TTLV: Nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch Đài Loan đối với sản phẩm du lịch biển Đà Nẵng

Thứ năm - 05/05/2022 23:55
1. Họ và tên học viên: Nghiêm Thu Trang                           2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 19/09/1989
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV ngày: 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  
7. Tên đề tài luận văn: “Nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch Đài Loan đối với sản phẩm du lịch biển Đà Nẵng”
8. Chuyên ngành: Du lịch;                                         Mã số: 8810101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Đức Thanh – Khoa Du lịch học, trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn đã tổng quan các công trình trong và ngoài nước về sự hài lòng của du khách  đối với các sản phẩm du lịch. Trên cơ sở đó tác giả đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về sự hài lòng và mức đánh giá sự hài lòng của du khách Đài Loan đối với sản phẩm du lịch biển (khái niệm, các nhận định về sự hài lòng, các hình thức sản phẩm du lịch biển, các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng, tầm quan trọng đánh giá sự hài lòng của du khách với sự phát triển…). Bằng phương pháp quan sát, phỏng vấn sâu, bảng hỏi… và sử dụng các công cụ xử lý dữ liệu: SPSS, Excel… luận văn đã chỉ ra rằng yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách du lịch Đài Loan đến sản phẩm du lịch biển Đà Nẵng chịu tác động thuận chiều từ 5 nhân tố: Dịch vụ lưu trú phục vụ du lịch biển; Tài nguyên biển và cơ sản hạ tầng; Môi trường du lịch biển; Dịch vụ vận chuyển và giao thông khu vực biển; Dịch vụ giải trí, ăn uống, tham quan và mua sắm khu vực biển. Với các nhân tố này, Dịch vụ lưu trú phục vụ du lịch biển là nhân tố có tác động, có ảnh hưởng, có đóng góp mạnh nhất vào sự hài lòng của khách du lịch Đài Loan đối với sản phẩm du lịch biển. Dịch vụ giải trí, ăn uống, tham quan và mua sắm khu vực biển là nhân tố có tác động yếu nhất so với các nhân tố còn lại. Luận văn cũng đã đề xuất đưa ra các giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao sự hài lòng của khách du lịch Đài Loan, góp phần tích cực cho sự phát triển các sản phẩm du lịch biển Đà Nẵng trong tương lai như: nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho những đội ngũ tham gia phục vụ du lịch tại các bãi biển ; xây dựng ban quản lý du lịch biển; hỗ trợ doanh nghiệp về nguồn vốn, cơ chế chính sách, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch biển ; gắn kết các bên liên quan trong phát triển du lịch ; đẩy mạnh liên kết với các công ty lữ hành, tăng cường xúc tiến du lịch.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Một số nội dung có thể có ích cho UBND thành phố Đà Nẵng trong định hướng phát triển du lịch.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Đánh giá sự hài lòng của khách du lịch nói tiếng Trung đối với sản phẩm du lịch biển Đà Nẵng.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: Nghiem Thu Trang                                       2. Sex: Female
3. Date of birth: September 19th, 1989                            4. Place of birth: Hanoi City
5. Admission decision number: 2705/2020/QĐ-XHNV;  Dated: December 24th, 2020 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
6. Changes in academic process: 
7. Official thesis title: “Research on satisfaction of Taiwanese tourists with Danang beach tourism products”
8. Major: Tourism                                                          9. Code: 8810101.01
10. Supervisors: Assoc.Prof.Dr.Trần Đức Thanh - Faculty of Tourism Studies, University of Social sciences and Humanities, Viet Nam National University.
11. Summary of the findings of the thesis: 
The thesis has reviewed domestic and foreign works on community participation in tourism activities. On that basis, the author has systemized theoretical and practical issues on tourism about the participation of local communities in tourism activities (concepts, participants, levels of participation in tourism). Factors affecting participation, the role of community participation, etc.). By methods of observation, in-depth interviews, questionnaires... and using data processing tools: SPSS, Excel, etc., The thesis has shown that the factors affecting the satisfaction of Taiwanese tourists to Da Nang beach tourism products are positively influenced by 5 factors: Accommodation services for sea tourism; Marine resources and infrastructure; Marine tourism environment; Sea transportation and traffic services; Entertainment, dining, sightseeing and shopping services in the sea area. With these factors, the accommodation service for sea tourism is the most influential, influential and contributing factor to the satisfaction of Taiwanese tourists with sea tourism products. Entertainment services, dining, sightseeing and shopping in the sea area are the factors that have the weakest impact compared to the other factors. The thesis also proposes solutions and recommendations to improve the satisfaction of Taiwanese tourists, actively contributing to the development of Da Nang beach tourism products in the future such as: awareness and capacity building for teams engaged in tourism services at beaches; building a marine tourism management board; supporting enterprises in capital sources, mechanisms and policies, material and technical foundations for sea tourism; engage stakeholders in tourism development ; strengthen linkages with tour operators, strengthen tourism promotion.
12. Practical applicability, if any: Some contents may be useful for Da Nang City People's Committee in tourism development orientation.
13. Further research directions, if any: 
14. Thesis-related publications: 

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây