TTLV: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định quay trở lại cao nguyên đá Đồng Văn của khách du lịch nội địa

Thứ sáu - 06/05/2022 05:51
1. Họ và tên học viên: Đỗ Thị Minh Thương                                  2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 15/10/1985
4. Nơi sinh: Nam Định
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV ngày: 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  
7. Tên đề tài luận văn: “Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định quay trở lại cao nguyên đá Đồng Văn của khách du lịch nội địa”.
8. Chuyên ngành: Du lịch;                                                                Mã số: 8810101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS.Nguyễn Quang Vinh – Giảng viên Khoa du lịch, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Trong những năm gần đây, Hà Giang nói chung và Cao nguyên Đá Đồng Văn nói riêng đã nổi lên như một điểm đến hấp dẫn. thu hút khách du lịch cả trong và ngoài nước. Mặc dù lượng khách đến Cao nguyên Đá Đồng Văn gia tăng với tốc độ cao và khá ổn định tuy nhiên, tỷ lệ khách quay lại và có ý định quay lại điểm đến du lịch này còn khá thấp. Chính vì vậy, luận văn đã tiến hành nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định quay trở lại cao nguyên đá Đồng Văn của khách du lịch nội địa để du lịch Hà Giang có cơ sở cho việc hoạch định các chính sách phát triển phù hợp.   
Trên cơ sở các nghiên cứu trước đây và kết quả phỏng vấn sâu, luận văn đã xây dựng mô hình nghiên cứu giả thiết với 5 nhân tố độc lập là sự hài lòng, hình ảnh điểm đến, tính quen thuộc, động cơ đi du lịch và đặc điểm nhân khẩu học có tác động đến quyết định quay lại điểm đến của khách du lịch nội địa với điểm đến Cao nguyên đá Đồng Văn trong bối cảnh du lịch Hà Giang hiện nay. Thông qua kết quả điều tra khách du lịch nội địa và các phân tích định lượng, luận văn đã xác định được 4 nhân tố tác động đến quyết định quay lại điểm đến của khách du lịch nội địa với điểm đến Cao nguyên đá Đồng Văn là hình ảnh điểm đến, khả năng tiếp cận, chất lượng dịch vụ và đặc điểm nhân khẩu học. 
Kết quả nghiên cứu này đã hình thành được mô hình cũng như chỉ ra hướng và cường độ tác động của các nhân tố độc lập đến quyết định quay lại điểm đến của khách du lịch nội địa với điểm đến Cao nguyên đá Đồng Văn để từ đó đưa ra một số khuyến nghị cho các cơ quan quản lý địa phương về du lịch, các doanh nghiệp và cộng đồng địa phương thu hút đối tượng khách du lịch nội địa trở lại tham quan cao nguyên đá Đồng Văn như nâng cao khả năng tiếp cận, cải thiện nâng cao tính hấp dẫn, cải thiện sự hài lòng của du khách và phát triển các sản phẩm du lịch mới.
11. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định quay trở lại cao nguyên đá Đồng Văn của khách du lịch quốc tế
12. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn: không
INFORMATION OF MASTER’S THESIS
1. Full name: Do Thi Minh Thuong                                          2. Sex: Female
3. Date of birth: October 15th, 1985
4. Place of birth: Nam Dinh Provice
5. Admission decision number: 2705/2020/QĐ-XHNV date: Dec 24th, 2020 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.
6. Changes in academic process: 
7. Thesis title: "Factors influencing the decision to returning Dong Van Rock Plateau of domestic tourists ".
8. Major: Tourism;                                                                Code: 8810101.01
9. Instructor: TS.Nguyen Quang Vinh - Lecturer of Tourism Department, University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.
10. Thesis summary: 
In recent years, Ha Giang in general and Dong Van Rock Plateau in particular have emerged as an attractive destination. It attracts both domestic tourists and foreign tourists. Although the number of visitors to Dong Van Rock Plateau increased at a high rate and quite stable, however, the rate of returning and intending to return visitors to this attraction is quite low. Therefore, the thesis has conducted a study of the factors influencing the decision to returning Dong Van Rock Plateau of domestic tourists so that Ha Giang could develop appropriate policies.
Base on previous studies and in-depth interview results, the thesis has built a hypothetical research model with 5 independent factors: satisfaction, destination image, familiarity, travel motives and demographic characteristics that have an impact on the decision of returning Rocky Plateau. Dong Van in the current context of Ha Giang tourism. Through the results of the domestic tourist survey and quantitative analyses, the thesis has identified 4 factors that influence the decision to return Dong Van Rock Plateau are the image of the destination, accessibility, service quality and demographic characteristics.
The results of this study have formed a model as well as indicate the direction and intensity of the impact of independent factors on the decision to return to the destination of domestic tourists with Dong Van Rock Plateau destination to make some recommendations to local state agencies, enterprise and communities attract domestic tourists back to Dong Van Rock Plateau such as improving accessibility, improving attractiveness, improving visitor satisfaction and developing new tourism products.
11. Further research: "Factors influencing the decision to returning Dong Van Rock Plateau of foreign tourists ".
12. Thesis-related publications: NO

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây