VTVL) cần tuyển dụng và hình thức tuyển dụng

TT Vị trí Số lượng Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và kinh nghiệm liên quan Ghi chú
1. Giảng viên Bộ môn Quản lý du lịch thuộc Khoa Du lịch học 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL  
2. Giảng viên Bộ môn Địa lý và Văn hóa du lịch thuộc Khoa Du lịch học 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL  
3. Giảng viên Bộ môn Bảo hộ và Sở hữu trí tuệ thuộc Khoa Khoa học Quản lý 02 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL  
4. Giảng viên Bộ môn Lý luận và phương pháp quản lý thuộc Khoa Khoa học Quản lý 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL  
5. Giảng viên Bộ môn Thông tin - Tư liệu thuộc Khoa Thông tin - Thư viện 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL  
6. Giảng viên Bộ môn Tin học cơ sở và ứng dụng thuộc Khoa Thông tin - Thư viện 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL  
7. Giảng viên Bộ môn Thư viện – Thư mục thuộc Khoa Thông tin - Thư viện 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL  
8. Giảng viên Bộ môn Lịch sử triết học thuộc Khoa Triết học 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL  
09. Giảng viên Bộ môn Triết học Mác-Lênin thuộc Khoa Triết học 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL  
10. Giảng viên Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học thuộc Khoa Triết học 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL  
11. Giảng viên Bộ môn Logic học thuộc Khoa Triết học 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL  
12. Giảng viên Bộ môn Quản trị văn phòng thuộc Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL  
13. Giảng viên Bộ môn Lưu trữ tài liệu chuyên ngành thuộc Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL  
14. Giảng viên Bộ môn Xã hội học Nông thôn và đô thị thuộc Khoa Xã hội học 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL  
15. Giảng viên Bộ môn PR-Quảng cáo thuộc Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông 02 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL  
16. Giảng viên Bộ môn Báo chí thuộc Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông 03 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL  
17. Giảng viên Bộ môn Tôn giáo học 02 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL  
18. Giảng viên Bộ môn Đông Nam Á học thuộc Khoa Đông phương học 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL  
 

3. Tiêu chuẩn tuyển dụng về trình độ ngoại ngữ, tin học và các tiêu chuẩn công việc khác

TT Tiêu chuẩn Yêu cầu ứng tuyển đối với chức danh nghề nghiệp giảng viên, nghiên cứu viên
  1.  
Trình độ ngoại ngữ Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương trở lên; hoặc có bằng đại học, sau đại học về ngoại ngữ; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài; hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng Tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
  1.  
Tin học Có chứng chỉ tin học quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và truyền thông; hoặc có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.
  1.  
Yêu cầu khác về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp - Đối với Giảng viên:
+ Có khả năng NCKH: là tác giả duy nhất hoặc đứng tên đầu bài viết (đối với các tạp chí không sắp xếp tên tác giả theo thứ tự ABC) được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành có mã số chuẩn ISSN hoặc chương sách giáo trình hoặc chuyên khảo được xuất bản bởi nhà xuất bản có mã số chuẩn ISBN. Cam kết có bài báo khoa học đăng trên kỷ yếu hội nghị hoặc hội thảo quốc tế của nhà xuất bản nước ngoài có mã số chuẩn quốc tế ISBN hoặc tương đương trở lên trước khi kết thúc hợp đồng làm việc lần đầu.
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (đối với vị trí việc làm giảng viên).
  1.  
Kỹ năng - Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng tổ chức hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học
  1.  
Phẩm chất - Có phẩm chất đạo đức tốt
  1.  
Ngoại hình/sức khoẻ - Có đủ sức khỏe
- Không nói ngọng, không nói lắp
 

4. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ. 

4.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu 03;
- Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh cỡ 4×6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);
- Bản sao công chứng các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ có liên quan đến chuyên môn cần tuyển. Các văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch sang tiếng Việt, có công chứng. Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có bản sao công chứng Giấy công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);
- Lý lịch khoa học theo Mẫu 02 có ghi rõ mã ISSN tạp chí đối với các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành; mã ISBN của nhà xuất bản đối với chương sách giáo trình hoặc chuyên khảo được xuất bản, có xác nhận của cơ quan đang công tác (photo minh chứng các sản phẩm khoa học kèm theo).
- Bản minh chứng liên quan đến quá trình công tác: Quyết định tuyển dụng, sổ bảo hiểm xã hội hoặc sổ bảo hiềm xã hội điện tử, hợp đồng, các quyết định lương.
- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp: Hoàn thiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển.
Lưu ý:
Người dự tuyển phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của văn bằng, chứng chỉ. Trường hợp sau khi có kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong kỳ tuyển dụng tiếp theo. Hồ sơ đã nhận không trả lại.

4.2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian: Từ ngày 24/06/2022 đến hết ngày 23/07/2022 (các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần), buổi Sáng từ 08h30 đến 11h30; buổi Chiều từ 14h00 đến 16h30.
- Địa điểm: Phòng Tổ chức Cán bộ (Phòng 602, Nhà E), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 0243.8585246.

4.3. Lệ phí dự tuyển: 

500.000 đồng/người dự tuyển (Năm trăm nghìn đồng).

5. Hình thức, nội dung tuyển dụng:

5.1. Nội dung xét tuyển:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng 2: Môn nghiệp vụ chuyên ngành
- Hình thức: Phỏng vấn
- Nội dung phỏng vấn:
+ Kiến thức chung: Các quy định có liên quan theo yêu cầu của ví trị việc làm cần tuyển và các hiểu biết về Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, về Đại học Quốc gia Hà Nội.
  + Kiến thức chuyên môn: đánh giá giảng thử đối với người dự tuyển vị trí giảng viên.
- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
- Thời gian: 30 phút đối với hình thức phỏng vấn.

5.2. Nguồn tuyển dụng và cách thức tiếp cận nguồn:

- Nguồn tuyển: Các ứng viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện tuyển dụng.
- Cách thức tiếp cận nguồn: Đăng tin tuyển dụng trên báo in hoặc báo điện tử, website của Trường, thông báo bằng văn bản tại nơi làm việc của Trường.

5.3. Thời gian xét tuyển viên chức: 

Sẽ được thông báo trên Website: http://ussh.vnu.edu.vn/

5.4. Địa điểm tiếp nhận và xét tuyển viên chức: 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Đề nghị các thí sinh thường xuyên truy cập Website của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN tại địa chỉ http://ussh.vnu.edu.vn/ để cập nhật thông tin kịp thời.
Mẫu 02 và Mẫu 03 sẽ được đính kèm dưới đây

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây