TS. Tạ Thị Bích Ngọc

Email tabngoc@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Khoa học Quản lý

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung  

  • Năm sinh: 1984
  • Email: tabngoc@gmail.com
  • Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Quản lý
  • Quá trình đào tạo:
- Năm 2008 tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý xã hội tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Năm 2013 tốt nghiệp cao học chuyên ngành Quản lý hành chính công tại Học viện Hành chính Quốc gia.
- Năm 2022 tốt nghiệp tiến sỹ chuyên ngành Quản lý công tại Học viện Hành chính Quốc gia.
  • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B2
  • Hướng nghiên cứu chính: Khoa học quản lý; Hành chính công; Dịch vụ công; Chính sách công.

II. Công trình khoa học

1. Chương sách

 “Chương 6. Chức năng kiểm tra”, Giáo trình Khoa học quản lý đại cương, NXB Đại học Quốc gia, 2019.

2. Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học

1. “Hiểu thế nào là sự trao quyền?”, Tạp chí Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Số 11+12 (6/2012), tr.54-55.
2. “Nhận thức về dịch vụ công ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Lý luận chính trị, Số 9/2013, tr.84-891.
3. “Xã hội hóa giáo dục góp phần xây dựng xã hội học tập”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, Số 5 (90) - 2015, tr.50-54.
4. “Cải cách thủ tục hành chính ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, Số 10 (107) - 2016, tr.101-111.
5. “Chính sách Xã hội hóa giáo dục đại học ở Việt Nam nhằm thúc đẩy sự phát triển giáo dục đại học theo xu hướng hội nhập quốc tế”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 3, Số 1b (2017), tr. 165-180.
6. “Tiếp cận dựa trên quyền con người trong chính sách giảm nghèo của Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu Chính sách và Quản lý, Tập 33, Số 4 (2017), tr. 67-83.
7. “Thực trạng giáo dục đại học ngoài công lập trong bối cảnh xã hội hóa giáo dục đại học ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 4, Số 2b (2018), tr. 143-156.
8. “Tăng cường thu hút tài chính ngoài ngân sách nhằm thúc đẩy giáo dục đại học công lập đổi mới và phát triển”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 5, Số 2b (2019), tr.138-150.
9. “Giáo dục đại học trong bối cảnh “bình thường mới”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 6, Số 2b (2020), tr. 218-228.
10. Tăng cường tiếp nhận các nguồn lực phi tài chính nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 7, Số 3b (2021), tr. 594-605.
11. “Thúc đẩy thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên nền tảng văn hóa”, Tạp chí Tuyên giáo, số tháng 7/2022, tr. 59-62, đồng tác giả.

3. Bài viết đăng kỉ yếu hội thảo

- “Những thách thức trong quản lý nguồn nhân lực khu vực công ở Việt Nam hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới”, Mã số 2L-96ĐH2022, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022, tr. 253-262.

III. Các đề tài khoa học và công nghệ các cấp:

- “Một số vấn đề lý luận về dịch vụ công”, CS.2010.04, Đề tài cấp cơ sở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Nghiệm thu năm 2011, Chủ trì.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây