ThS. Đồng Đức Hùng

Email hungdd@vnu.edu.vn
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Thông tin – Thư viện

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung 

 • Năm sinh: 1978.
 • Email: hungdd@vnu.edu.vn
 • Đơn vị công tác: Khoa Thông tin - Thư viện, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.
 • Học vị: Thạc sĩ.Năm nhận: 2005.
 • Quá trình đào tạo:

2000: Tốt nghiệp Đại học Khoa Thông tin-Thư viện, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2006: Tốt nghiệp Đại học ngành Tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội.

          2005: Nhận bằng Thạc sĩ Khoa học thư viện, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội.

Hiện đang là nghiên cứu sinh ngành Khoa học Thông tin-Thư viện, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội.

 • Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân tiếng Anh.
 • Hướng nghiên cứu chính: Xử lý thông tin, biên mục mô tả, văn bản học, số hóa tài liệu và xây dựng bộ sưu tập số, năng lực thông tin, tổ chức sự kiện trong hoạt động thông tin thư viện.

II. Công trình khoa học

Bài báo

 1. “Bước đầu khảo sát công tác phục vụ bạn đọc theo hình thức kho mở tại phòng đọc Khoa Hoá” (Trung tâm Thông tin - Thư viện ĐHQGHN), Hội thảo “Khoa học và thực tiễn hoạt động thông tin-thư viện”, Trung tâm Thông tin-Thư viện ĐHQGHN, 2002.
 2. “Tăng cường tính chủ động của thư viện trong công tác tiếp cận đội ngũ giảng viên tại các thư viện đại học Việt Nam”, Hội thảo khoa học cán bộ trẻ Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 2006.
 3. “Thúc đẩy mối quan hệ cán bộ thư viện - giảng viên trước yêu cầu chuyển đổi phương thức đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ”, Hội thảo “Khoa học và thực tiễn hoạt động thông tin-thư viện”, Trung tâm Thông tin-Thư viện ĐHQGHN, 2007.
 4. “Quản lý tri thức và đào tạo quản lý tri thức ở Việt Nam”, Hội thảo Thư viện 2.0 và Quản lý tri thức Thư viện, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, 2007.
 5. “Nguyên tắc WORF với việc xây dựng hình ảnh người cán bộ tham khảo”, Hội thảo “Nguồn nhân lực TT-TV trong quá trình CNH-HĐH đất nước”, Khoa Thông tin-Thư viện, ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 2009.
 6. “Ngành công nghiệp thông tin trong quá khứ, hiện tại và tương lai”, Hội thảo “Thông tin khoa học và công nghệ ngày nay”, Khoa Thông tin-Thư viện, ĐHKHXH&NV, Hội Thông tin Tư liệu KH&CN Việt Nam, 2009, tr. 51-55.
 7. “Quy tắc mô tả và truy cập tài nguyên RDA (Resource Decription and Access) với việc biên mục các tài liệu số hoá”, Hội thảo “Thư viện với nhiệm vụ chuẩn hoá, hội nhập và phát triển”, Trung tâm Thông tin-Thư viện, Trường Đại học Vinh, 2010.
 8. “Tăng cường mối liên hệ giảng viên - cán bộ thư viện phục vụ công tác đào tạo theo tín chỉ”, Hội nghị tổng kết 4 năm đào tạo tín chỉ ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 2010.
 9. “Cán bộ trẻ Khoa Thông tin - Thư viện với việc nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ” (viết chung), Hội nghị cán bộ trẻ Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN lần thứ 3, 2011.
 10.  “Thiết lập bộ sưu tập tài liệu số trong các cơ quan thông tin-thư viện hiện nay”, Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật , số 326, 2011.
 11. “Các nguyên tắc phát triển bộ sưu tập số và lựa chọn tài liệu số hoá”, Hội thảo “Phát huy hiệu quả hoạt động TT-TV, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH”, Trung tâm Thông tin-Thư viện, Trường Đại học Vinh, 2011.
 12. “Phát triển nguồn tài nguyên thông tin số trong các thư viện Việt Nam”, Hội thảo “Sự nghiệp TT-TV Việt Nam đổi mới và hội nhập quốc tế”, Khoa Thông tin-Thư viện, ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, tr.103-107, 2011.
 13. “Điện toán đám mây - cơ hội cho các cơ quan thông tin, thư viện Việt Nam”, Hội thảo “Khoa học và thực tiễn hoạt động thông tin-thư viện”, Trung tâm Thông tin-Thư viện ĐHQGHN. tr. 169-176, 2012.
 14. “Tổ chức sự kiện trong hoạt động thư viện”, Hội thảo “Phương hướng, chiến lược và sáng kiến cho một ngành thông tin - thư viện phát triển liên tục và bền vững”, Trung tâm Học liệu Đại học Huế, 2013.
 15. “Triển vọng phát triển bộ sưu tập số trong các thư viện Việt Nam - nhìn từ một dự án”, Tạp chí Văn hoá Nghệ thuậtố 360, 2014.
 16. “Phát triển nguồn học liệu số trong các thư viện đại học hướng tới mô hình đại học nghiên cứu", Hội thảo “Hoạt động thông tin-thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam, Tp Vinh, Nghệ An, 2014.
 17. “Thư viện đại học với vấn đề tài nguyên giáo dục mở”, Hội thảo "Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam: đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ". Nxb ĐHQGHN, tr.274-285, 2015.
 18.  “Tổ chức bộ sưu tập số ở các trường đại học có đào tạo ngành Thông tin-Thư viện tại Hà Nội”, Hội thảo "Xây dựng thư viện số và tài nguyên số", Trường Đại học Hạ Long, TP Uông Bí, Quảng Ninh, 2016, tr.47-54.
 19. “Nâng cao chất lượng đào tạo tin học tại Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGH”, Hội nghị công tác đào tạo năm 2017 Trường ĐHKHXH&NV, 2017, tr.105-111.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Công tác tổ chức kho mở tại Trung tâm Thông tin-Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội (chủ trì), Đề tài cấp Trường, T.07.29, 2006-2007.
 2. Thư mục tóm tắt sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1995-2000 (tham gia), Đề tài cấp ĐHQGHN, QX.04.06, 2004-2006.
 3. Thư mục sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2005 (tham gia), Đề tài cấp ĐHQGHN, QX.07.09, 2007-2009.
 4. Tổ chức và khai thác bộ sưu tập số tại các thư viện đại học khu vực Hà Nội (chủ trì), Đề tài cấp cơ sở, CS.2013.15, 2013-2014.
 5. Nghiên cứu ứng dụng trắc lượng thư mục trong hoạt động thông tin-thư viện tại Đại học Quốc gia Hà Nội (tham gia), Đề tài QG15.52, 2015-2017.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây