TTLV: Truyền hình không lời bình trong bối cảnh truyền thông đa phương tiện

Thứ sáu - 19/11/2021 05:05
1. Họ và tên học viên: Trần Văn Chuyển         
2. Giới tính: Nam. 
3. Ngày sinh: 25/7/1984.                     
4. Nơi sinh: Cái Nước, Cà Mau. 
5. Quyết định công nhận học viên: Số 3058 QĐ-XHNV, ngày 24/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.  
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn 12 tháng. 
7. Tên đề tài luận văn: “Truyền hình không lời bình trong bối cảnh truyền thông đa phương tiện”. 
8. Chuyên ngành: Báo chí học. Mã số: 8320101.01(UD). 
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Văn Hường. 
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:  
Luận văn được trình bày trong 3 chương:
- Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của truyền hình không lời bình. 
- Chương 2: Thực trạng truyền hình không lời bình trên kênh truyền hình của Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau và Truyền hình online Báo Cà Mau hiện nay. 
- Chương 3: Một số vấn đề đặt ra và giải pháp phát huy vai trò của truyền hình không lời bình trên kênh truyền hình Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau và Truyền hình online Báo Cà Mau hiện tại và tương lai. 
Qua đó làm rõ được: 
- Một số khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài: báo chí, truyền hình, truyền hình online, báo điện tử, lời bình, không lời bình, truyền thông và đa phương tiện. 
- Phân tích, đánh giá về nguyên nhân thành công, thực trạng, hạn chế của truyền hình không lời bình trên kênh truyền hình Đài Phát thanh – Truyền Cà Mau và Truyền hình online Báo Cà Mau. 
- Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị để nâng cao chất lượng loại hình báo truyền nói chung và hình thức thể hiện truyền hình không lời bình nói riêng trong thời gian tới. 
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Các giải pháp luận văn nêu ra mang tính thực tiễn, có thể áp dụng ngay. 
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Có thể nghiên cứu vấn đề truyền hình không lời bình trên sóng truyền hình ở khu vực rộng hơn là ĐBSCL để có sự so sánh toàn diện và có kế hoạch điều chỉnh công tác tuyên truyền cho phù hợp. 
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: (liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có). 

 INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: Tran Van Chuyen          
2. Sex: Male. 
3. Date of birth: 25/7/1984.        
4. Place of  birth: Cai Nuoc, Ca Mau. 
5. Admission decision number: 3058 QĐ-XHNV, Dated 24/10/2018. 
6. Changes in academic process: 12 month extension. 
7. Official thesis title: “Television does not comment in the context of multimedia communication”. 
8. Major: Journalism Code: 8320101.01 (UD). 
9. Supervisors: Assoc. Prof. PhD Dinh Van Huong. 
10. Summary of the findings of the thesis: 
The MA thesis is presented in three chapters: 
- Chapter 1: Theoretical and practical basis for non-commentary television. 
- Chapter 2: Current status of non-commentary television on TV channels of Ca Mau Radio - Television and Online Television of Ca Mau Newspaper today. 
- Chapter 3: Some issues and solutions to promote the role of non-commentary television on Ca Mau Radio - Television channel and Ca Mau Online Television now and in the future.
Thereby, the below-mentioned findings were clarified: 
- Some basic concepts related to topics: newspapers, television, online television, electronic newspapers, commentary, non-commentary, media and multimedia.
- Analyzing and evaluating the cause of success, the current situation and limitations of the non-commentary television on Radio and Television channel of Ca Mau and Online Television of Ca Mau Newspaper. 
- Proposing a number of solutions and recommendations to improve the quality of newspapers in general and the expression of non-commentary television in particular in the coming time. 
11. Practical application: The solutions mentioned in the thesis are practical and can be applied immediately. 
12. Further research orientations: It is possible to study the issue of non-commentary television on television in the wider region of the Mekong Delta for a comprehensive comparison and plan to adjust propaganda accordingly. 
13. Published works related to the thesis: (list the works in chronological order if any) None. 

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây