ThS Nguyễn Phú Hải

Email hpn2103.ussh@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Khoa học Chính trị

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1993.
 • Email: hpn2103.ussh@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Chính trị
 • Học vị: Cử nhân                               Năm nhận: 2015.
 • Quá trình đào tạo:

Đại học Columbia tại Thành phố New York, Bang New York, Hoa Kì.

 • Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý.
 • Hướng nghiên cứu chính: Lý thuyết chính trị, Chính trị đối ngoại, Quan hệ quốc tế.

II. Công trình khoa học

Chương sách

 1. “Khái quát về vấn đề vận động chính sách công trên thế giới và một vài kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam” (trong:Vận động Chính sách công Lý luận và Thực tiễn, Nxb Lao Động, 2015).
 2. “Vận động Chính sách công ở Canada” (trong: Vận động Chính sách công Lý luận và Thực tiễn, Nxb Lao Động, 2015).
 3. “Tư duy Phản biện và Nghề luật” (trong: Tư duy Pháp lý Lý luận và Thực tiễn, Nxb ĐHQGHN, 2016).

Bài báo

 1. “Khái quát về vấn đề vận động chính sách công trên thế giới và một số gợi mở cho Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo "Vận động Chính sách công trên Thế giới và ở Việt Nam", Viện Lãnh đạo học và Chính sách công, Học viện CTQG Hồ Chí Minh, 2015.
 2. “Vận động Chính sách công ở Canada - Tổng quan từ một số tài liệu”, Kỷ yếu hội thảo "Vận động Chính sách công trên Thế giới và ở Việt Nam", Viện Lãnh đạo học và Chính sách công, Học viện CTQG Hồ Chí Minh, 2015.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây