TTLV: Truyền thông về Cải cách hành chính trên báo chí Bình Phước

Chủ nhật - 08/05/2022 23:17
1. Họ và tên học viên: Phạm Thị Ngọc Bích:                        2. Giới tính: Nữ.
3. Ngày sinh: 03/3/1986.
4. Nơi sinh: Bình Phước.
5. Quyết định công nhận học viên số: 4417/2019/QĐ-XHNV, ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian đào tạo theo Quyết định số 2453/QĐ-XHNV, ngày 19/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 
7. Tên đề tài luận văn: Truyền thông về Cải cách hành chính trên báo chí Bình Phước. 
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng; Mã số: 8320101-01-UD 
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Dương Văn Thắng, Giám đốc Bảo Hiểm Xã hội tỉnh Bến Tre.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Khi thực hiện Đề tài “Truyền thông về CCHC trên báo chí Bình Phước”, trên cơ sở phân tích các khái niệm liên quan, tác giả luận văn đánh giá khách quan thực trạng thông tin về CCHC trên báo chí Bình Phước. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền CCHC trên báo chí Bình Phước. 
Trên nền tảng cơ sở lý luận về báo chí và CCHC đã được xác lập, tác giả luận văn tiến hành khảo sát thực tế tại cơ báo chí được chọn khảo sát là BPTV – Đài PT-TH và Báo Bình Phước trong thời gian từ 1/11/2019 đến 30/12/2020 với loại hình Báo in Báo Bình Phước và Chương trình IT Today (loại hình truyền hình). Ngoài ra, để có thêm góc nhìn khách quan về vấn đề nghiên cứu, tác giả luận văn đã tiến hành khảo sát thu thập ý kiến của một số đối tượng liên quan đến CCHC.
Qua sát nghiên cứu, khảo sát, tác giả nhận thấy báo chí Bình Phước đã thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, chính xác các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước và chương trình CCHC tổng thể của Chính Phủ giai đoạn 2011-2020. Đồng thời, ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đăng tải, truyền dẫn, phát sóng trên báo, đài, giúp các cơ quan lãnh đạo, đơn vị hành chính các cấp thực thi các TTHC tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như có những điều chính kịp thời để nâng cao chất lượng CCHC. 
Báo chí Bình Phước còn quan tâm thực hiện chức năng phản biện xã hội và kịp thời tuyên dương những điển hình trong công tác CCHC, xây dựng Chính quyền điện tử. Hình thức thông tin trên báo chí Bình Phước khá sinh động, thu hút công chúng quan tâm xem, nghe, đọc. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền, thực hiện tốt chức năng định hướng dư luận xã hội, cổ vũ cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt các quy định về CCHC…
Trên cơ sở khảo sát, phân tích những ưu điểm, những hạn chế của báo chí Bình Phước về CCHC, đồng thời dự đoán, đánh giá những vấn đề CCHC trong thời gian tới, trong khuôn khổ luận văn, tác giả đã đưa ra một số giải pháp và kiến nghị cụ thể đối với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả thông tin, tuyên truyền lĩnh vực CCHC, xây dựng Chính quyền điện tử trên báo chí Bình Phước.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: (nếu có)
Kết quả khảo sát, nghiên cứu và những đề xuất, kiến nghị của tác giả luận văn sẽ được các cơ quan có liên quan đến chính CCHC và các cơ quan báo chí Bình Phước quan tâm, nghiên cứu. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả truyền thông CCHC trên báo chí Bình Phước.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: 
   INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name : Pham Thi Ngoc Bich.                  2. Sex:  Female.                             
3. Date of birth: 03/3/1986.                                4. Place of  birth: Binh Phuoc.
5. Admission decision number: 3953/QĐ-XHNV. Dated: 14/10/2019.
6. Changes in academic process: Extend study time. 
Admission decision number: 2453/QĐ-XHNV, Dated: 19/11/2021.
7. Official thesis title: Communication on administrative reform of Binh Phuoc press.
8. Major: Journalism                                         9. Code:          8320101-01-01-UD
10. Supervisors:  Dr. Duong Van Thang, Director of Social Insurance of Ben Tre province.
11. Summary of the findings of the thesis: 
When implementing the Project "Communicating information about administrative reform in Binh Phuoc press", on the basis of analyzing related concepts, the author of the thesis evaluates customers who make information about administrative reform in Binh Phuoc press. Thereby, improving the quality and effectiveness of information and transmission of administrative reform in Binh Phuoc press.
On the basis of the established theory of journalism and administrative reform, the author of the thesis conducts a fact-finding survey at selected newspapers for reference, namely BPTV - Radio and Television Station and Binh Phuoc Newspaper during the period of time. from November 1, 2019 to December 30, 2020 with the type Print Newspaper Binh Phuoc Newspaper and IT Today Program (TV model). In addition, in order to have an objective perspective on the research issue, the author of the thesis conducted a survey to collect opinions of some subjects related to PAR.
The author discovered through study and survey that Binh Phuoc Press has thoroughly, timely, and accurately communicated and propagated the Party's directives, the State's policies, and the Government's overall PAR program for the period 2011-2020. Simultaneously, recording the thoughts and aspirations of people of all classes, publishing, transmitting, and broadcasting on newspapers and radio, and assisting leading agencies and administrative units at all levels in the implementation of administrative procedures to remove difficulties, problems, and timely main things to improve the quality of public administration reform.
Binh Phuoc Press is also eager in performing social criticism and appreciating models in PAR and e-Government development quickly. The public's interest in watching, listening, and reading is piqued by the vibrant presentation of information in Binh Phuoc's press. Since then, I've been working to improve the effectiveness of information and communication, as well as guiding public opinion by encouraging agencies, organizations, the business community, and people from all walks of life to participate effectively. CCC guidelines...
On the basis of surveying and analyzing the advantages and limitations of Binh Phuoc press in PAR, and predicting and evaluating PAR issues in the coming time, within the framework of the thesis, the author proposed offer some specific solutions. and recommendations to relevant agencies in order to further improve the effectiveness of information and communication in the field of administrative reform and e-Government building in the Binh Phuoc press.
12. Practical applicability, if any: 
The thesis is the basis for agencies and units to overcome shortcomings and limitations to implement administrative reform better.
13. Further research directions, if any: No.
14. Thesis-related publications: No.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây