TTLV: Thông tin về kinh tế nông nghiệp vùng Đồng bằng Sông Cửu Long trên Truyền hình Vĩnh Long

Thứ ba - 17/05/2022 21:50
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN CÔNG DANH                                    2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 20/12/1990
4. Nơi sinh: Đông Bình, Bình Minh, Vĩnh Long
5. Quyết định công nhận học viên số: 4419/2019/QĐ-XHNV Ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Kéo dài thời gian học tập từ 27/11/2021 đến ngày 26/5/2022 (Theo Quyết định số 2453/QĐ-XHNV ngày 19/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội)
7. Tên đề tài luận văn: Thông tin về kinh tế nông nghiệp vùng Đồng bằng Sông Cửu Long trên Truyền hình Vĩnh Long.
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng;                          Mã số: 8320101-01-UD
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Văn Hà, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn tiến hành khảo sát, phân tích thực trạng, đánh giá chất lượng thông tin về kinh tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long trên Truyền hình Vĩnh Long, trong khoảng thời gian từ tháng 01/2020 đến hết tháng 06/2021. Từ những thành công và hạn chế trong hoạt động thông tin về kinh tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long trên Truyền hình Vĩnh Long, luận văn đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thông tin về kinh tế nông nghiệp trên truyền hình.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: 
Luận văn là cơ sở tham khảo cho các cơ quan báo chí, phóng viên nhằm thực hiện những giải pháp để nâng cao chất lượng thông tin về kinh tế nông nghiệp trên truyền hình.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name : NGUYEN CONG DANH                                  2. Sex: Male
3. Date of birth: 20/12/1990                                                4. Place of  birth: Vinh Long
5. Admission decision number: 4419/2019/QĐ-XHNV; Dated: 26/11/2019
6. Changes in academic process: Extending the study period from November 27, 2021 to May 26, 2022 (According to Decision No. 2453/QĐ-XHNV dated November 19, 2021 of The Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi)
7. Official thesis title: Information about the agricultural economy of the Mekong Delta on Vinh Long television
8. Major: Journalism                                                         9. Code: 8320101-01-UD
10. Supervisors: Assoc.Prof.Dr Vu Van Ha, School of Journalism and Communication, University of Social Sciences and Humanities, VNU.
11. Summary of the findings of the thesis: 
The thesis conducts a survey, analysis and assessment of the current situation of Information about the agricultural economy of the Mekong Delta on Vinh Long television, in the period from the January 2020 to the end of June 2021. From the successes and limitations in information about the agricultural economy of the Mekong Delta on Vinh Long television, thesis offers some solutions and recommendations to improve the quality of information about agricultural economy on television.
12. Practical applicability, if any: The thesis is a reference for press agencies and reporters to implement solutions to improve the quality of information on agricultural economics on television.
13. Further research directions, if any:     
14. Thesis-related publications: 

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây