PGS.TS Đặng Thị Thu Hương

Email danghuong@ussh.edu.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Khoa Ban Giám hiệu

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1975.
 • Email: danghuong@ussh.edu.vn
 • Đơn vị công tác: Khoa Báo chí và Truyền thông.
 • Học hàm: Phó Giáo sư.                   Năm phong: 2013.
 • Học vị: Tiến sĩ.                                 Năm nhận: 2008.
 • Quá trình đào tạo:

1995: Cử nhân Báo chí, Khoa Báo chí, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

2008: Tiến sĩ Truyền thông và công chúng, Trường Truyền thông (Đại học Bournemouth, Vương quốc Anh).

 • Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh.
 • Hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu lý luận và xu thế phát triển của báo chí truyền thông hiện đại, quản lý báo chí và quản trị truyền thông trong bối cảnh truyền thông mạng xã hội, mối quan hệ giữa báo chí với các lĩnh vực chính trị - kinh tế- văn hóa - xã hội, nghiên cứu phát thanh - truyền hình, và báo chí truyền thông quốc tế

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Báo chí – Những vấn đề lý luận và thực tiễn (tập 4) (viết chung).
 2. Báo chí – Những vấn đề lý luận và thực tiễn (tập 5) (viết chung).
 3. Báo chí – Những vấn đề lý luận và thực tiễn (tập 7) (viết chung).
 4. Báo chí – Những vấn đề lý luận và thực tiễn” (tập 8) (viết chung).
 5. Báo chí – Những vấn đề lý luận và thực tiễn (tập 9) (viết chung).

Bài báo

 1. “Các phương tiện truyền thông đại chúng mới và sự biến đổi văn hóa xã hội đô thị Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thị trường và toàn cầu hóa”, Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông, 4/2015.
 2. “Báo chí truyền thông với cộng đồng dân tộc thiểu số”, Báo chí - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, 2013.
 3. “Về vai trò giám sát xã hội và phản biện xã hội của báo chí Việt Nam”, Tạp chí Cộng sản số 846, 2013.
 4. “Vietnamese Model of Journalism in the Age of Integration and its Effects to the Civil Society and Democracy in Vietnam”, Tạp chí Khoa học (số tiếng Anh) Volume 28, tr.57-64, No.5E, 2012.
 5. “Communication Technology  and the Media Ethics in the Digital Age”, Tạp chí Khoa học (số tiếng Anh) Volume 29, No.4, tr.65-69, 2013.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Văn hóa truyền thông đại chúng ở Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thị trường và toàn cầu hóa (chủ trì), KX.03/11-15, 2014- 2015.                 
 2. Xã hội hóa trong lĩnh vực truyền hình: Hiệu ứng kinh tế - xã hội và những vấn đề đặt ra đối với quản lý Nhà nước về hoạt động này (chủ trì), 2010 - 2012.    
 3. Truyền thông phòng chống Bạo lực gia đình đối với phụ nữ (chủ trì), Đề tài do Quỹ GRET (Pháp) tài trợ, 2008-2009.
 4. Phát thanh trong cuộc cạnh tranh với các phương tiện truyền thông đại chúng (chủ trì), Đề tài khoa học cấp ĐHQG, 2006-2008.
 5. Đặc điểm báo chí đối ngoại Việt Nam giai đoạn 1995 – 2000 (chủ trì), Đề tài khoa học cấp Trường ĐHKHXH &NV, 1997-1999.        
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây