TTLV: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên báo chí Công an nhân dân

Thứ tư - 22/09/2021 02:51
1. Họ và tên học viên: NGÔ CHÂU GIANG                      2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 25/6/1987
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 4420/QĐ-XHNV ngày: 26/11/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên báo chí Công an nhân dân
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng; Mã số: 8320101.01_UD
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Tri Thức - Tạp chí Cộng sản
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn ấn phẩm báo, tạp chí Công an nhân dân, luận văn đã phân tích, đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên báo chí Công an nhân dân, những hiệu quả đem lại đối với lực lượng Công an nói riêng và công chúng nói chung; đồng thời nhận thức và chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Qua những nội dung đã nghiên cứu đó, luận văn đề ra một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền,bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:
Luận văn là tài liệu tham khảo đối với các cơ quan báo chí Công an nhân dân nói riêng và báo chí truyền thông nói chung trong tổ chức định hướng, giải pháp đổi mới nội dung, hình thức báo in nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Đối với ngành Công an, luận văn còn có ý nghĩa tổng kết công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, chiến sĩ.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: không có
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không 
 
                              INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : NGO CHAU GIANG                              2. Sex: Female
3. Date of birth: 25/6/1987                                            4. Place of  birth: Hanoi
5. Admission decision number: 4420/QĐ -XHNV; Dated: 26/11/2019 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: Protecting the Party's ideological foundation on Public Security Forces' press
8. Major: Journalism                                                  9. Code: 8320101.01_UD
10. Supervisors: Dr. Nguyen Tri Thuc – Communist Review
11. Summary of the findings of the thesis:
On the basis of studying a number of theoretical and practical issues in newspapers and magazines publications of People's Public Security, the thesis analyses and evaluates the results of propaganda and protection of the Party's ideological foundation in the People's Public Security newspapers, it has resulted in the effects to the police forces in particular and the public in general; moreover, recognizes and points out the shortcomings and limitations. Through the researched contents, the thesis proposes a number of solutions and key tasks to constantly improve the effectiveness of propaganda and protection of the Party's ideological foundation in the current context.
12. Practical applicability:
The thesis is considered as a reference material for the People's Public Security presses particularly and the media generally in organizing orientation and solutions in order to innovate the content and form of printed newspapers with an aim to improve the quality of protecting the Party's ideological foundation in the current context. As far as Public Security is concerned, the thesis also has had the meaning of summarizing the propaganda, political and ideological education for cadres and soldiers.
13. Further research directions: no
14. Thesis-related publications: no

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây