TS. Nguyễn Thị Kim Nhung

Email kimnhung86@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Xã hội học

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung 

 • Năm sinh: 1986.
 • Email: kimnhung86@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học.
 • Học vị: Tiến sĩ. Năm nhận: 2015.
 • Quá trình đào tạo:

2004 - 2008: Cử nhân Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV.

2008-2011: Thạc sĩ Nghiên cứu Phát triển, Trường ĐH New South Wales (Úc).

2008-2015: Tiến sĩ Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh IELTS 7.0.
 • Hướng nghiên cứu chính: xã hội học môi trường, chính sách xã hội, phát triển bền vững.

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Xã hội học môi trường: một số nghiên cứu phục vụ xây dựng pháp luật và quản lý (tham gia), Nxb ĐHQG, Hà Nội, 2016.
 2. Phép đạc tam giác về vốn xã hội của người Việt Nam (tham gia), Nxb ĐHQG, Hà Nội, 2016.
 3. Xã hội học đại cương (tham gia), Nxb ĐHQG, Hà Nội, 2016.

Bài báo

 1. “Vai trò của người dân trong hoạt động quản lý rác thải ở thành phố Hà Nội”, Tạp chí Nghiên cứu con người, số 6/2016.
 2. “Lý thuyết về sự tham gia của cộng đồng và khă năng vận dụng vào quá trình racác quyết định môi trường tại Việt Nam”, Tạp chí Xã hội học, số 2/2014, tr.71-81.
 3. “Ảnh hưởng của các bên liên quan đến mức độ tham gia của người dân trong hoạt động quản lý rác thải ở Hà Nội”, Tạp chí Khoa học, tr.16-27.
 4. “Quản lý rác thải tại hộ gia đình ở Hà Nội hiện nay: thực trạng và vấn đề”, Tạp chí Nghiên cứu Con người, số5/2014, tr.48-6.
 5.  “Sự tham gia của nông hộ trong hoạt động chuyển giao KHCN ở nông thôn hiện nay” (viết chung), Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 2/2017.
 6. “Individual’s waste disposal practice in urbanizing cities: the case of Hanoi city, Vietnam” (viết chung), Tạp chí European Journal of Social Science, 2016.
 7. “Truyền thông xã hội: những quan hệ ảo của công chúng” (viết chung), Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông, số 2/2013.
 8. “Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực khoa học hiện nay”, Tạp chí Xã hội học, 2009.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ VN phục vụ sự nghiệp chấn hung đất nước trong thế kỳ 21 (tham gia), đề tài cấp Nhà nước, 2009-2011.
 2. Nhận thức, thái độ và hành vi xả rác của người dân đô thị Hà Nội, xây dựng giải pháp dựa trên kinh nghiệm thành phố San Jose, California, Mỹ Quỹ Nafosted (tham gia), 2010-2016.
 3. Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách huy động đội ngũ cán bộ KHKT tham gia chuyển giao khoa học công nghệ trong xây dựng nông thôn mới (tham gia), đề tài cấp Nhà nước, 2015-2016.

IV. Giải thư­ởng, học bổng

 1. Học bổng ALA (Năng lực lãnh đạo) của Chính phủ Úc đi học Thạc sĩ tại Úc trong một năm.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây