TTLV: Báo chí Sơn La với vấn đề phát triển du lịch địa phương

Thứ hai - 28/03/2022 21:35
1. Họ và tên học viên: Cầm Thúy Hòa                         2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh:  31/01/1983
4. Nơi sinh: Sơn La
5. Quyết định công nhận học viên số: 4420/QĐ -XHNV; ngày 26/11/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không
7. Tên đề tài luận văn: Báo chí Sơn La với vấn đề phát triển du lịch địa phương
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng                         Mã số: 8320101.01_UD
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Ngô Văn Giá, Nguyên trưởng Khoa Viết văn – Báo chí, trường Đại học Văn Hóa Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Trên cơ sở hệ thống hóa một số lý luận liên quan đến đề tài, luận văn khảo sát thực trạng về vấn đề phát triển du lịch địa phương trên báo chí Sơn La; đánh giá thành công, hạn chế của báo chí Sơn La trong định hướng phát triển du lịch địa phương, từ đó, đề xuất các giải pháp, khuyến nghị nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này, góp phần việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn đổi mới và hội nhập hiện nay.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:  Kết quả nghiên cứu là cơ sở để những người đang làm việc tại các cơ quan báo chí cấp tỉnh ở các địa phương nhìn nhận và đánh giá đúng vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình. Qua đó, các cơ quan báo chí có thể lựa chọn hướng đổi mới thích hợp nhằm khai thác, phát huy tối đa thế mạnh của mình để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của độc giả trong và ngoài tỉnh trong tình hình mới. Đồng thời, nghiên cứu cũng sẽ giúp cho những người đang trực tiếp sáng tạo các tác phẩm về đề tài báo chí tham gia thông tin, tuyên truyền, quảng bá du lịch địa phương nâng cao chất lượng tin, bài của mình, đổi mới cách thức tuyên truyền theo hướng phù hợp và hiệu quả hơn.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: Cam Thuy Hoa                               2. Sex: Female
3. Date of birth: 31/01/1983                                 4. Place of birth: Son La
5. Admission decision number: 4420/QĐ -XHNV; Dated: 26/11/2019 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: Son La press with the issue of local tourism development
8. Major: Journalism                                          9. Code: 8320101.01_UD
10. Supervisors: Assoc. Dr. Ngo Van Gia, Former Dean of the Faculty of Writing and Journalism, Hanoi University of Culture.
11. Summary of the findings of the thesis: On the basis of systematizing a number of theories related to the topic, the thesis examines the current situation of local tourism development in the Son La press; evaluate the success and limitations of Son La press in the orientation of local tourism development, from there, propose solutions and recommendations to innovate and improve the quality and effectiveness of this work, contribute to the successful implementation of the task of socio-economic development in the province in the current period of renovation and integration.
12. Practical applicability, if any: Research results are the basis for people working at provincial press agencies in localities to recognize and properly evaluate their positions, roles, functions and duties. Thereby, the press agencies can choose the appropriate innovation direction to exploit and maximize their strengths to better meet the needs of readers inside and outside the province in the new situation. At the same time, the research will also help those who are directly creating works on the subject of journalism to participate in information, propaganda and promotion of local tourism to improve the quality of their news and articles, innovate. propaganda in a more appropriate and effective way.
13.Further research directions, if any: No
14. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây