TTLV: Tìm hiểu thành ngữ có từ chỉ “mắt” trong tiếng Hàn (Có liên hệ so sánh với tiếng Việt)

Thứ bảy - 13/11/2021 21:32
1. Họ và tên học viên:  QUÁCH HỒNG HỒNG                            2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 02/10/1994
4. Nơi sinh: Nam Từ Liêm, Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số:  3379/2017/ QĐ – XHNV, ngày  19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Tìm hiểu thành ngữ có từ chỉ “mắt” trong tiếng Hàn (Có liên hệ so sánh với tiếng Việt)
8. Chuyên ngành: Châu Á học;                        Mã số: 60 31 06 01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Lệ Thu, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
- So sánh và đối chiếu ý nghĩa của từ “mắt” trong tiếng Việt và tiếng Hàn để thấy được điểm tương đồng trong cách người dân hai nước tư duy về đôi mắt.
- Phân tích rõ ý nghĩa biểu trưng của từ “mắt” trong thành ngữ tiếng Hàn, từ đó khái quát được đặc trưng văn hoá của dân tộc Hàn thông qua đó.
- Liên hệ so sánh thành ngữ có từ chỉ “mắt” trong tiếng Hàn và tiếng Việt trên hai phương diện ý nghĩa biểu trưng và hình thái, tìm ra được những điểm tương đồng cũng như những khác biệt trong văn hoá, trong lối tư duy của người dân hai nước.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có):
Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là tư liệu tham khảo, bổ trợ cho việc dạy và học thành ngữ tiếng Hàn (đặc biệt là nhóm thành ngữ có từ chỉ “mắt”) ở các trường Đại học, các trung tâm giảng dạy tiếng Hàn tại Việt Nam.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có): Chưa có
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Chưa có
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name:  QUACH HONG HONG                                2. Sex: Female
3. Date of birth:  Octorber 2, 1994
4. Place of birth:  Nam Tu Liem, Ha Noi
5. Admission decision number: 3379/QĐ-XHNV    on    December 19, 2017   by Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University.
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: A Study on the ‘Eye- related’ Idioms of Korean (Comparison with Vietnamese Idioms)
8. Major: Asian Studies                                             9. Code: 60 31 06 01
10. Supervisors: Nguyen Le Thu (PhD), The University of Languages and International Studies – Vietnam National University
11. Summary of the findings of the thesis:
- Compare the meaning of the word "eyes" in Vietnamese and Korean to see the similarities in the way people in the two countries think about eyes.
- Clearly analyze the symbolic meaning of the word "eyes" in Korean idioms, thereby generalizing the cultural characteristics of the Korean nation through it.
- Compare the “Eye-related" Idioms in Korean and Vietnamese on two aspects of symbolic meaning and morphology, find out the similarities as well as the differences in the culture, in the way of thinking of the people of the two countries.
12. Practical applicability, if any:
The research results of the thesis will be a reference and supplement for the teaching and learning of Korean idioms (especially the group of Eye - related" Idioms) at universities with Korean language training majors and Korean language teaching centers in Vietnam.
13. Further research directions, if any: None
14. Thesis-related publications: None

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây