PGS.TS Hoàng Mộc Lan

Email contact@ussh.edu.vn
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Tâm lí học

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1956.
 • Email: contact@ussh.edu.vn
 • Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý học.
 • Học hàm: Phó Giáo sư.                   
 • Học vị: Tiến sĩ.                                 
 • Quá trình đào tạo:

1980: Đại học, Tâm lý học, Trường Đại học tổng hợp Leningrat (Liên Xô cũ).

2004: Tiến sĩ, Tâm lý học, Viện chiến lược và phát triển giáo dục.

 • Trình độ ngoại ngữ: tiếng Nga, tiếng Anh.
 • Hướng nghiên cứu chính:

II. Các công trình khoa học

Sách

 1. Tâm lý học đại cương (viết chung), Nxb Giaó dục Hà Nội, 1996, tr. 54-74, 88-104.
 2. Tâm lý học xã hội (viết chung), Nxb Giáo dục Hà Nội, 1995, tr. 9-56.
 3. Tâm lý học đại cương (viết chung), Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1989, tr. 124-156.
 4. Trẻ em làm thuê giúp việc gia đình ở Hà Nội (viết chung), Nxb CTQG, 2000, tr. 112-134.
 5. Etudes Vietnamiennes (viết chung), Nxb Thế Giới, Hà Nội, 2000, tr. 258-263.
 6. Các phương pháp nghiên cứu tâm lý học, Nxb ĐHQGHN, 2011, 347 tr.
 7. Logic học và phương pháp học tập, phương pháp nghiên cứu khoa hoc (viết chung), Nxb Giáo dục Hà Nội, 2012, 50 tr.
 8. Những vấn đề tâm lý-xã hội của người cao tuổi Việt nam: Thực trang - giải pháp trợ giúp, phát huy vai trò người cao tuổi tại cộng đồng (chủ biên), Nxb ĐHQGHN, 2015.
 9. Tâm lý học xã hội, Nxb ĐHQGHN, 2016, 310 tr.

Bài báo

 1. “Định hướng những đặc điểm nhân cách của sinh viên hiện nay”, Tạp chí thông tin khoa học giáo dục, Bộ Giáo dục & Đào tạo - Viện Khoa học Giáo dục, số 80, 2000, tr. 24-27.
 2. “Những đặc điểm của năng lực giảng dạy tạo thành uy tín của nữ giảng viên”, Tạp chí nghiên cứu, Viện Tâm lý học, Trung tâm KHXN&NVQG, số 4, 2000, tr. 44-47.
 3. “Một số thuận lợi và khó khăn trong việc nâng cao uy tín của đội ngũ nữ giảng viên đại học”, Tạp chí nghiên cứu, Viện tâm lý học,Trung tâm KHXN&NVQG, số 2, 2003, tr. 12-16.
 4. “Ảnh hưởng của nữ giảng viên có uy tín đối với việc xây dựng tính cách sinh viên”, Tạp chí nghiên cứu, Viện tâm lý học,Trung tâm KHXN&NVQG, số 3, 2000, tr. 45-47.
 5. “Một số khía cạnh tâm lý học của uy tín nữ giáo viên đại học”, Tạp chí khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 1, 1996, tr. 18-21.
 6. “Động cơ tiếp tục hoạt động lao động của người về hưu ở Hà Nội”, Tạp chí Tâm lý học, Viện KHXH Việt Nam, số 10, 2007, tr. 23-25.
 7. “Các phẩm chất chú ý của lứa tuổi thanh niên sinh viên”, Tạp chí Tâm lý học, Viện KHXH Việt Nam, số 3, 2009, tr. 6-9.
 8. “Những đặc điểm tâm lý-xã hội của người cao tuổi ở Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Văn hoá trong toàn cầu hoá", Trường ĐH KHXH&NV-ĐHQG Hà Nội, 2007.
 9. “Những yếu tố tâm lý-xã hội trong giải quyết việc làm ở nông thôn Việt Nam hiện nay”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế Trường ĐKHXH&NV - ĐHQG Hà Nội, 2006.
 10. “Nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam ở tỉnh Tiền Giang và những vấn đề đặt ra trong chính sách xã hội”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, Trường ĐKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội, 2010.
 11. “Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo đào tạo tín chỉ”, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Trường ĐKHXH&NV - ĐHQG Hà Nội, 2011.
 12. “Sự chuẩn bị tâm lý nghỉ hưu của cán bộ viên chức”, Tạp chí Tâm lý học, Viện KHXH Việt Nam, số 1, 2012.
 13. “Các mối liên hệ xã hội của người cao tuổi tại một số trung tâm dưỡng lão ở Hà Nội”, Tạp chí Tâm lý học, Viện KHXH Việt Nam, số 6, 2012.
 14. “Ảnh hưởng của giảng viên đến sinh viên trong lớp học”, Tạp chí Tâm lý học, Viện KHXH Việt Nam, số 6, 2012.
 15. “Nhận thức về bản thân của người cao tuổi”, Tạp chí Tâm lý học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, số 10, ISSN: 1859-0098, 2014.
 16. “Tự đánh giá và tự chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi Viêt nam”, Tạp chí Tâm lý học xã hội, Hội Tâm lý học xã hôi Việt Nam, số 2, ISSN: 0866-8019, 2015.
 17. “Đặc điểm nhân cách của người cao tuổi”, Tạp chí Tâm lý học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, số 3, 2015.
 18. “Self-care behavior in health of the elderly in Vietnam”, International journal of scientific research (India), số 2, ISSN: 2277-8179, 2015.
 19. “Nhu cầu và trợ giúp tâm lý-xã hội cho người cao tuổi”, Tạp chí Tâm lý học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, số 11, 2015.
 20. “Lo âu ở bệnh nhân cao tuổi”, Tạp chí Tâm lý học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, số 4, 2016.
 21. “Ứng phó với stress ở bệnh nhân cao tuổi”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, Trường ĐKHXH&NV ĐHQG Hà Nội, 2016.
 22. “Stress và ứng phó với stress dựa vào hỗ trợ xã hội ở người cao tuổi”, Kỷ yếu hội thảo Khoa học Trường ĐKHXH&NV ĐHQG Hà Nội, 2017.
 23. “Death attitudes and perception about the death of the Vietnamese elderly”, Open journal of social sciences (India), số 5, ISSN: 300-317, 2017.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Vai trò giáo dục của nữ  giáo viên đại học trong gia đình nhiều thế hệ ở Hà Nội (chủ trì), 95-52-169/KQ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 1993-1995.
 2. Ảnh hưởng của nữ giảng viên có uy tín đến sự hình thành và phát  triển nhân cách sinh viên (chủ trì), QX 97-13, Đại học Quốc gia, 1998-2000.
 3. Giao tiếp giữa giảng viên và sinh viên trong nghiên cứu khoa học ở Đại học quốc gia Hà Nội (chủ trì), QX2001.17, Đại học Quốc gia, 2003-2005.
 4. ĐT:Những đặc điểm tâm lý cơ bản của người về hưu ở Hà Nội (chủ trì), QX2006.15, Đại học Quốc gia, 2006-2008.
 5. Giáo dục tư tưởng chính trị và đạo đức cho sinh viên trường Đại học KHXH&NV-ĐHQGHN (tham gia).
 6. Hậu quả tâm lý ở những nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh Việt Nam (tham gia), Đề tài cấp Nhà nước của Bộ Tài Nguyên và Môi trường, 2008-2010.
 7. Những vấn đề lý luận và thực tiễn của chẩn đoán tâm lý bằng trắc nghiệm tâm lý ở Hà Nội (chủ trì), QX2008.18, Đại học Quốc gia, 2008-2010.
 8. Kỹ năng tự quản lý hoạt động học tập của sinh viên trong đào tạo theo tín chỉ (chủ trì), QX 2010 Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010-2012.
 9. Những vấn đề tâm lý- xã hội của người cao tuổi Việt Nam: Thực trang - giải pháp trợ giúp, phát huy vai trò người cao tuổi tại cộng đồng, (chủ trì), Quỹ phát triển khoa học công nghệ Việt Nam, 2012-2014.
 10. Hoạt động tự chăm sóc sức khỏe tâm thần của người cao tuổi tại cộng đồng, (chủ trì), QX 16.45 Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016-2018.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây