TTLV: Hà Nội trong tản văn Đỗ Phấn và tạp văn Nguyễn Việt Hà

Thứ năm - 24/03/2022 23:52
1. Họ và tên học viên: Phạm Thị Mai Thanh Ngọc                           2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 21/09/1997
4. Nơi sinh: Thượng Hiền, Kiến Xương, Thái Bình
5. Quyết định công nhận học viên số: Căn cứ theo Quyết định số 2453/QĐ-XHNV của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội về Việc kéo dài thời gian học tập của học viên cao học.
Thời gian kéo dài: từ ngày 27/11/2021 đến ngày 26/05/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Căn cứ theo Quyết định số 2453/QĐ-XHNV của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội về Việc kéo dài thời gian học tập của học viên cao học.
Thời gian kéo dài: từ ngày 27/11/2021 đến ngày 26/05/2022.
7. Tên đề tài luận văn: Hà Nội trong tản văn Đỗ Phấn và tạp văn Nguyễn Việt Hà
8. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam;                          Mã số: 8229030.04
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Năm Hoàng, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn tập trung nghiên cứu, khái quát về đề tài Hà Nội trong văn học đương đại thông qua một số tản văn của Đỗ Phấn và tạp văn Nguyễn Việt Hà để làm rõ những mảng không gian Hà Nội trong tản văn Đỗ Phấn và những nhịp điệu thời gian Hà Nội trong tạp văn Nguyễn Việt Hà cùng những nghệ thuật đặc sắc của hai nhà văn. Luận văn sử dụng phương pháp tiếp cận chính là thi pháp học, kết hợp với các phương pháp loại hình, so sánh, lịch sử - xã hội, các thao tác thống kê, phân tích, tổng hợp. Từ đó chúng tôi đưa ra những nghiên cứu, đánh giá, phân tích về Hà Nội trong các sáng tác của Đỗ Phấn và Nguyễn Việt Hà. Thứ nhất, luận văn làm rõ vị trí của đề tài Hà Nội trong văn chương Việt Nam đương đại, phân tích khái niệm của tản văn và tạp văn, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của 2 nhà văn. Tiếp theo, luận văn phân tích Hà Nội từ các chiều kích không gian, thời gian qua các tác phẩm Ngồi lê đôi mách với Hà Nội, Đi chơi bờ hồ, Con giai phố cổ, Đàn bà uống rượ. Cuối cùng, luận văn còn chỉ ra được dấu ấn nghệ thuật văn chương của Đỗ Phấn và Nguyễn Việt Hà về đề tài Hà Nội. Thông qua đó, chúng tôi khẳng định được giá trị của đề tài Hà Nội trong văn học Việt Nam hiện đại, khiến cho độc giả hiểu rõ được sự chuyển động của Hà Nội một cách rõ nét qua các chiều kích không gian và thời gian, hiểu được ý thức và niềm tin thị dân của người Hà Nội cũng như những điều mà trải qua bao thăng trầm biến đổi vẫn không mất đi của Hà Nội theo những góc nhìn và lối viết đầy tinh tế của các tác giả.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: Pham Thi Mai Thanh Ngoc                               2. Sex: Female
3. Date of birth: 21/09/1997
4. Place of birth: Thuong Hien, Kien Xuong, Thai Binh.
5. Admission decision number: 4420/2019/QH-XHNV signed by VNU University of Social Sciences and Humanities’s Academic Director; Dated 26/11/2019
6. Changes in academic process: Pursuant to Decision No. 2453/QĐ-XHNV of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University on the extension of study time for graduate students.
Extended period: from November 27, 2021 to May 26, 2022.
7. Official thesis title: Hanoi in the proses by Do Phan and Nguyen Viet Ha
8. Major:  Vietnam Literature                                                  9. Code: 8229030.04
10. Supervisors: Ph.D Nguyen Thi Nam Hoang; Faculty of Literature, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
11. Summary of the findings of the thesis: 
The thesis focuses on researching and generalizing the topic of Hanoi in contemporary literature through proses by Do Phan and Nguyen Viet Ha to clarify the spatial arrays of Hanoi in Do Phan's prose and the rhythm of Hanoi time in Nguyen Viet Ha’s prose and the unique art of the two writers. The thesis uses the main approach is poetics, combined with the methods of typology, comparison, history - society, statistical manipulations, analysis and synthesis. We thus have made research, evaluation and analysis about Hanoi in the works of Do Phan and Nguyen Viet Ha. Firstly, the thesis clarifies the position of the topic Hanoi in contemporary Vietnamese literature, analyzes the concept of prose and vaudeville, and learns about the life and career of the two writers. Next, the thesis analyzes Hanoi from spatial and temporal dimensions through Ngoi le doi mach voi Ha Noi, Di choi bo ho, Con giai pho co, Dan ba uong ruou. Finally, the thesis also shows the literary artistic imprint of Do Phan and Nguyen Viet Ha on the topic of Hanoi. Through that, we affirm the value of the topic Hanoi in modern Vietnamese literature, allowing readers to clearly understand the movement of Hanoi through spatial and temporal dimensions, understand the consciousness and beliefs of Hanoi people as well as the things that Hanoi has undergone through many ups and downs and changes without losing with the perspectives and subtle writing style of the authors.
12. Practical applicability, if any: 
13. Further research directions, if any:
14. Thesis-related publications:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây