TTLA: Báo chí với việc bảo tồn và phát huy văn hóa vật thể của Hà Nội

Thứ tư - 18/09/2019 21:25

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đào Xuân Hưng              2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 6/7/1979                                            4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn 18 tháng (1/2018 đến 6/2019)

7. Tên đề tài luận án: Báo chí với việc bảo tồn và phát huy văn hóa vật thể của Hà Nội

8. Chuyên ngành: Báo chí học                                            9. Mã số: 62 32 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Vũ Duy Thông

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Báo chí là kênh tiếp cận thông tin chính về nội dung bảo tồn và phát huy những giá trị VHVT Hà Nội. Trong đó, truyền hình vẫn là loại hình báo chí được công chúng tiếp cận nhiều nhất.

- Mặc dù báo chí đã mang đến cho công chúng những nhận thức khá đầy đủ về vấn đề bảo tồn và phát huy những giá trị VHVT Hà Nội, tuy nhiên. vẫn còn sự mất cân đối trong hai nhóm nội dung bảo tồn và phát huy VHVT Hà Nội. Dẫn đến việc công chúng có thái độ với công tác bảo tồn tích cực hơn so với những hoạt động phát huy.

- Báo chí vẫn chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu thông tin của người dân về những vấn đề liên quan đến bảo tồn và phát huy VHVT Hà Nội.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Nội dung nghiên của luận án là tư liệu tham khảo cho công tác lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo của chính quyền, sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành với báo chí để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp nhằm giữ gìn, phát huy VHVT Hà Nội. Luận án cũng là nguồn tài liệu tham khảo cho quá trình học tập, nghiên cứu và giảng dạy đối với sinh viên các chuyên ngành báo chí, cho các học viên cao học, nghiên cứu sinh và những ai quan tâm đến vấn đề này.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của báo chí. Kết quả này mở ra những hướng nghiên cứu mới về nâng cao chất lượng hoạt động báo chí về bảo tồn, phát huy những giá trị VHVT Hà Nội, xây dựng hệ thống báo chí ở nước ta ngày càng phát triển vững mạnh, hiện đại.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Đào Xuân Hưng (2016), “Báo chí với việc bảo tồn và phát huy văn hóa vật thể của Hà Nội”, Tạp chí Người Làm báo (389), tr.55-56.

2. Đào Xuân Hưng (2017), “Báo chí với việc bảo tồn và phát huy văn hóa vật thể của Hà Nội: Dưới góc nhìn, đánh giá của độc giả”, Tạp chí Người Làm báo (399), tr.49-51.

3. Đào Xuân Hưng (2017), “Tác động của báo chí tới công chúng trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa vật thể Hà Nội”, Tạp chí Thông tin đối ngoại - Ban Tuyên giáo Trung ương (6), tr.17-23.

4. Đào Xuân Hưng (2018), “Báo chí truyền thông văn hóa vật thể Hà Nội”, Tạp chí Người Làm báo (416), tr.44-46.

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Dao Xuan Hung                                            2. Sex: male

3. Date of birth: 6/7/1979                                       4. Place of birth: Thanh Hoa

5. Admission decision number: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH Dated 31/12/2014

6. Changes in academic process: extend a study period by 18 month (1/2018 to 6/2019)

7. Official thesis title: Press and the preservation and promotion of Hanoi's physical culture

8. Major: Journalism                                                            9. Code: 62320101

10. Supervisors: Associate Professor Ph.D Vu Duy Thong

11. Summary of the new findings of the thesis:

- The press is the main channel to access to information about preservation and promotion of Hanoi's physical culture in the press. Particularly, television is the most popular media form.

- Although the press provides the public with the awareness of the preservation and promotion of Hanoi's physical culture in the press, the imbalance of two groups of preservation and promotion of Hanoi's physical culture in the press stills exits. As a result, the preservation is more positive than the promotion.

- The press have not really satisfied information need of the people in connection with the issues related to the preservation and promotion of Hanoi's physical culture.

12. Practical applicability: The thesis is a reference for the leadership at levels, the direction of government authorities, the coordination of departments and sectors with the press to innovate and enhance the quality and efficiency of leadership, direction and coordination for the preservation and promotion of Hanoi's physical culture. The thesis is also a reference for study, research and learning for students of journalism major, postgraduate students, master and doctoral students and those who are interested in the topic.

13. Further research directions: Research results indicate limitations and shortcomings of the press. The research results contribute to opening new research directions on the preservation and promotion of Hanoi's physical culture, and to establish a growing steady and modern press system of Vietnam.

14. Thesis-related publications:

1. Đào Xuân Hưng (2016), “Báo chí với việc bảo tồn và phát huy văn hóa vật thể của Hà Nội”, Tạp chí Người Làm báo (389), tr.55-56.

2. Đào Xuân Hưng (2017), “Báo chí với việc bảo tồn và phát huy văn hóa vật thể của Hà Nội: Dưới góc nhìn, đánh giá của độc giả”, Tạp chí Người Làm báo (399), tr.49-51.

3. Đào Xuân Hưng (2017), “Tác động của báo chí tới công chúng trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa vật thể Hà Nội”, Tạp chí Thông tin đối ngoại - Ban Tuyên giáo Trung ương (6), tr.17-23.

4. Đào Xuân Hưng (2018), “Báo chí truyền thông văn hóa vật thể Hà Nội”, Tạp chí Người Làm báo (416), tr.44-46.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây