TTLV: Xây dựng và phát triển giáo dục phổ thông ở Hà Nội giai đoạn 1954 – 1975

Thứ năm - 31/03/2022 00:11
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Bình
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 19/08/1983
4. Nơi sinh: Thanh Hóa
5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV Ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: Xây dựng và phát triển giáo dục phổ thông ở Hà Nội giai đoạn 1954 – 1975
8. Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 8229010.05
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Hoàng Thị Hồng Nga - Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
- Phục dựng bức tranh về hệ thống giáo dục phổ thông của Hà Nội thông qua khắc họa cấu trúc các bậc học nhà trẻ – mẫu giáo, phổ thông cấp I, II, III, bình dân học vụ – bổ túc văn hoá ở một số khía cạnh ( hệ thống trường lớp, sĩ số học sinh,  đội ngũ giáo viên, nội dung chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và thi cử) qua hai giai đoạn: 1954 – 1965 và 1965– 1975.
-  Bước đầu làm rõ những đặc điểm của giáo dục phổ thông ở Hà Nội để đưa ra những nhận xét, đánh giá về những thành tựu cũng như những bất cập, hạn chế của giáo dục phổ thông ở Hà Nội thời kì này. Qua đó thấy được vị trí, vai trò của giáo dục phổ thông ở Hà Nội trong sự phát triển của giáo dục phổ thông miền Bắc nói riêng và cả nước nói chung.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Có thể trở thành tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, nhà nghiên cứu trong nghiên cứu về lịch sử Hà Nội (1954 – 1975), lịch sử giáo dục phổ thông Hà Nội nói chung và miền Bắc nói riêng thời kỳ 1954 – 1975…
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Lịch sử giáo dục Việt Nam hiện đại
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: Nguyen Thi Binh
2. Sex: Female
3. Date of birth: 19/08/1983 
4. Place of  birth: Thanh hoa
5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV  Dated 04/12/2018
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: The construction and development of general education in Hanoi in the period  of 1954-1975
8. Major: Vietnamese History;                          Code: 8229010.05
9. Supervisors: Hoang Thi Hong Nga, PhD. University of Social Scienes and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
10. Summary of the findings of the thesis: (Summarize them with stress on the new findings, if any)
- Restoring the picture of Hanoi's general education system by depicting the structure of kindergarten - kindergarten, elementary school, primary school and high school, the Vietnamese anti-illiteracy campaign, continuation school in some aspects (school system, number of students, number of teachers, the content of educational programs, the  teaching methods and examinations) through two periods: 1954-1965 and 1965-1975.
- Initially clarified the characteristics of general education in Hanoi to make comments and assessments on the achievements as well as the shortcomings and limitations of general education in Hanoi during this period. Thereby people can see the position and  the role of general education in Hanoi in the development of general education in the North in particular and  the whole country in general.
11. The applicability in reality: This thesis can be the reference material for students, graduated students, postgraduates, researchers of history of Hanoi in 1954 -1975, history of general education in Hanoi in particular and the North in general in the period 1954-1975...
12. Further research directions, if any: Modern Vietnam education  History
13. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây