TS. Trương Quang Lâm

Email lamtq.psy@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Tâm lí học

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1986.
 • Email: lamtq.psy@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý học
 • Học vị: Tiến sỹ                                 Năm nhận: 2017.
 • Quá trình đào tạo:

2009: Đại học, Khoa Tâm lý học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2012: Thạc sĩ, Khoa Tâm lý học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2017: Tiến sĩ, Khoa Tâm lý học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh (B2).
 • Hướng nghiên cứu chính: Tâm lý trẻ em, Giáo dục gia đình, Định hướng giá trị.

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Giáo dục giá trị cho trẻ em trong gia đình (viết chung), Trương Thị Khánh Hà (chủ biên), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.

Bài báo

 1. “Ảnh hưởng của định hướng giáo dục giá trị của cha mẹ đến việc định hướng giáo dục giá trị cho con”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Hạnh phúc con người và sự phát triển bền vững", Nxb ĐHQGHN, tr. 368-377, 2017.
 2. “Kỹ năng xã hội của trẻ vị thành niên nông thôn” (viết chung), Tạp chí Tâm lý học, số 10, 2017, tr. 24-35.
 3. “Giáo dục giá trị cho trẻ em - những tương đồng và khác biệt giữa giá trị cha mẹ giáo dục và giá trị trẻ em hướng tới”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 2, số 6, 2016, tr. 646-657.
 4. “Đánh giá của con về phương pháp giáo dục giá trị của cha mẹ”, Tạp chí Tâm lý học, số 11, 2016, tr. 79-88.
 5. “Mối quan hệ giữa stress, cảm nhận hạnh phúc và tiêu điểm kiểm soát: Nghiên cứu trên thực tập sinh xuất khẩu lao động sang Nhật Bản” (viết chung), Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Sang trấn tâm lý và các hoạt động trợ giúp", Nxb ĐHQGHN, 2016, tr. 434-454.
 6. “Việc đặt mục tiêu và giáo dục giá trị cho con của cha mẹ ở huyện Mê Linh, Hà Nội”, Tạp chí Tâm lý học, số 8, 2016, tr. 80-91.
 7. “Sự hình thành giá trị ở trẻ em”, Tạp chí Tâm lý học, số 8, 2015, tr. 92-99.
 8. “Cơ sở Tâm lý học của việc giáo dục giá trị cho trẻ em trong gia đình”, Kỷ yếu hội thảo khoa học "Vai trò của gia đình trong giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ em hiện nay", Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam, 2015, tr. 73-81.
 9. “Định hướng giáo dục giá trị cho trẻ em trong gia đình” (viết chung), Tạp chí Tâm lý học, số 4, 2014, tr. 27-39.
 10. “Tự đánh giá định hướng tương lai của học sinh THPT”, Tạp chí Tâm lý học, số 12, 2013, tr. 90-99.
 11. “Mối quan hệ giữa cách ứng xử của cha mẹ với tự đánh giá của học sinh THPT”, Hội thảo khoa học quốc tế "Đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng Tâm lý học trong bối cảnh hội nhập quốc tế", Khoa Tâm lý học, Nxb ĐHQG, 12/2012.
 12. “Tính cố kết vợ chồng trong gia đình ven đô” (viết chung), Tạp chí Tâm lý học, số 4, 2009, tr. 57-63.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Định hướng giáo dục giá trị cho trẻ em trong gia đình ở vùng ven đô (chủ trì)đề tài cấp trường ĐHKHXH&NV, 2015-2016.
 2. Giáo dục giá trị cho trẻ em trong gia đình ở Việt Nam hiện nay (tham gia), đề tài Quỹ Khoa học Công nghệ Quốc gia, 2013-2015.
 3. Mối quan hệ giữa định hướng giá trị và cảm nhận hạnh phúc (tham gia), đề tài cấp ĐHQGHN, 2017-2019.
 4. Những yếu tố ảnh hưởng đến hạnh phúc của con người (tham gia), đề tài Quỹ Khoa học Công nghệ Quốc gia, 2017-2019.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây