TTLV: Phản biện về vấn đề nhà ở xã hội trên báo điện tử Việt Nam

Thứ năm - 17/03/2022 05:11

1. Họ và tên học viên: Lưu Thị Vân                                       2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:  26/01/1988

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 3014/QĐ - XHNV; ngày 30/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận văn: Phản biện về vấn đề nhà ở xã hội trên báo điện tử Việt Nam

8. Chuyên ngành: Báo chí học                                       Mã số: 8320101.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Vũ Văn Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Trên cơ sở hệ thống hóa một số lý luận liên quan đến đề tài, luận văn khảo sát đánh giá thực trạng phản biện về vấn đề nhà ở xã hội trên báo điện tử Việt Nam; từ đó đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả phản biện về vấn đề nhà ở xã hội trên báo điện tử Việt Nam.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:  Kết quả nghiên cứu góp phần làm rõ nội dung nhận thức về phản biện về vấn đề nhà ở xã hội trên báo chí nói chung và phản biện về vấn đề nhà ở xã hội trên báo điện tử Việt Nam nói riêng. Khẳng định vai trò và những đóng góp của báo điện tử Việt Nam trong phản biện về vấn đề nhà ở xã hội. Đồng thời, luận văn có thể trở thành nguồn tài liệu tham khảo tin cậy cho những nhà nghiên cứu, sinh viên, học viên các chuyên ngành báo chí và những ai quan tâm. Ngoài ra, luận văn góp phần giúp tác giả nâng cao trình độ và biết cách tổ chức một công trình khoa học trong thực tiễn công tác.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Luu Thi Van                                  2. Sex: Female

3. Date of birth: 26/01/1988                               4. Place of birth: Ha Noi

5. Admission decision number: 3014/QĐ - XHNV; Dated: 30/7/2019 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Counter-argument on the issue of social housing in Vietnam online Newspapers

8. Major: Journalism                                             9.   Code: 8320101.01

10. Supervisors: Associate Professor Ph.D Vu Van Ha, Deputy Editor-in-Chief of Communist Magazine.

11. Summary of the findings of the thesis: On the basis of systematizing a number of theories related to the topic, the thesis examines and evaluates the current state of criticism on social housing issues on Vietnamese electronic newspapers; thereby proposing basic solutions to improve the effectiveness of criticism on social housing issues on Vietnamese electronic newspapers.

12. Practical applicability, if any: The research results contribute to clarifying the content of perception about criticism on social housing issues in the press in general and criticism on social housing issues on Vietnamese online newspapers in particular. Affirming the role and contributions of Vietnam's electronic newspapers in criticizing the issue of social housing. At the same time, the thesis can become a reliable reference source for researchers, students, students majoring in journalism and those interested. In addition, the thesis contributes to help the author improve his qualifications and know how to organize a scientific work in practice.

13.Further research directions, if any: No

14. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây