TS. Hồ Thị Thành

Email hothanh.dna@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Đông phương học

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1977.
 • Email: hothanh.dna@gmail.com.
 • Đơn vị công tác: Khoa Đông Phương học.
 • Học vị: Tiến sỹ                                 Năm nhận: 2015.
 • Quá trình đào tạo:

1995-1999: Cử nhân Đông phương học tại ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2001-2003: Thạc sĩ Đông phương học tại ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

             2008-2015: Tiến sĩ Đông Nam Á học tại ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Indonesia.
 • Hướng nghiên cứu chính: Lịch sử - chính trị Đông Nam Á, Lịch sử - chính trị Indonesia.

II. Công trình khoa học

Chương sách

 1. Vài nét về vấn đề quyền bình đẳng của phụ nữ Hồi giáo ở Malaysia, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Đông Phương học lần thứ nhất, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 445-454, 2001.
 2.  Sukarno-Suharto và vấn đề khủng hoảng dân tộc Indonesia, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Đông phương học lần thứ hai, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 649-660, 2003.
 3.  Chuyển biến dân chủ trong hoạt động bầu cử ở Indonesia từ thời kỳ Trật tự Mới đến thời kỳ Cải cách, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Đông Nam Á trong thế giới phương Đông", Nxb Thế giới, tr.167-179, 2010.
 4. Vai trò của xã hội dân sự trong việc thúc đẩy cải cách dân chủ ở Indonesia từ năm 1998 cho đến nay, Phương Đông truyền thống và hiện đại, Nxb Thế giới, Hà Nội, tr. 135-153, 2015.

Bài báo

 1. “Tác động của việc khai thác khoáng sản của công ty PT. Freeport Indonesia đối với phong trào ly khai ở Tây Papua”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (90), tr.30-38, 2007.
 2. Đấu tranh bảo vệ môi trường của các tổ chức phi chính phủ ở Indonesia dưới thời kỳ Trật tự Mới”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (153), tr. 47-53, 2012.
 3.  “Sự phát triển của tầng lớp trung lưu Indonesia dưới thời kỳ Trật tự Mới”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (169), tr. 38-44, 2014.
 4. “Cải cách lập pháp ở Indonesia từ năm 1999 đến nay”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, ISSN 0868-2739, số 3 (204), tr. 14-21, 2017.
 5. “Việc thực hiện phân quyền cho địa phương ở Indonesia từ năm 2001 đến nay”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, ISSN 0868-2739, số 4 (205)/2017, tr. 3-11.

III. Đề tài KH & CN các cấp

 1. Các phong trào ly khai ở Inđônêxia: Thực trạng và những giải pháp của chính phủ, Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, QX.05-15, 2008.
 2.  Vai trò của xã hội dân sự trong quá trình dân chủ hoá ở Inđônêxia từ thập niên 1970 cho đến nay, Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, CS.2010.31, 2012.
 3.  Những chuyển biến dân chủ ở Indonesia từ năm 1998 đến năm 2014, Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, QG.15.48, 2015.

IV. Giải thư­ởng, học bổng

 1. Học bổng của Quỹ SEASREP: Tham gia chương trình nghiên cứu thực địa tại Indonesia dành cho nghiên cứu sinh và học giả trẻ của Đông Nam Á năm 2002.
 2. Học bổng của Quỹ SEASREP  Học tiếng Indonesia tại Indonesia năm 2006.
 3. Học bổng của Quỹ SEASREP: Nghiên cứu thực địa tại Indonesia năm 2008-2009.
 4. Học bổng của Quỹ ARI: Học bổng dành cho nghiên cứu sinh (Nghiên cứu và tìm tư liệu) tại Trường Đại học Quốc gia Singapore năm 2009.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây