TTLV: Yếu tố vô thức trong tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương (qua tác phẩm Thoạt kỳ thủy và Kể xong rồi đi)

Thứ hai - 13/09/2021 01:13
1. Họ và tên học viên: Lê Thị Thu Trang                                     2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 21/10/1997
4. Nơi sinh: Thái Bình
5. Quyết định công nhận học viên số: 4420/2019/QH-XHNV 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Yếu tố vô thức trong tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương (qua tác phẩm Thoạt kỳ thủyKể xong rồi đi)
8. Chuyên ngành: Lý luận văn học;                                   Mã số: 8229030.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trần Khánh Thành, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
            Luận văn là công trình nghiên cứu chuyên sâu về tác động của yếu tố vô thức đến tiểu thuyết của Nguyễn Bình Phương (qua tác phẩm Thoạt kỳ thủyKể xong rồi đi) dưới góc nhìn văn hóa học, tâm lý học, xã hội học…. Luận văn tập trung nghiên cứu 3 vấn đề chính: Một là, khái niệm vô thức và hướng nghiên cứu vô thức trong văn học. Hai là, làm sáng tỏ phần vô thức trong thế giới nhân vật của tiểu thuyết Thoạt kỳ thủyKể xong rồi đi để thấy được yếu tố vô thức như một phần không thể thiếu của đời sống mỗi nhân vật. Và ba là, phân tích tác động của yếu tố vô thức trong quá trình xây dựng tác phẩm để khẳng định yếu tố vô thức như một thủ pháp nghệ thuật trong tiểu thuyết Thoạt kỳ thủyKể xong rồi đi. Thông qua đó, chúng tôi cũng đi đến kết luận về những cách tân độc đáo của Nguyễn Bình Phương trong tiến trình phát triển văn học hiện đại.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
- Làm tài liệu tham khảo cho các hoạt động học tập, nghiên cứu và giảng dạy văn học ở trường phổ thông và các trường Đại học, Cao đẳng thuộc khối ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn.
- Bổ sung thêm tư liệu cho quá trình đọc tác phẩm Nguyễn Bình Phương nói riêng và tiểu thuyết Việt Nam hiện đại nói chung.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
- Yếu tố vô thức trong tiểu thuyết Việt Nam hiện đại
- Yếu tố vô thức trong nghiên cứu văn học Việt Nam
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:  Không
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Le Thi Thu Trang                          2. Sex: Female
3. Date of birth: 21/10/1997                                 4. Place of  birth: Thai Binh
5. Admission decision number: 4420/2019/QH-XHNV by Rector the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi. Dated 26/11/2019
6. Changes in academic process:
7. Official thesis title: The unconscious factors in Nguyen Binh Phuong's novels through two works "Thoat ky thuy" and "Ke xong roi di"
8. Major: Literary Theory                           9. Code:  8229030.01
10. Supervisors: Assoc. Prof. Ph.D Tran Khanh Thanh, Faculty of Literature, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
11. Summary of the findings of the thesis:
The thesis is an in-depth research on the impact of the unconscious factor on Nguyen Binh Phuong's novels (through the work Thoat ky thuy and Ke xong roi di) from the perspective of culture, psychology, sociology.... This thesis focuses on 3 main issues: Firstly, the concept of the unconscious and the guide to the unconscious in literature. Secondly, illuminating the unconscious part in the character world of the novel Thoat ky thuy and Ke xong roi di to see the unconscious factor as an integral part of each character's life. And thirdly, the impact of the unconscious factor in the process of building the works to assure that one as an artistic trick in the novel Thoat ky thuy and Ke xong roi di. Through it, we also come to a conclusion about Nguyen Binh Phuong's unique innovations in the development of modern literature.
12. Practical applicability, if any:
- To serve as a reference for the activities of studying, researching and teaching literature in high schools, universities and colleges in the field of Social Sciences and Humanities.
- Adding additional materials for the process of reading Nguyen Binh Phuong's works in particular and modern Vietnamese novels in general.
13. Further research directions, if any:
- Unconscious factor in modern Vietnamese novels
- Unconscious factor in Vietnamese literature research
14. Thesis-related publications:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây