PGS.TS Phạm Thị Thu Hoa

Email hoadaotao67@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Tâm lí học

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1967.
 • Email:: hoadaotao67@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo.
 • Học hàm: Phó Giáo sư.                    Năm phong: 2016.
 • Học vị: Tiến sĩ.                                  Năm nhận: 2010.
 • Quá trình đào tạo:

1988: Đại học, chuyên ngành Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

1999: Thạc sĩ, chuyên ngành Tâm lí học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

2010: Tiến sĩ, chuyên ngành Tâm lí học chuyên ngành, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh.
 • Hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học xã hội, Tâm lý học đại cương, Tâm lý học quản lý.

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Kỹ năng NCKH của sinh viên KHXHNV, Nxb ĐHQG, 2015.

Bài báo

 1. "Thực trạng rèn luyện kỹ năng NCKH của học viên sau đại học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN", Tạp chí Tâm lý học, số9/2007, tr. 42-49.
 2. "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả rèn luyện kỹ năng NCKH của học viên sau đại học Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN", Tạp chí Tâm lý học, số11/2007, tr. 56-63.
 3. "Nhận thức của sinh viên về hoạt động NCKH qua khảo sát tại Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN", Tạp chí Khoa học giáo dục, số33/2008, tr. 46-49.
 4. "Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển kỹ năng NCKH của sinh viên", Tạp chí Nghiên cứu con người, số3(36)/2008, tr. 37-45.
 5. "Một số khó khăn thường gặp trong NCKH của sinh viên", Tạp chí Tâm lý học, số7/2008, tr. 58-63.
 6. “Quản lý hoạt động tự học của sinh viên theo đào tạo tín chỉ ở Trường ĐHKHXH&NV”, Tạp chí Quản lý giáo dục số 19/2010, tr. 35-39.
 7. “Thực trạng ảnh hưởng của cha mẹ ly hôn đến đời sống tâm lý thanh thiếu niên (khảo sát tại huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương) (viết chung), Tạp chí Tâm lý học số 10/2011, tr. 12-19.
 8. “Ảnh hưởng của cha mẹ ly hôn đến đời sống tâm lý của trẻ” (viết chung), Tạp chí Quản lý giáo dục số 30/2011, tr. 25-28.
 9. “Ứng xử của cha mẹ khi con bị đồng tính”, Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng tâm lý học trong bối cảnh hội nhập quốc tế", 2012.
 10. “Thiết kế mô hình Teambuilding trong giảng dạy đại học dựa trên việc phân tích tâm lý sinh viên”, Tạp chí Tâm lý học xã hội, số 4/2014, tr. 11-16.
 11. “Mối quan hệ giữa khí chất và stress ở học sinh trung học phổ thông” (viết chung), Tạp chí Tâm lý học xã hội số 5/2014, tr. 100-111.
 12. “Xây dựng tập thể sư phạm thành tổ chức biết học hỏi tại Trường THCS Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội” (viết chung), Tạp chí Quản lý giáo dục, số 76, tr. 52-55.
 13. “Tác động của mạng xã hội đến đời sống tâm lý của sinh viên hiện nay”, Tạp chí Tâm lý học xã hội, số 9, tr. 93-100.
 14. “The Relationship between parents and adolescent homosexuals” (viết chung), Bristish jounal of Psychology reseach, No3, page 1-8, 2015.
 15. “Định kiến, kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người đồng tính và chuyển giới ở Việt Nam” (viết chung), Tạp chí Khoa học, số 5, tr. 70-79.
 16. “Văn hoá ứng xử học đường của sinh viên hiện nay”, Tạp chí Tâm lý học xã hội, số 4, tr. 123-129.
 17. “Các yếu tố ảnh hưởng đến định kiến đối với người đồng tính” (viết chung), Tạp chí Tâm lý học xã hội, số 4, 2017, tr. 3-14.
 18. “Ứng xử của cha mẹ khi con bị đồng tính”, Hội thảo khoa học quốc tế Đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng tâm lý học trong bối cảnh hội nhập quốc tế, tr. 646-655, 2012.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Tổ chức và quản lý hoạt động tự học của sinh viên theo mô hình đào tạo tín chỉ, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, QX.08-09, 2008-2010.
 2. Khảo sát, đánh giá công tác quản lý đào tạo SĐH ở Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, T.05.16, 2006.
 3. Tổ chức rèn luyện kỹ năng NCKH cho học viên SĐH Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, T.07.07, 2007.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây