TS. Phạm Thị Thu Huyền

Email thuyduongqth@yahoo.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Quốc tế học

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1975.
 • Email: thuyduongqth@yahoo.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Quốc tế học.
 • Học vị: Tiến sĩ.                Năm nhận: 2017.
 • Quá trình đào tạo:

         1993-1997: Cử nhân Luật.

         1998- 2000: Thạc sỹ Luật Quốc tế.

         6/2017- nay: Tiến sĩ Chính trị học.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B2.
 • Hướng nghiên cứu chính: Luật Quốc tế, Hệ thống chính trị và pháp luật Hoa Kỳ, Nhóm lợi ích ở Hoa Kỳ, Luật Nhân đạo quốc tế.

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Hoạt động nhân đạo quốc tế của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và tác động chính trị của nó từ 1991 đến nay, Nxb Thanh niên, 2017.

Chương sách

 1. Việt Nam sau 30 năm đổi mới: thành tựu và triển vọng, Nxb Hồng Đức, 2016, tr.17-26.
 2. Nghiên cứu phát triển quốc tế: lý thuyết và phương pháp trong nghiên cứu và thực tiễn (dịch) Nxb Thế giới, 2016.

Bài báo

 1. “Những vấn đề pháp lý đặt ra đối với giao dịch thương mại điện tử ở Việt Nam trong quá trình toàn cầu hóa”, Hội thảo quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Konrad Adenauer Stiftung, 2002,  tr. 54-60.
 2. “Các nguyên tắc cơ bản của Hiệp định Thương mại Việt- Mỹ”, Tạp chí Nghề Luật (5), 2003, tr. 99-101.
 3. “Vấn đề bảo hộ mậu dịch trong WTO và trong chính sách thương mại của Việt Nam”, sách Việt Nam và Tiến trình gia nhập WTO, Nxb Thế giới, 2004, tr. 323-332.
 4. “Vai trò của tài chính trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (8), 2006, tr. 24-27.
 5. “Vài nét về hoạt động vận động hành lang ở Mỹ”, sách Nghiên cứu Quốc tế: một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011, tr.441- 450.
 6. “Tác động của nhóm lợi ích đến quá trình ban hành pháp luật của Quốc hội Mỹ”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (8), 2011, tr. 32-37.
 7. “Những nỗ lực của ASEAN trong việc giải quyết hòa bình với Trung Quốc ở biển Đông”, sách Hội nhập khu vực: quan điểm của EU & ASEAN, Nxb Thế giới, 2012, tr.319-329.
 8. “Vài nét về Bộ An ninh nội địa của Mỹ”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (8), 2013, tr.62-66.
 9. “Luật Nhân đạo quốc tế và sự tham gia của Việt Nam”, Tạp chí Đối ngoại (6), 2013, tr.45-48.
 10.  “Hoạt động nhân đạo của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương năm 2012”, Tạp chí Đối ngoại (7), 2013, tr.44-46.
 11.  “Hợp tác giữa Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và Liên hợp quốc về vấn đề nhân đạo quốc tế”, Tạp chí Châu Âu (7), 2013, tr. 15-20.
 12.  “Một số nguyên tắc thực hiện hoạt động nhân đạo của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế”, Tạp chí Đối ngoại (5), 2015, tr. 46-49.
 13.  “Hợp tác ASEAN về chống tội phạm xuyên quốc gia”, Hội thảo quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Konrad Adenauer Stiftung, 2015, tr. 50-59.
 14.  “Vài nét về  hoạt động nhân đạo quốc tế từ 1991 đến nay”, Tạp chí Đối ngoại (3), 2015, tr. 52-55.
 15.  “Hỗ trợ nhân đạo của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đối với người di cư tại khu vực Đông Nam Á”, Hội thảo quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Konrad Adenauer Stiftung, 2016, tr. 102-107.
 16.  “Tăng cường hợp tác nhân quyền nhằm thúc đẩy phát triển cộng đồng ASEAN”, Hội thảo quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Konrad Adenauer Stiftung, 2016, tr. 151-161.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Chính sách thương mại của Việt Nam về vấn đề tự do thương mại và bảo hộ mậu dịch trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Đề tài cấp trường, 2004.
 2. Cơ sở pháp lý đảm bảo chế độ bầu cử Tổng thống Mỹ”, Đề tài cấp Đại học Quốc gia, mã số: QX 2006-13, 2007.
 3. Cơ chế quốc gia thực thi các quy định của Luật Nhân đạo quốc tế ở Việt Nam”, Đề tài cấp trường, mã số: CS.2013.13, 2013.

IV. Giải thư­ởng, học bổng

Học bổng Sasakawa, 2014.

Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây