TTLV: Phát triển du lịch di sản làng cổ Bắc Bộ (Nghiên cứu trường hợp làng Nôm, Văn Lâm, Hưng Yên)

Thứ ba - 10/05/2022 02:59
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN THỊ THU GIANG                               2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 08/7/1991
4. Nơi sinh: Hưng Yên 
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV Ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 
7. Tên đề tài luận văn: Phát triển du lịch di sản làng cổ Bắc Bộ (Nghiên cứu trường hợp làng Nôm, Văn Lâm, Hưng Yên)
8. Chuyên ngành: Du lịch;                                                   Mã số: 8810101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Phạm Hùng, Giảng viên Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân Văn, Đại học quốc gia Hà Nội
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Phát triển du lịch làng cổ mang lại nhiều giá trị về kinh tế, xã hội và văn hóa, nước ta có nhiều làng cổ được công nhận là di sản văn hóa song chỉ một số ít trong đó được đưa vào phát triển hoạt động du lịch hiệu quả. Làng Nôm (Hưng Yên) là một ngôi làng cổ được xếp hạng là Di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật quốc gia theo quyết định số 50/QĐ-BVHTTDL (ngày 17/1/2020) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ở làng Nôm còn giữ được nhiều giá trị truyền thống của một ngôi làng cổ sứ Kinh Bắc, với đầy đủ các yếu tố để phát triển du lịch di sản. Như nhiều ngôi làng cổ khác, làng Nôm đang đứng trước thách thức của công nghiệp hóa – hiện đại hóa mạnh mẽ, nghiên cứu phát triển du lịch di sản tại làng Nôm đưa ra các cơ sở lý thuyết về di sản văn hóa và bảo vệ di sản làng cổ Bắc Bộ, trình bày thực tiễn sự phát triển du lịch ở làng Nôm, trả lời câu hỏi “Du lịch di sản liệu có phải lựa chọn phù hợp nhất để phát triển du lịch ở làng Nôm?”, từ đó đưa ra các khuyến nghị, giải pháp phù hợp để đẩy mạnh du lịch di sản ở đây.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Là tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên chuyên ngành du lịch, văn hóa và địa lý du lịch, là cơ sở khoa học cho các nghiên cứu về sau.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: đề tài mở ra các hướng nghiên cứu tiếp theo như: Đánh giá hiệu quả quá trình phát triển du lịch di sản tại làng Nôm, Văn Lâm, Hưng Yên; hoặc Tác động của phát triển du lịch di sản tới di sản văn hóa tại làng Nôm, Văn Lâm, Hưng Yên;…
13. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn: Không
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: Nguyen Thi Thu Giang                                     2. Sex: Female
3. Date of birth: July 8, 1991                                                4. Place of birth: Hung Yen
5. Admission decision number: 2705/2020/QĐ-XHNV Dated: December 24, 2020 by Rector of the University of Social sciences and Humanities. Hanoi national University.
6. Changes in academic process:         
7. Official thesis title: Heritage tourism development of ancient northern villages, case study of Nom village in Van Lam district, Hung Yen province
8. Major: Tourism                                                                   Code: 8810101.01
9. Supervisors: Associate Professor Ph.D Nguyen Pham Hung, Lecturer of Tourism Department, University of Social sciences and Humanities. Hanoi national University.
10. Summary of the findings of the thesis: 
Developing ancient village tourism brings many economic, social and cultural values. Our country has many ancient villages that were recognized as cultural heritages, but only a few of them have been put into the tourism development efficient calendar. Nom village (in Hung Yen) is an ancient village that was ranked as a National Historic - Architecture - Art Monument according to Decision No. 50/QD-BVHTTDL (January 17, 2020) of the Ministry of Culture and Sports and travel. In Nom village, many traditional values of an ancient Kinh Bac porcelain village are still retained, that are qualified to be developed as a heritage tourism area. Like many other ancient villages, Nom village is facing the challenge of strong industrialization and modernization. Research and development of heritage tourism in Nom village provide theoretical bases for cultural heritage conservation and protect the heritage of the ancient villages in Northern Vietnam, presenting the reality of tourism development in Nom village, answering the question "Is heritage tourism the most suitable choice for tourism development in Nom village?", from that, recommendations and appropriate solutions are given to promote heritage tourism in the village.
11. Practical applicability, if any: As a reference for students, students majoring in tourism, culture, and tourism geography, as a scientific basis for future research.
12. Further research directions, if any: The topic opens up further research directions such as evaluation of the effectiveness of the heritage tourism development process in Nom, Van Lam, Hung Yen villages; or impact of heritage tourism development on cultural heritages in Nom village, Van Lam village or Hung Yen villages;…
13. Thesis-related publications: No.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây