TTLV: Quản lý văn phòng đại diện và phóng viên thường trú khu vực Nam Trung Bộ 

Thứ năm - 19/05/2022 23:11
1. Họ và tên học viên: Lê Thị Hồng Nguyệt                                              2. Giới tính: nữ
3. Ngày sinh: 1/4/1983
4. Nơi sinh: thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
5. Quyết định công nhận học viên số: 4417/2019/QĐ-XHNV Ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn theo Quyết định số 2453/QĐ-XHNV, ngày 19/11/2021 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.
7. Tên đề tài luận văn: Quản lý văn phòng đại diện và phóng viên thường trú khu vực Nam Trung Bộ 
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng;                 9.Mã số: 8320101-01-UD
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Tuấn Anh – Trưởng khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao.
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn “Quản lý văn phòng đại diện và phóng viên thường trú khu vực Nam Trung Bộ” gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở khoa học quản lý Nhà nước đối với hoạt động của quản lý văn phòng đại diện và phóng viên thường trú
Chương 2: Thực trạng quản lý Nhà nước đối với văn phòng đại diện và phóng viên thường trú trên địa bàn khu vực Nam Trung Bộ gồm 3 tỉnh: Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Thuận hiện nay
Chương 3: Phương hướng và giải pháp nâng cao hoạt động quản lý nhà nước đối với văn phòng đại diện và phóng viên thường trú trên địa bàn khu vực Nam Trung Bộ gồm 3 tỉnh: Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Thuận trong thời gian tới.
Luận văn có mục đích hệ thống và phân tích cơ sở khoa học quản lý nhà nước đối với văn phòng đại diện và phóng viên thường trú; vận dụng vào quản lý nhà nước đối với văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn khu vực Nam Trung Bộ, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn khu vực Nam Trung Bộ trong thời gian tới.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn góp phần cung cấp thêm thông tin về thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn khu vực Nam Trung Bộ. Qua đó, góp phần đưa ra những giải pháp hiệu quả trong quản lý nhà nước đối với phóng viên thường trú trên khu vực Nam Trung Bộ. Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy, học tập và cho các nhà quản lý liên quan đến báo chí.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: không 
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name : Le Thi Hong Nguyet                               2. Sex: Female
3. Date of birth: 01/4/1983                                          4. Place of  birth:     Thanh Hoa
5. Admission decision number: 4417/2019/QĐ-XHNV November 26, 2019 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National Universty, Hanoi.
6. Changes in academic process: Extend study time. Admission decision number: 2453/QĐ-XHNV, Dated: 19/11/2021 of the University of Social Sciences and Humanities, VNU.
7. Official thesis title: Management of representative offices and correspondent in the South Central area. 
8. Major: Journalism ;                                                     9. Code: 8320101-01-UD
10. Supervisors: Dr. Vu Tuan Anh – Dean of the Faculty of Communication and External Culture, Diplomatic Academy.
11. Summary of the findings of the thesis: Thesis "Management of representative offices and resident reporters in the South Central region" consists of 3 chapters:
Chapter 1: Scientific basis of state management for activities of representative office managers and resident reporters
Chapter 2: State management status of representative offices and resident reporters in the South Central region including 3 provinces: Ninh Thuan, Khanh Hoa and Binh Thuan today
Chapter 3: Directions and solutions to improve state management activities for representative offices and resident reporters in the South Central region including 3 provinces: Ninh Thuan, Khanh Hoa, and Binh Thuan in the coming time.
The thesis has the purpose of systematic and analyzed the scientific basis of state management for representative offices and resident reporters; apply them to state management of representative offices and correspondents residing in the South Central region, thereby proposing solutions to improve state management of representative offices and reporters. residing in the South Central region in the near future.
12. Practical applicability, if any: The thesis contributes to providing more information on the implementation of state management over the activities of representative offices and resident reporters in the South Central region. Thereby, contributing to providing effective solutions in water management for reporters residing in the South Central region. The research results of the dissertation can be used as a reference in the process of teaching, learning and for managers related to journalism.
13. Further research directions, if any: no
14. Thesis-related publications: no

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây