TTLV: Thu hút khách du lịch đến với Làng lụa Vạn Phúc, Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Thứ ba - 24/05/2022 23:16
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thùy Linh                             2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 13/09/1989
4. Nơi sinh: Hưng Yên
5. Quyết định công nhận học viên số: Quyết định công nhận học viên cao học số: 1765/2018/QĐ-XHNV, ngày 28 tháng 06 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: gia hạn 24 tháng
7. Tên đề tài luận văn: “Thu hút khách du lịch đến với Làng lụa Vạn Phúc, Hà Đông, Thành phố Hà Nội”
8. Chuyên ngành: Du lịch;                                  Mã số: 8810101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Đức Thanh– Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn đã tổng quan các công trình trong và ngoài nước về sự thu hút khách du lịch đối với các sản phẩm du lịch tại Làng lụa Vạn Phúc, Hà Đông, Thành phố Hà Nội. Trên cơ sở đó tác giả đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về sự thu hút khách du lịch đối với sản phẩm du lịch. Bằng phương pháp quan sát, phỏng vấn sâu, bảng hỏi… và sử dụng các công cụ xử lý dữ liệu: SPSS, Excel… luận văn đã chỉ ra rằng yếu tố tác động đến sự thu hút khách du lịch đến sản phẩm du lịch tại Làng lụa Vạn Phúc chịu tác động thuận chiều từ 5 nhân tố: Tài nguyên tự nhiên; Tài nguyên văn hóa – xã hội (sản phẩm lụa tơ tằm truyền thống, cộng đồng dân cư địa phương…); Yếu tố lịch sử truyền thống; Cơ sở hạ tầng, ẩm thực, lưu trú; Các dịch vụ du lịch giải trí và mua sắm. Với các nhân tố này, Tài nguyên văn hóa – xã hội là nhân tố có tác động, có ảnh hưởng, có đóng góp mạnh nhất vào sự thu hút khách du lịch đối với sản phẩm du lịch làng nghề. Tài nguyên tự nhiên du lịch làng nghề là nhân tố có tác động yếu nhất so với các nhân tố còn lại. Luận văn cũng đã đề xuất đưa ra các giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao sự thu hút của khách du lịch đến với Làng lụa Vạn Phúc, Hà Đông, góp phần tích cực cho sự phát triển các sản phẩm du lịch Làng lụa Vạn Phúc trong tương lai như: nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho những hộ kinh doanh sản xuất và cửa hàng phát triển sản phẩm lụa đa dạng, đạt chất lượng thương hiệu Vạn Phúc; ban quản lý cần hỗ trợ các điểm dịch vụ bổ sung công cộng như chỗ để xe, đào tạo nâng cao trình độ ứng xử văn minh du lịch, thuyết minh viên địa phương chuyên nghiệp, xóa bỏ tình trạng chặt chém, chèo kéo du khách, tuyên truyền vận động niêm yết giá, phân biệt rõ các mặt khác ko phải thương hiệu Vạn Phúc kinh doanh tại chợ mua sắm vì mục đích kinh tế; hỗ trợ doanh nghiệp về nguồn vốn, cơ chế chính sách, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch làng nghề; gắn kết các bên liên quan trong phát triển du lịch; đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp lữ hành, tăng cường xúc tiến du lịch tăng cường các tuyến tour du lịch làng nghề chuyên nghiệp.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Một số nội dung có thể có ích cho UBND phường Vạn Phúc, quận Hà Đông trong định hướng phát triển du lịch làng nghề.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Đánh giá sự thu hút khách du lịch quốc tế đến với Làng lụa Vạn Phúc, Hà Đông, Thành phố Hà Nội
13. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn: Không
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: Nguyen Thi Thuy Linh                                        2. Sex: Female
3. Date of birth: September 13th, 1989                            4. Place of birth: Hung Yen City
5. Admission decision number: 3053/2020/QĐ-XHNV;  Dated: August 1st, 2019 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
6. Changes in academic process: extend
7. Official thesis title: “Attracting tourists to Van Phuc Silk Village, Ha Dong, Hanoi City”
8. Major: Tourism                                                          9. Code: 8810101.01
10. Supervisors: Assoc.Prof.Dr. Tran Duc Thanh - Faculty of Tourism Studies, University of Social sciences and Humanities, Ha Noi National University.
11. Summary of the findings of the thesis: 
The thesis has reviewed domestic and foreign works on the attraction of tourists to tourism products in Van Phuc Silk Village, Ha Dong, Hanoi. On that basis, the author has systematized theoretical and practical issues about tourist attraction for tourism products. By methods of observation, in-depth interviews, questionnaires... and using data processing tools: SPSS, Excel... the thesis has shown that the factors affecting the attraction of tourists to tourism products Van Phuc Silk Village is positively affected by 5 factors: Natural resources; Socio-cultural resources (traditional silk products, local communities...); Traditional historical elements; Infrastructure, cuisine, accommodation; Shopping, entertainment and tourism services. With these factors, Socio-cultural resources are the most influential, influential and contributing factors to the attraction of tourists to craft village tourism products. Natural resources of craft village tourism is the factor that has the weakest impact compared to the other factors. The thesis also proposes solutions and recommendations to improve the attraction of tourists to Van Phuc Silk Village, Ha Dong, contributing positively to the development of tourism products Van Phuc Silk Village. Phuc in the future such as: raising awareness and building capacity for business households to produce and shop to develop diversified silk products with quality Van Phuc brand name; The management board needs to support additional public service points such as parking space, training to improve tourism civilized behavior, professional local narrator, eliminating the situation of guillotine, tourist attraction. customers, propagandize and campaign to list prices, clearly distinguish other aspects that are not Van Phuc's trademarks, doing business at shopping markets for economic purposes; supporting enterprises in capital sources, mechanisms and policies, material and technical foundations in service of craft village tourism; engage stakeholders in tourism development; promote links with travel businesses, strengthen tourism promotion, strengthen professional village tour routes.
12. Practical applicability, if any: Some contents may be useful to the People's Committee of Van Phuc ward, Ha Dong district in the orientation of craft village tourism development.
13. Further research directions, if any: Evaluation of the attraction of international tourists to Van Phuc Silk Village, Ha Dong, Hanoi City
14. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây